Kjedenes inntogsmarsj

16133
kjedene kommer 250x150

De siste par årene har vi sett aktører med forskjellige eierkonstellasjoner danne klinikk-kjeder for å ta del i de gunstige strømninger i tiden.

De gunstige strømninger? Ja, det kommer an på øynene som ser, og på hvilken side av bordet man er. eierbakgrunn ser Colosseum på for å sikre seg gode praksiser, og tannlegene er nysgjerrige på om dette gir gyldne tider…

Hva er konseptet, hvem er med? Vi har forøvrig valgt å også ta med tannlege-nettverk i oversikten

Vi tar imot din egen beskrivelse av egen kjede, og lager det som en liten faktaboks.

Denne artikkelen ble publisert i Focus Høst 2017

 

20190501 ColosseumTann 300x53 72dpi Colosseum Tannlege

Colosseum Tannlege ble i 1986 etablert av tannlege Gard Lauvsnes, en innovatør i et tradisjonelt marked

Vekstmodellen er å kjøpe mindre praksiser og legge inn i nybyggede, større klinikker. De siste årene har man kjøpt større, veletablerte og velrenommerte praksiser, og det legges mye arbeid og ressurser i å integrere nye klinikker. I 2018 skiftet eierne ut ledelsen. Fra juletider 2018 ble det tydelig at innkjøpstakten skal reduseres kraftig, og at man må konsolidere. Når en så betydelig aktør signaliserer bråstopp i utgifter, kan det være et varsko om at forventet prisnivå kan falle på praksiser som tilbys for salg. Samtidig kaster Colosseum ut mange tidligere samarbeidspartnere, bl.a. har det nye styret inngått samarbeide med et helt nytt markedsføringsbyrå som skal betjene markedet rettet mot pasienter.

Colosseum Tannlege er Norges største fagfellesskap av tannhelsepersonell. Del av europeisk tannlegegruppering, Colosseum Dental Group.

Colosseum Academy er et undervisnings- og treningssenter på Majorstuen som vil tilby interne og eksterne kurs i alle fag i odontologi.

Mer finner du på https://colosseumklinikken.no/ – eller direktelink her

 

 

Odontia Logo_002 Odontia er en familie av veletablerte tannlegeklinikker rundt om i Norge.
Med basis i ideen om å kombinere småskala behandlingstilbud av høyeste kvalitet med samarbeid, videreutvikling og erfaringsutbytte på tvers av klinikker ble Odontia-gruppen etablert i 2016. 
Odontias visjon er å skape fremtidens tannlegeaktør sammen med Norges flinkeste tannleger. Vi gjør dette gjennom en kultur med fokus på kvalitet, personlig service og stadig videreutvikling og forbedring. Odontia utvikles kontinuerlig gjennom åpning av nye klinikker eller kjøp av eksisterende klinikker.
Mer finner du på https://odontia.no/

 

Oris dental logo Oris Dental er en tannlegekjeder med 22 klinikker fordelt rundt om i landet. Virksomheten teller i dag ca. 400 mennesker og administrasjonen er lokalisert i Trondheim. Oris er etablert av tannleger og har tannleger på eiersiden og i sentrale lederroller.

Administrasjonen består av 12 mennesker som bistår klinikkene med støtte på alle administrative områder, slik som markedsføring, HR, økonomi og teknologi/IT med mer. Vi har også et utvalg støttesystemer som din klinikk kan få tilgang til for å effektivisere driften og dermed gjøre hverdagen bedre og mer effektiv. Blir din klinikk en del av Oris, skal du som behandler kunne fokusere enda mer på å være tannlege og vite at du har et større støtteapparat i ryggen.

Som en del av Oris Dental vil du få:​

  • Et kollegialt nettverk
  • Med Oris Academy har vi focus på faglig utvikling gjennom fagsamlinger og kasusmøter ​(fysiske samlinger og videomøter)​
  • Mulighet for videreutvikling av klinikken og tannhelsetjenester​ i ditt geografiske område
  • Mulighet til å investere i teknologi og hjelp til å iverksette ​digitalisering
  • Systemer for kvalitet & HMS, personal, vaktplanlegging, ​regnskap mm.
  • Støtte til markedsføring og synliggjøring i ditt nærmiljø

Mer finner du på https://orisdental.no/

 

Vtal logo  

 

Mer finner du på https://vitaltannhelse.no/

 

 

NETTVERK 300X159
HER ER ET EKSEMPEL PÅ 

KLINIKKEIER-NETTVERK

 

Folkvang lang logo Folkvang er et Klinikkeier-nettverk med noen vesentlige forskjeller fra Klinikk-kjedene: Bakgrunnen for etablering i 2016 var at tannlege Skjelin registrerte økt kjedeaktivitet, økt press på bunnlinjen til den enkelte klinikk- samt en generell usikkerhet i blant kolleger. Kort sagt; man ønsket å etablere en plattform for samarbeid og et frivillig alternativ til kjedeaktørene.

Folkvang er «av og for tannleger», og tannleger står for aksjemajoriteten. Ved å eies av tannleger tror man på et konkurransefortrinn fordi man er i et marked man selv er en aktiv del av. Strategien er at samhold gir styrket forhandlingsmakt for et nettverk bestående av små og store klinikker innen den norske tannhelsebransjen. Siktemålet er å skape bedre forutsetninger for å lykkes med å redusere kostnadene, noe som kan være en forutsetning for å overleve i tannhelsebransjen i Norge på sikt.

Alle frittstående tannleger som eier sin egen klinikk/praksisdel og ikke har bindinger til kjeder eller andre samarbeidsnett kan være med i Folkvang. Det koster ingen ting å være medlem, da selve tannlegen/klinikken både er produktet og verdien i nettverket.

Mer finner du på https://www.folkvang.no/

 

n n

 

n n

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn