Focusutgivelser

Focus_logo_tannmenn     FT2014-2015_forsider Klikk bildet og du får tidligere utgitte “Focus” i pdf-format som du kan bla i, eller laste ned

 

 

Focus distribueres gratis til Alle landets praktiserende tannleger   [button link=”http://tannhjulet.no/ad/” color=”orange”] ANNONSEINFORMASJON “TANNHJULET”[/button]

Focus-publikasjonene har sin berettigelse ved at vi setter fokus på strømninger og trender som har betydning for utøvelse av tannlegeyrket. Valg av materialer, metoder, evaluering av kvalitet, praksisrutiner, kvalitetssikring og krav tannlegekontoret møter i den elektroniske hverdag er eksempler på temaer vi tar opp. Publikasjonen “Focus” utgis 2 ganger i året, normalt i slutten av mai og oktober.   The Focus-publication have their eligibility by the focus on currents and trends that have significance for dentistry and dentists in practice. Choice of material, methods, evaluation of quality, rutines: health, environment, safety and demands the dental clinic meets in their general and electronic everyday are examples on topics we publish and discuss.  

 

Focus Vår 2016 informasjon

Distribusjon: Alle landets praktiserende tannleger Distribution all dentists in Norway  

Artikler planlagt Focus Høst 2016:

  • Kompositter, hva er på markedet?
  • Piratprodukter versus Private Labels
  • Implantater: Hva er på markedet

Materiellfrist 29. mars 2016 Deadline 29. mars 2016   Størrelse Focus: A4 PDf-fil via e-mail post@focusmedia.no – høyoppløselig CMYK. Alle annonser trykkes standard i 4-farger. Vi aksepterer også tif, jpg og eps.   Size Focus: A4 – Full 4-color: Standard mag profile: Coated Fogra 27: But as long as it is a CMYK, we will be able to convert to our profile (from f.ex ISOCoated39L) to our profile. Please send PDF-file via e-mail post@focusmedia.no: High res CMYK. We also Accept tif, jpg and eps

 

Annonseformater:

1/1 A4 side (A4- marg iberegnet) Full page A4, safe area B 189 mm – H 273 mm
1/1 A2 side utfallende med skjærekant Bleed with cutting edge B 216 mm – H 303 mm
1/2 A4 side liggende 1/2 A4 page landscape B 189 mm – H 115mm
1/4 A4 side liggende 1/4 A4 page landscape B 186 mm – H 55mm
1/4 A4 side stående 1/4 A4 page portrait B 90 mm – H 115 mm
Reminderannonse liggende Reminder landscape B 189 mm – H 28 mm
1/6 A4 annonse 1/2 A4 advertisement B 59 mm – H 115 mm

 

MEDIAPLAN UTGIVELSER 2016

Focus Tann Vår og Høst: Praktisk relatert publikasjon til alle tannleger i Norge. Opplag 5000x    

PUBLIKASJON Distribusjon Format Materiell
Focus Vår – Publikasjon 4600 tannleger + studenter 4600 dentists + 200 students Printformat A4 11. mars 2016 (i god tid før Scandefa)
Focus Høst – Publikasjon 4600 tannleger + Studenter Printformat A4 24. september 2016 (før NorDental)
Pasientavtaleboken «Helsetjenesten» 2016 Appointmentbook 2017 for the health Community Abonnement 2400 eks Subscription 2400 copies Print 29. april 2016 Utsendelse 2. juni 2016
Nyhetsbrev til tannleger Månedlig 10 mnd Newsletter to norwegian dentists 3800 tannleger 3800 dentists Elektronisk Den 5. hver måned Every 5. monthly for 10 months
Tannhjulet – banner Tannhjulet.no – bannerads Tannleger Dentists Elektronisk Fortløpende No specific

  * Pasientavtaleboken «Helsetjenesten» sendes som abonnenter i juni året før almanakken starter. Opplag 2400x. Hovedsakelig leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer og div. andre terapeuter.      

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn