TVANGSMULKT ved for sen innlevering av meldinger

TVANGSMULKT ved for sen innlevering av meldinger
Regjeringen har innført tvangsmulkt ved for sen innlevering av meldinger. Skattetaten følger ivrig opp - uten nåde. Dette rammer mindre bedrifter spesielt hardt, og ministeren fra FrP virker overrasket. Den beste hjelpen vi har, kan være Skattebetalerforeningen. Vi har noen artikler...

skattebetalerforeningen-logo-lr-100x100

20170627 Artikkelen "Tvangsmulkt har blitt melkeku for Skatteetaten" finner du her

skatteetaten-logo

Start her for å følge med hva SKATTETATEN ønsker (eller Google "Tvangsmulkt")

TVANGSMULKT ved for sen innlevering av meldinger

skatt i lenke ill Tvangsmulkt har blitt melkeku for Skatteetaten

27.juni 2017 har Skattebetalerforeningen en artikkel om at "Tvangsmulkt har blitt melkeku for Skatteetaten". Vi får et eksempel på at en liten bedrift som ville gjøre alt riktig, ikke klarte å følge med - og fikk en bot på 40.000 kroner. Uten noen form for varsling eller en forlenget frist. Bedriftslederen synes det er hardhendt behandling, mens den intervjuede saksbehandler synes det er hel greit. Sitat:

"– Skatteetatens erfaringer hittil tyder på at tvangsmulktordningen virker etter sin hensikt. Blant annet er antallet ikke-leverte aksjonærregisteroppgaver redusert betydelig fra i fjor til i år, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) som svar på et skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V). Han ville gjerne ha svar på om det ikke var i overkant strenge reaksjoner på hendelige feil av uerfarne gründere.

Vi ville også ha svar på noe lignende, og spurte derfor Finansdepartementet om det å ilegge små virksomheter høye bøter er en ønsket politikk.

– Nei, og dette er heller ikke bøter. Ved manglende levering eller levering med alvorlige feil får den rapporteringspliktige en ny rimelig tidsfrist å forholde seg til. Er opplysningene innlevert innen denne fristen, betaler man ingenting. Det er en forbedring fra tidligere, hvor for eksempel forsinkelsesavgiften uansett løp fra første dag. Man bør få en mulighet til å rette opp, sier Jørgen Næsje (Frp), statssekretær i Finansdepartementet."

Dette viser altså at lovgiverne gjerne kan være litt fleksible, mens "den ytre etat" gjerne vil vise makt. Kan det grunnleggende problem være at saksbehandlere i Staten ikke forstår oss eller har liten arbeidserfaring og kunnskap om produksjonskrav?

I tillegg til dette kan rettssikkerheten settes alvorlig til side: Utsteder av gebyrer behøver ikke bevise noe som helst; det er den private aktør som må gå rettens vei, samtidig som gebyrer/mulkter må betales inn i forkant av alle klagesaker.

Uansett må det føles underlig at det er Fremskrittspartiet som fronter denne nye maktmuligheten: Les artikkelen hos Skattebetalerforeningen

Når du leser videre, vil vi at du skal ha i hodet en spesiell utfordring: Melding, postgang, "postkasser" !
Det er nemlig slik at selv om myndighetene ensidig sender brev og post via Altinn eller Digipost (eller nedlagte postbokser:-) , så er det skatteyters ansvar å motta meldinger/post! Derfor kan det være greit å innarbeide rutiner for elektronisk post, og sikre deg at skattemyndighetene har riktig postadresse til deg.

 

For virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold er det viktig å overholde leveringsfristene. Tvangsmulkten kan gi større økonomiske konsekvenser enn tidligere ordninger.

Hvem kan ilegges tvangsmulkt?

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt tvangsmulkt ved manglende levering. Tvangsmulkt er hovedreaksjonen overfor tredjeparter som ikke gir pliktige opplysninger.

Lønnsmottakere og pensjonister som kan levere forhåndsutfylt skattemelding kan ikke bli ilagt tvangsmulkt.

Levér til rett tid

Hensikten med tvangsmulkt er å skape et oppfyllelsespress. Det vil si å fremtvinge levering av pliktige opplysninger innen de fastsatte fristene.

Når er tvangsmulkt aktuelt?

Ved manglende innlevering eller åpenbare feil i

  • tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata)
  • aksjonærregisteroppgaven
  • skattemelding for næringsdrivende
  • mva-meldingen

Tvangsmulkt kan også gjelde hvis virksomheten ikke retter seg etter pålegg om bokføring, eller ikke gir opplysninger vi har etterspurt i en kontroll.

Hvordan får dere beskjed om tvangsmulkten?

Skatteetaten vil sende et brev med varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en gitt dato, vil tvangsmulkten begynne å løpe fra denne datoen.

Tvangsmulkt løper da enten inntil opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt skattegrunnlaget ved skjønn eller ved at maksimal beløpsgrense for tvangsmulkt er nådd.

  • TVANGSMULKT ved for sen innlevering av meldinger

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn