Forskning på Helse og omsorg

Forskningsrådet melder 28.11.2016 "Nå får vi bedre oversikt over helse- og omsorgsforskningen", og presenterer HelseOmsorg21-monitor: Der samler man "Den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskning" på ett sted.

Fra Forskningsrådets sider 29.11.2016

HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.

Besøk HelseOmsorg21-monitor

HelseOmsorg21-monitor samler relevant statistikk om forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg på ett sted. Den gjør det enklere å få et mest mulig heldekkende bilde over for eksempel befolkningens sykdomsbyrde eller resultater av forskning.

Nettsiden ble lansert 28. november og er et konkret resultat fra oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien hvor behovet for et helhetlig monitoreringssystem ble trukket frem.

Den etterspurte informasjonen har til nå ligget hos en lang rekke forskjellige virksomheter som SSB, NIFU, CRIStin, Forskningsrådet og Folkehelseinstituttet og har vært vanskelig å koble sammen. Dermed har det vært vanskelig å utvikle et kunnskapsgrunnlag for gode beslutninger om for eksempel hva det bør forskes mer på.

– HelseOmsorg21-monitor vil gi oss beslutningsgrunnlag for å iverksette prioriterte tiltak. Når man ikke har kunnskap er det vanskelig å gjøre riktige vurderinger. Men når man har kunnskap om noe, så er det en forpliktelse å legge det til grunn for vurderingene og beslutningene, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grete Erlandsen under lanseringen.Statssekretær i HOD Anne Grethe Erlandsen åpnet lansering av HelseOmsorg21-monitor.

Nettsiden vil bli et nyttig verktøy for politikere, forvaltning, journalister, UoH-sektoren og andre som er interesserte i norsk Helse- og omsorgsforskning.

Forskningsrådet fikk oppdraget med å etablere HelseOmsorg21-monitor av helse- og omsorgsdepartementet i 2015. Samme vår ble det nedsatt en bred prosjektgruppe bestående av 14 personer som har hatt ansvar for å utrede og implementere monitoren.
Flere kilder og indikatorer kommer
HelseOmsorg21-monitor kobler sammen data fra en rekke forskjellige aktører og vil utvides betydelig fremover. Brukere kan forvente mer statistikk om kommunale helse- og omsorgstjenester, HRCS samt bedre figurer og indikatorer.

Den nye lederen for HelseOmsorg21-rådet, Camilla Stoltenberg, var også meget fornøyd med det nye styringsverktøyet.

– Monitor gir oss mange nye muligheter og jeg ser lyst på fremtiden når det gjelder å få bedre dokumentasjon av FoU-aktiviteter i helse- og omsorgssektoren, sier Stoltenberg.

Skrevet av:
Geir Aas
Publisert:
28.11.2016
Sist oppdatert:
29.11.2016

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn