Overbehandling med medisiner er et problem

Overbehandling med medisiner er annerledes enn overbehandling av tannlegetjenester. Fenomenet overmedisinerte pasienter er viktig rent faglig for tannleger. På den annen side kan det være spennende å se om overmedisinering fører til interkollegiale hendelser blant legene 🙂

Artikkel med andre linker fra NRK 20150831 finner du her. Forkortet tekst her:

Da en pasients fastlege så nærmere på hvilke medisiner sykehuset hadde skrevet ut, fikk han endret tilstanden til pasienten betydelig.
For vi er ikke sykere enn før. Likevel viser tall som Folkehelseinstituttet kom med i mars, at salg av legemidler steg med nesten ti prosent fra 2013 til 2014.
Medikamenter som folk bruker mer, er blant annet ADHD-medisiner, antibiotika og smertestillende.

Advarer mot for-sikkerhets-skyld-kultur
Overbehandling og overdiagnostikk var også det sentrale temaet på onsdagens årsmøte i Telemark Legeforening. Leder Tor Severinsen mener det er viktig å gjøre grep for at ikke friske folk får unødvendig behandling. Det innebærer blant annet at leger kanskje må være mindre perfeksjonister.

  • Det er ingen leger som noen gang har fått kritikk for å ha gjort for mye. Mange legers frykt er å ikke gjøre nok, men jeg tror mange leger sjekker mye for sikkerhets skyld, sier Severinsen.
  • Telemark Legeforenings leder mener det er flere grunner til å være obs på denne utviklingen i helsevesenet.
  • For det første kan overbehandling føre til skade på pasienten. For det andre vil helsetjenesten bli opptatt med pasienter som ikke trenger behandling, og for det tredje koster det særdeles mye penger, sier Severinsen.

Hele verden retter søkelys
Lederen i det statlige helsevesenet i Storbritannia sa nylig at en av syv behandlinger er unødvendig. Ledende medisinske miljøer som Bond University i Australia, Darthmouth Institute i USA, Oxford University i England, mener at overdiagnostikk og overbehandling er et av de største problemene vi har i helsevesenet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn