Sanksjoner ved feilrapportering i a-meldingen

Arbeidsgivere har frist til august 2016 med å korrigere feil i a-meldinger.
A-meldingen er rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

Arbeidsgivere har frist til august 2016 med å korrigere feil i a-meldinger.

Opplysningene som rapporteres inn via a-meldingen er blant de viktigste opplysningene for myndighetene, og det er svært viktig at disse rapporteres riktig. Feilrapportering kan blant annet medføre feilvurdering fra NAV, eller feil i tilsendt selvangivelse for inntektsmottaker.

Selv om de fleste innsendte a-meldinger er uten feil, ønsker nå Etatenes fellesforvaltning (EFF) å innføre reaksjoner mot feilrapporterte innsendelser. EFF innfører fra og med august 2016 en løpende tvangsmulkt ved mangelfull rapportering. Tvangsmulkten vil ligge på maksimalt kr 102,50 per inntektsmottaker, rapportert med feil, per dag.

EFF starter med reaksjoner i august 2016, og vil da først ta for seg a-meldinger med feil fra januar og deretter resten av året.

A-meldinger innsendt med feil opplysninger kan korrigeres frem til og med august 2016, uten at det vil medføre reaksjoner.

Reaksjonene gjelder i første omgang ved manglende levering av a-melding, men vil etter hvert også gjelde for manglende rapportering av arbeidsforhold samt feil rapportering av inntekt.

For mer informasjon om a-ordningen, trykk denne lenken
S
pørsmål og svar om a-meldingen på altinn, trykk her

 

A-meldingen er rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

A-meldingen må sendes inn minst en gang per måned. Dette gjelder selv om lønnskjøring kun skjer én gang i året. I slike tilfeller må det sendes 0-oppgave månedlig gjennom året innen fristen som gjelder. Dette gjelder virksomheter som har arbeidsforhold uten sluttdato, såkalte åpne arbeidsforhold. Er det ingen ansatte i virksomheten (alle er lagt inn med sluttdato) skal det heller ikke sendes a-melding.
I tilfeller der innrapporteringen ikke fører til registrering i Aa-registeret, kreves det ikke at opplysninger om arbeidsforholdet gjentas hver måned gjennom innsending av a-melding.

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn