Dent-o-sept henlagt sept.2002

Riksadvokaten ga 12. april 2002 ordre om at det ble iverksatt etterforskning mot Snøgg Industrier.
2. sept 2002 kommer pressemeldin fra Politiet om at man etter en samlet vurdering av bevisene har kommet til at det ikke kan føres bevis for at bedriften har opptrådt på en slik måte at straffeansvar kan gjøres gjeldene etter §12 i lov om medisinsk utstyr.
02.09.2002

Politiet har henlagt Dent-o-sept saken mot Snøgg Industrier A/S i Kristiansand. I en pressemelding fra Agder politidistrikt heter det at saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

Riksadvokaten ga 12. april ordre om at det ble iverksatt etterforskning mot Snøgg Industrier. Bakgrunnen var melding fra Statens helsetilsyn om mulig straffbart forhold etter at pseudomonas bakterier var påvist i munnpensler brukt i helseinstitiusjoner.

Tema for politiets etterforskning har vært mulige straffbare overtredelser av lov om medisinsk utstyr. Etterforskningen har også vært inntrettet mot lovens bestemmelser om det offentliges tilsynsansvar, og hvordan dette ansvaret har blitt forvaltet overfor produsenten.

På bakgrunn av de opplysningene som er innhentet under etterforskningen, kan det konkluderes med at det ikke har vært ført aktivt tilsyn med produsenten før produksjonen ble stoppet 11.april 2002, skriver politiet.

Feilbruk

Etterforskningen har også avdekket at meldeplikten ved hendelsesavvik eller feil/svikt registrert gjennom bruken av munnpensler, ikke har blitt rapportert til helsemyndighetene som forutsatt i loven.

I tillegg er det registrert feilbruk av munnpensler ved gjentatt bruk på enkelte pasienter til tross for at pakningene fra produsentens side er merket som engangsutstyr.

Politiet har derfor etter en samlet vurdering av bevisene kommet til at det ikke kan føres bevis for at bedriften har opptrådt på en slik måte at straffeansvar kan gjøres gjeldene etter §12 i lov om medisinsk utstyr, heter det i pressemeldingen fra politiet.

Snøgg Industrier fornøyd

- Vi er fornøyd med at politi og påtalemyndighet er enige med oss om at denne saken ikke hører hjemme i rettsapparatet.

Vi har produsert et produkt med en bakterie og det skulle ikke ha kommet ut fra våre produksjonslokaler.

Det ansvaret har vi tatt og vi har lagt ned produksjonen, sier styrformann ved Snøgg Industrier, Oscar Jebsen til NRK.

Slipper ikke saken

Helseministreren tar beslutningen om å henlegge Dent-o-sept etterforksningen mot Snøgg til etterretnig. Men helsemyndighetens oppfølging av saken fortsettter for fullt, sier helseminister Dagfinn Høybråten i en uttalelse fra departementet til NRK.

Norsk Pasientskadeerstatning har mottatt rundt 215 erstatningskrav etter at bakterieskandalen ble kjent.

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn