Vi vant en viktig seier i Tingretten

OBS: Denne artikkelen vil bli oppdatert fortløpende.
SISTE 20221108

court house lady 178x20028.oktober 2022 ble vår sak satt i Oslo Tingrett

Det har vært litt av en reise:  Fra å bli engasjert i å stoppe en person som har klart å presse flere hundre personer til å betale store beløp som de slett ikke burde betalt –> gjennom å ta ansvaret for å gjennomføre en dokumentasjon som tidligere ikke har blitt utført i tilsvarende saker –> til å ende opp i en rettssal der jeg var usikker på om fakta ville bli hørt.

 

4.november 2022 kom dommen: Vi vant på de viktigste punktene!

Vår advokat Fredrik Sollie, Advokat MNA, fs@advokatenes.no kommenterer slik:

Som du vil se, har vi vunnet frem med det viktigste, nemlig at «rimelig vederlag» pr bilde/illustrasjon er kr 125 inkl mva, og at dette er i tråd med markedspris for illustrasjonene. Retten karakteriserer bildene som «relativt enkle illustrasjonsbilder», og tar avstand fra Lunds sammenligning med typiske pressefotos. I tillegg omtaler retten Lunds inndrivingspraksis som «aggressiv».  Dette er meget bra.  

Retten har imidlertid kommet til at de saksøkte har handlet forsettlig. Jeg stiller meg kritisk til rettens vurdering på dette punkt. Forsett forutsetter i henhold til forarbeidene – som retten siterer på s. 8 – at «overtrederen visste eller holdt det for mest sannsynlig at handlingene han har gjennomført utgjorde en overtredelse». Det er det etter bevisførselen ikke grunnlag for å hevde. De saksøkte har søkt etter gratis illustrasjonsbilder. Illustrasjonsbilder av samme karakter som bildene de saksøkte har benyttet, finner man lett til gratis avbenyttelse på nettet. Ingen av de saksøkte har anført at de ikke kjente til regelverket om opphaverens enerett til bilder, men de har etter undersøkelser konkludert med at bildene som var lagt ut på nett var lagt ut av opphaveren til gratis benyttelse. Dette utelukker etter mitt syn forsett. Etter min mening har de saksøkte dermed maksimalt handlet uaktsomt. Opptredenen er neppe «et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte», jfr dommen s. 8, og er i såfall heller ikke grovt uaktsom.

Basert på Tingrettens forståelse av forsettskravet tilkjennes saksøker Robin Lund, ett tilleggsvederlag som bindes opp mot “rimelig pris” kr 100,-.  Det blir til sammen 2x rimelig vederlag, hvor det ikke beregnes mva av tilleggsvederlaget. Hver av partene er dermed i utgangspunktet dømt til å betale til Robin Lund kr 225 ink mva pr. illustrasjon. Retten har imidlertid ikke funnet at Lund har krav på erstatning for manglende kreditering, idet retten i tråd med vår anførsel er kommet til at bestemmelsen om dobbelt rimelig vederlag konsumerer eventuell erstatning for manglende kreditering.

Men, alt i alt, en meget god dom for partene og for øvrige som har vært utsatt for Robin Lunds faktureringspraksis.

Jeg fortsetter senere….

2022.11.04 Dom_i_sivil_sak_-_fagdommer_e_

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn