Focus annonseside sikkerhetskopi

Focus-publikasjonene har sin berettigelse ved at vi setter fokus på strømninger og trender som har betydning for utøvelse av tannlegeyrket. Valg av materialer, metoder, evaluering av kvalitet, praksisrutiner, kvalitetssikring og krav tannlegekontoret møter i den elektroniske hverdag er eksempler på temaer vi tar opp. Publikasjonen “Focus” utgis 2 ganger i året, normalt i slutten av mai og oktober.  

 

Focus Vår 2016 informasjon

Distribusjon: Alle landets praktiserende tannleger  

Artikler planlagt Focus Høst 2016:

  • Kompositter, hva er på markedet?
  • Piratprodukter versus Private Labels
  • Implanteter: Hva er på markedet

Materiellfrist 11. mars 2016   Størrelse Focus: A4 PDf-fil via e-mail post@focusmedia.no – høyoppløselig CMYK. Alle annonser trykkes standard i 4-farger. Vi aksepterer også tif, jpg og eps.   Size Focus: A4 – Full 4-color: Standard mag profile: Coated Fogra 27: But as long as it is a CMYK, we will be able to convert to our profile (from f.ex ISOCoated39L) to our profile. Please send PDF-file via e-mail post@focusmedia.no: High res CMYK. We also Accept tif, jpg and eps

 

Annonseformater:

1/1 A4 side (A4- marg iberegnet) B 189 mm – H 273 mm
1/1 A2 side utfallende med skjærekant B 216 mm – H 303 mm
1/2 A4 side liggende B 189 mm – H 115mm
1/4 A4 side liggende B 186 mm – H 55mm
1/4 A4 side stående B 90 mm – H 115 mm
Reminderannonse liggende B 189 mm – H 28 mm
1/6 A4 annonse B 59 mm – H 115 mm

MEDIAPLAN UTGIVELSER 2016

Focus Tann Vår og Høst: Praktisk relatert publikasjon til alle tannleger i Norge. Opplag 5000x  

PUBLIKASJON Distribusjon Format Materiell
Focus Vår – Publikasjon 4600 tannleger + studenter Printformat A4 11. mars 2016 (før Scandefa)
Focus Høst – Publikasjon 4600 tannleger + Studenter Printformat A4 24. september 2016 (før NorDental)
Pasientavtaleboken «Helsetjenesten» 2016 Abonnement 2400 eks Print 29. april 2016 Utsendelse 2. juni 2016
Nyhetsbrev til tannleger Månedlig 10 mnd 3800 tannleger Elektronisk Den 5. hver måned
Tannhjulet – banner Tannleger Elektronisk Fortløpende

* Pasientavtaleboken «Helsetjenesten» sendes som abonnenter i juni året før almanakken starter. Opplag 2400x. Hovedsakelig leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og div. andre terapeuter.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn