“Bildegribbene” har landet!

Bruk av bilder man finner på Internett?

10. juni 2021 fikk jeg en henvendelse fra en kollega som i april 2019 på Facebook ville poste en påskehilsen til sine pasienter. Hun fant et enkelt påskekyllingbilde med “God Påske” på. Hun trykket på bildet, men fant ingen referanser til noen som hadde laget bildet, og et enkelt søk førte heller ikke til noe sted som hevdet at bildet var “deres”. Facebook er kjent som “gratis” – og deling oppfattes av de aller fleste som en del av hele settingen.  Vår kollega hadde ingen motforestillinger mot å bruke bildet overfor sin begrensede pasientgruppe.

I juni 2021 kommer et fakturakrav ned i postkassen: Krav fra en Robin Lund som hevder rettigheter etter åndsverksloven, og derfor kan sende faktura for ” illegal bruk av immateriell eiendom iht. åndsverkloven”.

  •  Énbrukslisens illustrasjon/fotografi “Påskekyllinger i påskeegget studio stilleben”, én gangs publisering. Kr 2.990
  • “Oppreisning 100% for illegal publiserng”.  Kr 2.990
  • “Oppreisning 100% for publisering uten lovpålagt kreditering” Kr 2.990

Totalt faktura kr 11.121,50 inkl. mva.

På fakturaen vises til “påfølgende fakturavedlegg for utfyllende informasjon og dokumentasjon”:

Fakturavedlegget er først og fremst grov i sin påstand: Robin Lund hevder at vår kollega er en tyv og en kriminell som vanligvis blir anmeldt.  Robin Lund tilbyr at vår kollega betaler fakturaen i bytte mot “å spare alle parter for unødige ergrelser i rettssystemet. Robin Lund viser til “bransjestandard” og sine egne betingelser (!) som gjeldende. 

 

 

  Nå kommer det som tilsvarer “Kataloghaiene”: 

Aktører som spesialiserer seg på å gribbe fatt i enkeltpersoner som bruker bilder de finner på Internett. Spesielt tar de tak i personer som bruker bilder på Facebook; og da treffer de sårbare enkeltpersoner som i stor grad bruker bildene i god tro.  Det er jo slik at på Internett generelt – og Facebook spesielt – er det meste gratis; og man deler gjerne. Derfor er det nok mange “uproffesjonelle” som gjør det. Tannleger som kommuniserer med sine pasienter må regnes i denne gruppen.

“Robin Lund” ** er en av dem som har spesialisert seg på å sende grådige fakturaer – uten forhåndsvarsel eller samtykke.

Det er neppe lovlig…
Vulture characters and its silhouette on white background illustration

Attribution Link

Dette bildet er fra gratis database. OBS; du  ha kildehenvisning.

**
Robin Kristiansen Lund; Falkbergets vei 8E, 8517 NARVIK; epost robin@robinlund.no, kaller seg Mediegrafiker. Februar 2021 opprettet han Robin Lund AS; mva.-registrert. Han har også makrokosmos AS, og eier nettstedene www.kosmos.no og www.bildetyveri.no

Det strides om bl.a. dette bildet, der Robin Lund krever penger for ikke-avtalt bruk:

En gjeng med påskekyllinger samlet i et påskeegg akkompagnert av påskehilsenen «God påske».

Er det flere der ute som har fått fakturakrav?
Sammen er vi sterke. Rent formelt er det viktig at du avviser kravet, og gjerne henviser til Tannhjulet.no: Utgiveren Focus Media AS følger opp og vil verne kolleger og andre som er rammet av Robin Lunds aktivitet. Focus arbeider på vegne av dere som ønsker det, og ber om tilbakemelding til kaare@focusmedia.no / 90123121.

 

 

Innsigelser på faktura og bakgrunn for krav.

Åndsverklovenulovlig bruka av bilde-kommentar KM
Etter definisjon i  Åndsverkloven og kommentar fra Regjerningen er det omstridte bildet svært langt fra å være kunst eller åndsverk. Kyllinger i påskeegg er bilder av kyllinger og påskeegg man kan kjøpe på Eurpris, og fontene til “God påske” er å finne på internett.
Vår konklusjon: Bilde av kyllinger i et halvt påskeegg med eller uten påskrift “God Påske” er ikke et Åndsverk.  Bildet er et enkelt reklamebilde som er presentert som et gratisbilde til deling i markedet. Det samme gjelder et annet bilde; “God Jul” på en juletrekule.

For en person som ikke til daglig er kjent med lovverket, er det noe uoversiktlig at Åndsverkloven også har regler om vern av diverse prestasjoner som ikke er Åndsverk. (For fotografiske bilder som ikke er åndsverk gjelder § 23.) Robin Lund påstår ikke at bildene er “Åndsverk”. Istedet kaller han sitt påskekyllingbilde for et “Verk” med  tittel «Påskekyllinger i påskeegget studio stilleben». Det kan oppleves som en bevisst teknikk for å skremme uvitende brukere til å tro at hans bilde er et åndsverk.

Etablering av opphavsrett
Innledningsvis er det viktig å poengtere at Robin Lund opptrer som en proffesjonell aktør for å kreve inn penger for opphavrett til bildene det her er snakk om. Robin Lund kaller seg “Mediegrafiker”: Vi har sett gjennom hans medieproduksjon, og antar at han nok ikke kan få en levevei at bildene vi har sett. Da er det mer innbringende at hovedinntekten kommer fra innkreving av penger for bruk av bilder. Det må derfor kunne stilles krav til at Robin Lund skal bruke kunnskapen sin om Åndsverksloven på riktig og lovmessig vis.

Et betydelig poeng kom frem da Focus besøkte Oslo-kontoret til Google. De reagerte også på at bildet ble kalt “åndsverk”. Det skal være mulig å spore når bildet er fanget opp av google. I tillegg har Google en plattform der bilder kan legges ut. Google sier de kan bruke sitt sporingssystem dersom man politianmelder hvordan Robin Lund har “satt opp” tilgjengelighet av bildet.

Bildet det strides om ble av enkelte tannleger brukt i 2019, og alle vi har vært i kontakt med forteller at det ikke var synlig hverken foretak eller personer som gjorde krav på opphavsrett; akreditering eller penger. Vi har samle inn vitneerklæringer om dette: Gjennomgående er at det ikke var mulig å finne noen kontaktinformasjon om rettighetsperson ved funntidspunktet. Det er imidlertid rettet etter juni 2021
Da Focus googlet “Gratis god påske” i juni 2021 fant vi ingen tydelig kontaktinformasjon om opphavsrett til bildet. MEN, i slutten av Juni 2021 dukket det opp tydelig kontakt “Robin Lund” under bildet.  Ved en senere googling fant vi i tillegg samme bilde der “Kosmos.no” var oppført som eier av opphavsrett. Pr.1.8.2021 finner vi ikke bilde med referanse “Kosmos.
Det at bildet kommer frem ved googlesøk med ordet “gratis”, med manglende opphavsrettinformasjon, i seg selv er en bevisst invitasjon til almenn bruk. Vi har ikke funnet spor av at bildet er brukt som annet enn et foretaksmessig reklamebilde: Det er ikke brukt på Robin Lunds egen Facebook-side,  som egen “God Påske”-hilsen til egne forbindelser. Vi mener bildet er lagt ut som “agn” slik at godtroende skal bruke det som ment for deling. 

Varsling om lovbrudd
Vi hevder at den proffesjonelle Robin Lund utfører en bevisst handling ved å feilinformere om lovmessig begrunnelse for sitt krav – eksempelvis krav om oppreisning.  Det kan være lovstridig.
Det er også andre uttalelser av truende eller trakasserende karakter som vi ønsker skal vurderes. Robin Lund hevder at brukeren av hans bilde er i strid med norsk lov: Det er slik at enkeltpersoner ikke på eget initiativ kan kreve inn bøter; det er politiets/samfunnets oppgave. Robin Lund foreslår at istedet for anmeldelse kan brukere betale ham et gebyr (les: bot). I fakturavedlegget fremstår argumentasjonen som trusler, og kan ha element av pengeutpressing.
Robin Lund legger frem eksempler på mange brukere som har måttet betale hans krav i Forliksrådet.
Focus har mange eksempler på at brukerne er frifunnet. 

Prissetting
“Lov om opphavsrett til åndsverk med videre” – Åndsverkloven – rommer detaljert informasjon om prissetting i § 81.Vederlag og erstatning. Der finner vi en regulering om opphavsrett til fotografiske bilder som ikke er åndsverk. Prissetting finner vi i samme paragraf: “For overtredelser som har skjedd i god tro, skal overtrederen i den grad det ikke fremstår som urimelig, betale vederlag svarende til et rimelig vederlag for bruken eller til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen”. Focus har brukt bildedatabaser i årevis: For tilsvarende bilder ligger prisene på mellom 50 og 100 kroner. 

Andre, relevante innsigelser kan komme opp. Se linker til artikler under.
Denne internettside er sendt Robin Lund, hans advokat, de fleste norske tannleger og andre personer/foretak vi har funnet som kan ha interesse av vårt
engasjement.

Med vennlig hilsen Kaare Mathiesen, Red.
kaare@focusmedia.no; 90123121

 

 

PRIS på bilder; studio-illustrasjoner til bruk på Internett - Her er dokumentert markedspris på bilder vi i god tro deler på Internett. Enkle, vanlige bilder finner vi i proffesjonelle bildedatabaser, til en svært hyggelig pris. 25802

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn