Lovpålagt yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt å tegne for arbeidsgiver - bortsett fra at "Personlig næringsdrivende" kan velge bort ordningen: Det siste er ikke smart, da enkelte skader kan være katastrofale: Stikk som fører til HIV, sprut i øyet som gir blindhet osv. Selv om man nærmer seg 67 år, bør man tegne yrkesskadeforsikring. Å unngå eller "glemme" å forsikre andre ansatte kan fort bli en katastrofe, og dessuten ulovlig.

 

Det er bedriftens ansvar at den lovpålagte Yrkesskadeforsikringen er gyldig:

  • Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen skal omfatte alle ansatte som mottar lønn i en bedrift. 
    Lovpålegget omfatter de som jobber deltid, sesong, hyret inn for en periode, sommervikarer osv., samt langtidssykemeldte.
    VIKTIG: Når eier (Selv 100% eier) er ansatt i firmaet, f.eks. i et AS, er eier/ansatt omfattet av den lovpålagte forsikringen.
    Arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper.

  • Lovpålegget gjelder ikke for frilansere og personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak). 
    For selvstendig næringsdrivende under 67 år (!) har NAV en frivillig forsikring med en rimelig premie: Frivillig yrkesskadetrygd 

 

Red.komm: Yrkesskadeforsikring er det ikke smart å hoppe over, da enkelte skader kan være katastrofale: Stikk som fører til HIV, sprut i øyet som gir blindhet osv. Vi antar at de juridiske konsekvensene for tannleger i ENK eller eiertannleger i eget AS ikke blir allverdens, da man i utgangspunktet må saksøke seg selv for å kreve erstatning. Selv om man nærmer seg 67 år, bør man tegne yrkesskadeforsikring. Å unngå eller "glemme" å forsikre andre ansatte kan fort bli en katastrofe, og dessuten ulovlig. 

Ressurser på Internett:

Småbedriftsforbundet

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) / 23284200 har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere.

NAV - Yrkesskade og yrkessykdom

Arbeidstilsynet - Yrkesskadeforsikring -

Lov om folketrygd (folketrygdloven). Kapittel 13. Yrkesskadedekning

Yrkesskade - dom fra Borgarting lagmannsrett: En arbeidstaker ble skadet under skogsarbeid for selskap han selv eide, drev og var styreleder i. Han hadde ikke tegnet yrkesskadeforsikring, og ble nektet erstatning

.

 

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn