Kan Robin Lund prise bilder etter eget skjønn?

I skriv til de som avviser hans krav, hevder Robin Lund at han selv bestemmer prisen, og referer til Kulturdepartementet. Kulturdepartementet avviser dette. Hvem lyver?

2 løgnaktige dukker 600x600Robin Lund sender som nevnt vedlegg som mange opplever som truende, når han sender ut faktura.
Hvis bildebruker avviser fakturaen hans, la han ofte ved et vedlegg der han fortsetter kraftig polemikk mot bildebruker. 

I denne artikkelen tar vi for oss at Robin Lund hevder at det er oppå til ham å bestemme prisen (Nederst her pdf med gul utheving). Han kopler dette direkte opp mot eget utsagn “Gebyrer for oppreisning er bransjestandard og anbefalt av Kulturdepartementet.”  Jeg (Kaare M) vil tro at han selv vet at dette er en løgn, men regner med at mottaker ikke kan finne noe som motbeviser dette:  “Hvis du vil ha mer dokumentasjon må du nesten stå for å lete det opp selv.” Sitat Robin Lund uthevet i Rødt.

Fra en av våre bildebrukere ID 20100533 har vi mottatt vedlegget han fikk 10.januar 2018. Vår ID 20100533 sendte en henvendelse til Kulturdepartementet, som på det sterkeste avviste at Robin Lund kunne forlange det han ville: “Det er ikke riktig at det foreligger retningslinjer fra departementet som gir rettighetshavere anledning til å kreve hva de vil hvis det foreligger overtredelse av åndsverkloven. “

Du vil også finne en “objektiv” referanse til Mediarkiv.no : Dette er Robin Lunds eget websted!  Informasjon link her, men dette ligger også i en annen artikkel

 

Dokument:

FRA ID 20100533

Hei Kaare

Jeg fikk mailen der han uttaler ” Ved bildetyveri er det egentlig mitt skjønn som setter prisen” 10. januar 2018. Det var etter at faktura ble bestridt (altså punkt 2).

 

Mailen har jeg klippet inn i sin helhet her:

 

Hei, igjen.

Jeg oppgir på ingen måte feilaktig pris.

For det første selger fotografer sitt arbeid gjennom en rekke utsalgssteder, og prising for hvert utsalgssted vil være forskjellig. Ved bildetyveri er det egentlig mitt skjønn som setter prisen. I fagbladet Journalisten uttaler Norsk Journalistlags rådgiver Stein Svendsen seg om bildetyveri:
– Det medfører ofte at tyverier er resultater av uoppmerksomhet eller misforståelser. Men uansett forklaring eller formildende omstendigheter så vil det være et lovbrudd som allerede er gjennomført. Og da er tyvens forhandlingsposisjon ganske svak. Fordi både jus og praksis på området er veldig klar, ifølge Svendsen.

Men jeg bruker for ordens skyld Mediarkiv.no som mal.
Prisen på Mediarkiv.no er oppgitt i amerikanske dollar,  da dette bildebyrået til dels har et internasjonalt nedslagsfelt. Det ser du spesifisert over beløpene på vedlegget ditt. Prisen er altså 149 USD (ekskl. merverdiavgift) hos Mediarkiv.no. Omregningen gjør jeg norske kroner på faktureringstidspunktet.

Gebyrer for oppreisning er bransjestandard og anbefalt av Kulturdepartementet. Dette for å ha en praksis for å unngå at slike saker anmeldes og belastes rettssystemet. Hvis du vil ha mer dokumentasjon må du nesten stå for å lete det opp selv. For min del bruker jeg Bing Hodneland advokatselskap som rådgivere og representasjon i slike saker. De har mange spesialister på området. Du kan sikkert kontakte dem eller andre advokatselskaper om du trenger rådgivning.

Jeg gjør til sist oppmerksom på at flere advokatfirmaer (ett av landets største), politiet (politiledelse) og et medlem av justiskomiteen på Stortinget har fått tilsvarende krav (i tillegg til en rekke offentlige instanser). De har høflig unnskyldt seg og gjort opp for seg, som seg hør og bør. Jeg vil tro de ville visst å ta tak i det hvis balansen sto i deres favør.

Mvh, Robin Lund
robinlund.no

 

Kulturdep om bruk og prising av bilde UTHEVET

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn