20221214 TANNBLOGGEN Debattmøte i Oslo Tannlegeselskap

fjærpenn126x150

 

Har et debattmøte i Oslo Tannlegeforening interesse for resten av landet?
Jeg mener “JA”. Les og bedøm: 

————————-  14.desember 2022  ————————-

Emnet var: «Tannhelsetjenesten, hvor er vi per nå og hvor skal vi i fremtiden?»

Opplegget var et bredt sammensatt diskusjonspanel  ledet av vår egen Kjetil Reppen og Ole Rolfsrud- kjent ansikt fra TV-ruta. Reppen hadde forøvrig klart det utmerket alene- men det blir jo litt mer schwung med en kjendis?  Les her om de ulikes bakgrunn.  https://oslotann.no/vare-kurs/medlemskurs-6-desember-2022/ 

Noe av bakteppet er den relativt plutselige bestemmelse om lavere betaling hos tannlege for årsgruppen tom 26 år, samt  et kikk inn i arbeidet til «Tannhelseutvalget»

NTF har gått ganske hardt ut mot at de unge voksne skal tilgodeses- samt at det er Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) som har ansvaret for ordningen. Nettopp denne gruppen har relativt god tannhelse, bør ha ansvaret for egen (tann)helse og flere har startet i arbeidslivet.

Sjef for tannhelsetjenesten i Oslo, Per Chr Prøsch, følte seg provosert og irritert og kom med interessante betraktninger. Legger vi sammen 21-22 åringer som kom med i 2022, samt de nye gruppene, hevdet Prøsch at hans etat nå hadde fått ca nye 65000 pasienter å ha ansvar for.  Noe penger har fulgt med, med klinikker og personell er ikke rustet for oppgaven. Altså må flere tjenester kjøpes privat, slik det idag gjøres med 21-22 åringer. Han kom i den forbindelse inn på at de større kjedene ble favorisert- siden de hadde kapasitet til å ta flere pasienter. Prøsch mente at det nye forslaget innebar ytterligere sentralisering av tannleger siden det er i denne alderen de flytter og tar utdanning. Allerede idag viser flere fylkestannleger til ganske permanente vakanser i distrikt.

Prøsch var også opptatt av eldrebølgen som i 2040 vil utgjøre 20-30000 flere individer. Mange med dårlig helse, mye medisin og derav dårligere munnhelse.

President i NTF, Heming Olsen Bergem fortalte at «Tannhelseutvalget» hadde endret mandatet noe, utvidet virket det som. Men mye kan han ikke si om arbeidet der. Bortsett fra at de tenker helt nytt, anderledes og hvordan bli en del av helsevesenet. ( Siden utvalget bare består av et fåtall fra profesjonen, kan det nok bli mange nye baller i luften. Spørs bare hvor de lander – red.anm)

Presidenten sa at kjeder var så mangt- men at fagansvaret må være hos tannlegen.

Den eneste politikeren som (ville?) møte var Seher Aydar (R) og hun kunne forsåvidt fraskrive seg et hvert ansvar siden de ikke applauderte vedtaket. Rødt vil likestille tannhelse med helse, men hva det koster vet man ikke. Hvordan det skal organiseres , sa hun ikke. Men det har vært nevnt flere steder at private ikke bør bli fete på helse.

Prof. Barkvoll tenker globalt og vil unngå silotenkning som han sa. Tannhelse bør intergreres med spesialisthelsetjenesten i universell ordning. Forøvrig er profylakse det eneste bærekraftige. (der kom ordet) Han hevdet at etter implantatenens inntog på markedet var tannlegefaget dreid mot behandling, godt hjulpet av pengesterke interesser. Han mente flere fokuserte på omsetningsmål, men det gis lite incentiv til forebygging både i Helfosystemet og i honorarer.

Margrethe Sunde, CEO i Odontiagruppen og president i Virke, høstet kveldens applaus da hun sa at det var ren populisme som var årsak til at de nye gruppene har fått rettigheter. Hun forsvarte kjedene (selvsagt) og så ikke noe negativt ved at Odontia hadde engelske eiere. Det virket nesten som om de drev butikk av ren altruisme og at målet for alle er bedre tannhelse. Odontia ble finansiert av et oppkjøpsfond, noe som fikk Rødt til å se rødt for bare ordet stinker penger.

Andre innspill:

  • Ole Rolfsrud spurte om Helfo ble skrevet med to LL’er noe som ga kveldens andre applaus. Han hadde gitt opp etter side 3 i heftet.
  • Kanskje nødvendig med ny innføring av plikttjenester?
  • Ny spesialitet heter multidisiplinær odontologi
  • Priser bør ikke dumpes.
  • En merkelig hybrid at DOT er organisert i fylkeskommunen.
  • Danmark skal tannleger eie 51% av bedriften.  Spesielt relevant for kjeder.

Sluttkommentar.

Salen i Høyres hus (dog hadde politikere fra Høyre meldt forfall) var relativt full. Men antallet med grått hår og erfaring fra tillitsmannsarbeid  oversteg betraktelig antall av  unge. Hvor er de? Vi vet at andelen kvinner har økt sterkt de siste årene- har de ikke tid til å interessere seg for fagpolitikk?

Jubelen sto ikke i taket ved møtets slutt. Likevel var ikke tiden bortkastet. Panelet belyste flere utfordringer, som oftest basert på nåsituasjonen. De store konkrete og altomkalfatrende ideene uteble- som forventet. Presidenten la opp til at utvalget kanskje hadde de store tankene. Det gjenstår å se. At offentlig tannhelse vil stå sentralt i framtiden med flere oppgaver, tunge pasientgrupper, flere pasienter med rettigheter og utfordring med  fordeling av tannleger gis det ikke poeng for å tippe.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn