Domenelink salg

Domenenavn til salgs – Domain names for sale

Du har trykket på eller skrevet inn et domenenavn som tilhører Focus Media AS: Det kan være et domenenavn som er relevant for vår aktivitet, eller så nært oss at vi har registrert domenenavnet av strategiske grunner.

Vår primære aktivitet er nettsiden du nå har havnet på: “www.tannhjulet.no” – En start- og informasjonsside for tannleger og aktører innen tannhelsesektoren. Hvis du ønsker informasjon og hjelp som pasient, så er du forsåvidt også havnet et fornuftig sted: Med bakgrunn i en objektiv og profesjonell tannlege-nettside, vil du alltid finne informasjon som er til å stole på og som tåler andre tannlegers innsyn. Om ikke lenge vil du finne en seksjon for pasientinformasjon , inkludert en spørre/konsultasjonsmulighet. Gratis. Så kom tilbake. Annet vi er opptatt av, er skogbruk og “Senior-hjelp”.

Noen domenenavn er markedsmessig og økonomisk verdifulle, men uten annen interesse for oss. De domener vi gjerne selger, finner du  nedenfor.

  You have clicked on or written a domainname that are registrated on Focus Media AS. The domainname may be relevant for our activity – or so close to us that we did register it of strategic reasons.

You have come to our norwegian internetsite  “www.tannhjulet.no” – just to find a page to give you information:

Focus Media AS has been in the medical and dental market for almost 40 years, and some of our domainnames are marketing or monetary valuable without other specific value for us. They are for sale, and you will find a listening below here.

dental24.no
Internettodontologi.no
dentalpod.no
dentalspecialist.no
dentalspesialist.no
dentalspesialisten.no
dentalspesialisten.com
dentalspesialistene.no
dentalspesialistene.com

spesialistene.no
tannkirurg.no
tannkirurgi.no
tannlegespesialisten.com

tannpleieren.no

tannpod.no
tannpodden.no
tannpoden.no

drugfiles.com
giftsentralen.no
legemiddelkatalog.no
legemiddelkatalogen.no
medisinutsalget.no
msblogg.no
msbloggen.no
NELK.no
reseptfritt.no
pasientsiden.no

sikkerdeling.no
sikkerdeling.com

finndintannlege.no
finntannlege.no

oslotannlege.no
oslotannlegen.no
oslotannlegene.no

lpt.no

skogeierwebben.no
skogstjenester.no
skogsdrift.no

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn