HELFO 2022

Nytt regelverk og takster for folketrygdens stønad til tannbehandling, gjeldende fra 1.1.2022
“Det gule heftet” er et godt etablert navn på det Rundskriv som ble laget som informasjon til bl.a. tannleger, om takster og vilkår for offentlig (HELFO) støtte til tannbehandling. “Det gule heftet” utgis ikke lenger som trykt publikasjon, og finnes kun elektronisk på Helsedirektoratets sider.

Bortsett fra at Tonne Dental AS trykker (se egen rute)!!!

Den komplette elektroniske informasjonen finner du på helsedirektoratet.no

For 2022 er det gjort endringer i både rundskriv og takster

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn