UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV

UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV
Det kan være flere årsaker til at en arbeidsgiver bør bruke permittering uten lønn av en eller flere ansatte i en periode på maks 30 + 19 uker, når bedriften ikke gir noe eller nok inntekter til å kunne lønne den ansatte. Du må ha kontakt med NAV, og da trenger du all hjelp du kan få: Hjelpen finner du her.

Linker til ytterligere hjelp:

 

ALTINN permitteringsguiden 180x60

Arbeidstilsynet permittering 180x64

NAV RAMME dagpenger1 180x40

NAV RAMME dagpenger2 180x40

THlogo ramme permitteringdoc 180x40

Det kan være flere årsaker til at en arbeidsgiver bør bruke permittering uten lønn av en eller flere ansatte i en periode på maks 30 + 19 uker, når bedriften ikke gir nok inntekter til å kunne lønne den ansatte. Vær oppmerksom på at vi her snakker om ansatt tannlege (gjerne i egen bedrift!), ansatt tannpleier og tannlegesekretær/tannhelsesekretær og andre ansatte. Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger ved permittering. Eksempler på årsak til permittering kan være

 1. skade på kontoret som gir arbeidsstans; brann, vannskade o.l.
 2. langvaring ombygging, rehabilitering o.l. av kontoret
 3. langvarig sykdom hos arbeidsgiver
 4. midlertidig nedbemanning av klinikken, flytting, omorganisering av ulike årsaker
 5. salg av klinikk; ventetid til salg er iorden osv.
 6. konflikter på arbeidsplassen (merk at her vil man oftest bli møtt med sykemelding!)
 7. andre årsaker

Det er arbeidsgiver som må ta initiativ til en eventuell permittering, samt - etter min mening -  ved tvil forsikre seg om at begrunnelse for permittering blir akseptert av NAV: Da tar man kontakt med NAV lokalt, eller sentralt ved tlf. 55553336. Se egen \"faktaboks\".

Ved permittering av mindre enn 10 ansatte har arbeidsgiver utover det som er nevnt i forrige avsnitt, ingen funksjon eller melde/informasjonplikt overfor NAV. Det er arbeidstaker som skriftlig eller ved personlig oppmøte må melde fra til sitt lokale NAV-kontor. Dette går ikke godt frem av nettsidene til NAV, og var for meg forvirrende.

Det som egentlig skjer er at arbeidstakeren som er permittert uten lønn må henvende seg til NAV med søknad om dagpengerDagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt når du er permittert.
Når arbeidstakeren blir permittert, regnes vedkommende som arbeidsledig. For å søke om dagpenger, arbeidstager registrere seg som arbeidsledig.

Arbeidsgiver (og NAV- får vi tro) har all interesse av at arbeidstaker har med seg all nødvendig dokumentasjon når han/hun møter hos NAV med søknad om dagpenger: (informasjon her)

 1. Signert protokoll fra møte mellom arbeidsgiver og ansatt, der årsak og betingelser blir drøftet. MAL finner du her.
 2. Signert permitteringsvarsel fra arbeidsgiver, stilet til arbeidstaker. MAL finner du her.
 3. Signert NAV-formular  NAV 04-0804bm01-2016nett.pdf: Bekreftelse på permitteringsårsak.

MERK: Det er etter min mening uoversiktlig og forholdsvis vanskelig å forstå forskjellen på registrering før søknad og søknad om dagpenger all den stund NAV bruker begrepene om hverandre. Til overmål truer NAV med avslag på søknad dersom du søker for tidlig! Du blir også bedt om å lage en førsteside elektronisk når du vil lage en bekreftelse/søknad på papir (!). All erfaring viser at heller ikke NAV alltid forstår, slik at vi anbefaler arbeidstaker å møte fysisk opp på sitt NAV-kontor.
MERK også at NAV ikke gir noen tilbakemelding til arbeidsgiver.

 • UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV
 • UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV
 • UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV
 • UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV
 • UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV
 • UTKAST artikkel: Permittering av ansatt – kontakt med NAV

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn