20220205 TANNBLOGGEN Tannhelseforsikring

fjærpenn126x150

Du som leser dette på Mobiltelefonen din: Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobil, slik at du må bruke PC for å få best ut av Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send meg gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

Kjedene ER her 150x90Takk for mange reaksjoner på tema om «Kjedene» forrige Tannbloggen: «Dette visste jeg ikke», var mange av kommentarene. Jeg skal  være nøytral, men det er klart at jeg får noen tanker når det er “kav” umulig å finne ut hvem som styrer produksjonspress, behandlingsmetoder og etiske føringer. Det er både ros og ris – men fortsett å gi meg tilbakemeldinger; det er viktig for både tannhelsen og tannhelsetjenesten.

 

 

Tannhelseforsikringer?

————————- 6. februar 2022  ————————-

Knask eller knep?

 

 

Til glede for pasientene eller forsikringsselskapene?

Tannhelseforsikringer er her fortsatt. Det er faktum. Blir de? Høyst sannsynlig. Til tross for at NTF er skeptisk til tannhelseforsikringer. «Tannhelseforsikringer kan være både pris- og behandlingsdrivende, og ha en uheldig påvirkning». (NTF-Næringspolitisk Forum 2021).

Norsk Tannhelseforsikring 150x41 Norsk Tannhelseforsikring, NorskTHF, var tidlig ute med markedsføring overfor NTF,  tannleger og pasienter, og rakk å få en del reklame inn på venteværelsene bortetter. Noen tannleger forsto at sistnevnte kanskje ikke var i henhold til Helsepersonelloven, men fremdeles ser vi ønske om «samarbeid» på NorskTHF sin nettside.

I NorskTHF’s forsikringsavtale må pasientene dokumentere i detalj tannhelsesituasjonen når  de tegner forsikring. Konseptet er i tillegg noe komplisert, og det kan bety mye krangling med pasientene for å få utbetalt forsikringssummen etter behandling.

LO med 970 000 medlemmer avtalte  i oktober 2017 å innlemme NorskTHF i sine medlemsfordeler – til en gunstigere pris enn «prislista» til NorskTHF. Avtalen ble framsnakket i all markdsføring av NorskTHF.

LO sa opp avtale med NorskTHF 600x106 ramme

Oppsigelse av en avtale av en slik dimensjon er i seg selv oppsiktsvekkende. I tillegg har oppsigelsen foregått i stillhet! Har betydelig misnøye med forsikringshåndtering nådd opp fra grasrota? Eller? Forsikringspremie på tilbud (forskjellige sammenslutninger får også forskjellige priser) kan også bety at forsikringsselskapet må være nøyere med hva de vil betale ut. En slags ond sirkel?

 

bank norwegian 150x44 Bank Norwegian Tannhelseforsikring har en policy som ikke forlanger «nullstilling», egne skjema eller mye diskusjon. De forlanger i normaltilfellet kun at pasienten sender inn journalutskrift med takstnr, tann og pris. Tannlegen behøver altså ikke være klar over at pasienten har forsikring! Da forsvinner Næringspolitisk Forum sitt argument om prisdrivende…

Vi spurte om Bank Norwegian hadde statistikk over bruk av forsikringstjenesten. Blant svarene fant vi: Fordelt på sum utbetalt lå kroner (takst 304) på 19%, 3 flaters fyllinger (takst 203) var 7%. Korrigerer vi for pris mellom 3-flater og krone, virker det ikke som at behandlingen drives mot kroner. Medianutbetalingen var på kr. 3224, svært få lå i 10 tusenkronersklassen.
Behandlingen var fordelt på nesten 70 koder(!) med høyest bruk av røntgen. Av nesten 5500 innmeldte krav ble 920 avslått, de fleste fordi det ikke hadde gått de tre månedene karens som kreves.  Undersøkelse refunderes årlig med kr 654, dette medfører nok at ca 70% av medlemmene melder krav.
Ut fra det vi kan se virker både krav og behandling å være edruelige og relevante.

Det er flere tilbydere av tannhelseforsikring; det skal jeg ta opp ved neste anledning.

 

Det er aldri for sent (tidlig) å påvirke, og jeg tenker at det må være verdifullt å høre hvordan tannlegene oppfatter de forskjellige “Tannhelseforsikringene”: Enten ved at de har satt seg inn i presentasjonen av forsikringene, eller tilbakemelding fra pasientene.

Kan jeg få tilsendt dine meninger?
Jeg praktiserer full taushetsplikt  🙂

 

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn