Kartlegging av Pseudomonas aeruginosa-infeksjoner fra Dent-O-Sept munnpensler

Rapport 2003:13 fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Blant konklusjonene finner vi: Pensel- og pasientkartleggingsundersøkelsene slår entydig fast en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker. Utbruddstammen påvist i til sammen 76 ulike pensler fra 12 ulike produksjonsserier.
Til sammen 231 pasientene fikk påvist utbruddsstammen av Pseudomonas aeruginosa. Av disse døde 71 pasienter mens de var innlagt og sju andre ble rapportert med følgetilstander. Alle de som døde hadde alvorlige bakenforliggende sykdommer.

Rapport 2003:13  Nasjonalt folkehelseinstitutt, på denne linken Dent-O-Sept saken. Kartleggingsundersøkelser i forbindelse med utbruddet av infeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa fra Dent-O-Sept munnpensler Publisert av Nasjonalt folkehelseinstitutt. Tel: 22 04 22 00 - E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no  - www.fhi.no Konklusjon: Folkehelseinstituttet har samordnet oppklaringen av utbruddet med Pseudomonas aeruginosa i samarbeid med resten av helsetjenesten. Etter at sammenhengen mellom utbruddet og Dent-O-Sept munnpensler ble mistenkt, har Folkehelseinstituttet organisert og gjennomført tre kartleggingsunder søkelser, en av Dent-O-Sept munnpensler, en av omfanget av smitte blant pasienter og en av væskene som inngikk i produksjonen av Dent-O-Sept munnpensler. Rapportene fra disse tre undersøkelsene er gjengitt her. Pensel- og pasientkartleggingsundersøkelsene slår entydig fast en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker. Selv om løsningsvæskeundersøkelsen viser at Pseudomonas aeruginosa ikke kan overleve i Dent-O-Sept væsken under laboratorieforhold, er utbruddstammen påvist i til sammen 76 ulike pensler fra 12 ulike produksjonsserier. Til sammen 231 pasientene fi kk påvist utbruddsstammen av Pseudomonas aeruginosa. Av disse døde 71 pasienter mens de var innlagt og sju andre ble rapportert med følgetilstander. Alle de som døde hadde alvorlige bakenforliggende sykdommer.

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn