FÅTT URIMELIG FAKTURA FRA ROBIN LUND?

Mange “vanlige folk” har funnet et enkelt og hyggelig bilde på nettet:Robin Lund banner skrekk-bildedeling 430x300
Ingen steder var det link eller adresse til noen som hevdet å være “eier” av bildet, og ingen steder sto det at bildet bare kunne brukes mot betaling.
Tvert i mot: Svært mange hadde googlet etter bilder som oppfylte kravet “gratis”: Når man f.eks. googlet “Gratis påskekylling”, så fikk man en rekke svar.

Bak her lurer en person som heter Robin Lund:
I etterkant av at du har brukt et bilde – gjerne et par år – så sender Robin Lund en horribelt stor faktura for bruk av bildet.
Vi som nå tar til motmæle, har innsett at “gratis” og fravær av eierinformasjon, er et agn som legges ut i den hensikt å fange brukere – og straffe dem med skyhøyt honorar pluss gebyrer for “oppreisning”. Til tross for at det bør være åpenbart at de aller fleste kopierer ut bildet i god tro.

Denne Robin Lund viser til “Åndsverkloven”:
Det paradoksale er at Åndsverkloven – etter revisjon – også inkluderer bilder som ikke er åndsverk! Faktum er at Åndsverkloven har tydelig definert hvilke bilder som ikke er åndsverk, og har et eget sett med bestemmelser for slike bilder.
Vi vet at “vanlige folk” har respekt for Åndsverkloven: Robin Lund utnytter dette ved å true brukere for overtredelse av Åndsverkloven; sammenlikne dem kriminelle som vanligvis blir politianmeldt: For svært mange er dette en belastning de ikke orker: Robin Lund har satt sin påvirkning i system: Ferdilagede truende fakturavedlegg, et advokatfirma som også er innstilt på å presse “vanlige folk” til å betale; inkludert inkassotrusler, inkassokrav og stevning til Domstolene:  Ikke rart at mange blir engstelige og gir opp for å slippe unna truslene til Robin Lund.

Vi må engasjere oss i å etablere forsvar mot slike personer og aktiviteter som Robin Lund representerer:
Jeg har gjennom engasjementet du ser på denne internettsiden, påtatt meg å samle og presentere informasjon vi har – i utgangspunktet på vegne av mine kolleger tannlegene: Dette har vokst til også å inkludere tilsvarende yrker som fysioterapeuter, kiropraktorer, foreninger og liknende. Vi vil representere alle som gir oss en fullmakt til dette. Ingen av de vi representerer er forpliktet til å betale for vår innsats, men vi håper på et mindre bidrag om det blir nødvendig.
Vi har funnet fram til rundt 350 personer/foreninger/firma som har fått faktura fra Robin Lund. (340 fra årene 2015-2018, og ca 50 siste året).
Omfanget er derfor vesentlig

NB- et viktig formelt krav:
Det viktigste å bestride kravet SKRIFTLIG, og det kan gjøres ved eksempelvis følgende beskjed til Robin Lund, på epost 
til  robin@robinlund.no
Kopi til kaare@bildedeling.noJeg viser til faktura …..  dato……
Fakturaen er ikke avtalt og ser ikke ut til å være hjemlet i norsk lov. Fakturaen bestrides, og all videre økonomisk forfølging må bringes inn for rettsvesenet. Jeg ønsker at all videre kommunikasjon går via kaare@bildedeling.no
Vennlig hilsen; ditt navn, adr., tlf og epost

Etter vår mening er det ingen risiko forbundet med å avvise kravet:
Ved egen lov skal alle saker vedrørende Åndsverkloven direkte til Tingretten i Oslo:
7 stk er nå stevnet inn, og retten settes i månedsskiftet Oktober/November. Dette betyr at alle dere som nå er truet, vil kunne vente til vi har fått en rettskraftig dom – og at dere i prinsippet får en god veiledning på hva dere må gjøre på et senere tidspunkt. Det er også slik at vi er mange som står mot Robin Lund, og vi mener at fakturabeløpet gå betydelig ned.

Vårt råd er derfor: Avvis kravet, senk skuldrene. Ta gjerne del i arbeidet mot Robin Lund: Send meg kopi av faktura du har fått.

 

I tillegg til fakturakopi til kaare@bildedeling.no – vil jeg gjerne ha disse opplysningene:

  • Kontaktinformasjon til deg
  • NÅRHvordan og hvor dere lette for å finne et egnet bilde (også hva dere googlet, hvis du husker) 
  • HVOR ble bildet brukt, gjerne i hvilken hensikt
  • Gjerne vedlagt bildet dere brukte- ihvertfall en beskrivelse
  • Hvilken informasjon fant du på bildet?
  • ANNET i forbindelse med funn og bruk av bildet

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn