Fredag 12.4.2002 ble det foretatt en gjennomgang av produksjonslokaler og produksjonsprosess for Dent-O-Sept med henblikk på å finne årsaken til at Dent-O-Sept blir forurenset med seudomonas aeruginosa. Denne rapporten gir en oppsummering av det som fremkom under tilsynsbesøket i produksjonslokalene. Rapporten inneholder en beskrivelse av produksjonsprosessen, spesielt med hensyn til den "våte" delen av produksjonen. De foreløpige resultatene fra laboratorieanalysene viser at man finner Pseudomonas aeruginosa i ferdig produkt og i fuktemiddlet som benyttes under produksjonsprosessen. Det er derfor mest sannsynlig at fuktemiddelet er årsaken til forurensningen. Det er foreløpig ingen forklaring på hvordan fuktemiddelet (Dent-O-Sept-løsningen) kan bli forurenset med Pseudomonas aeruginosa

RAPPORTEN FRA TILSYN MED SNØGG INDUSTRI AS på denne linken i pdf til sosial og helsedepartementet fra FYLKESLEGEN I VEST-AGDER Kristian Hagestad: Vedlagt følger endelig rapport etter tilsynet med Snøgg Industri AS den 12.-15.04.02. Etter at Sosial- og helsedirektoratet i går mottok bedriftens kommentarer til foreløpig rapport, er det foretatt noen få mindre justeringer i teksten.   I brev (oversendt per faks) 11.04.02 fra Sosial- og helsedirektoratet ble bedriften Snøgg Industri AS varslet om at det ville bli gjennomført tilsyn ved bedriften. Gjennom telefon fra Fylkeslegen i Vest-Agder om morgenen 12.04. ble bedriften varslet om at tilsynet ville finne sted samme dag i tidsrommet ca kl 12.45-16.00. Hele teksten ligger her i pdf-format, og interessante setninger er "gulet ut" av Focus.   Sammendrag Fredag 12.4.2002 ble det foretatt en gjennomgang av produksjonslokaler og produksjonsprosess for Dent-O-Sept med henblikk på å finne årsaken til at Dent-O-Sept blir forurenset med seudomonas aeruginosa. Denne rapporten gir en oppsummering av det som fremkom under tilsynsbesøket i produksjonslokalene. Rapporten inneholder en beskrivelse av produksjonsprosessen, spesielt med hensyn til den "våte" delen av produksjonen. De foreløpige resultatene fra laboratorieanalysene viser at man finner Pseudomonas aeruginosa i ferdig produkt og i fuktemiddlet som benyttes under produksjonsprosessen. Det er derfor mest sannsynlig at fuktemiddelet er årsaken til forurensningen. Det er foreløpig ingen forklaring på hvordan fuktemiddelet (Dent-O-Sept-løsningen) kan bli forurenset med Pseudomonas aeruginosa. Dersom man ønsker å utrede dette videre, bør man undersøke om Pseudomonas aeruginosa kan vokse i Dent-O-Sept-løsningen. Det bør også undersøkes om den vaskeprosedyren som benyttes vil inaktivere/fjerne Pseudomonas aeruginosa som måtte være tilstede. Deltakere Fra Nasjonalt folkehelseinstitutt: Gunn Stabbetorp Margrethe Steenberg Fra Næringsmiddeltilsynet i Vest- Agder: Øyvind Berg Bjarne Aasland Fra Politiet Gunstein Kallhovd Anne Line Laache Fra Snogg AS / Snogg Industri AS: Kristian Fossheim, direktør NN, avdelingsleder, pakking av Dent-O-Sept NN, avdelingsleder, grunnproduksjon NN, mekaniker

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn