EGNE MERKEVARER – ER DET VERDT DET? 2017FTH

EGNE MERKEVARER EMV -ER DET VERDT DET?

Dette er tittelen på en nylig publisert studie (2017) fra UiO, Det odontologiske fakultet, Avdeling for biomaterialer.klikkhand 25x17 Tidligere funn om dårlig dokumentasjon og egenskaper bekreftes i den nye studie, og må tas på alvor i en tid med fokus på lekkasje av biomaterialer, genmodifiserende materialer mot blant annet allergier og nedsatt fertilitet i befolkningen.

Vår artikkel er et sammendrag av det publisert studiet: Johnsen et al, „Own brand label restorative materials—A false bargain?“, Journal of Dentistry 2016. klikkhand 25x17
EMV-komposittene i denne studien er innkjøpt på det frie markedet i Norge og gjorde det signifikant dårligere enn en internasjonal merkevarekompositt når de ble testet på herdedybde, hardhet, bøyestyrke, krymping, lekkasje av rest-monomer fra materialet og biokompatibilitet. Resultatene var sammenfallende for ulike batcher av de samme preparatene. Vi advarer derfor mot bruk av materialer som mangler uavhengig, vitenskapelig dokumentasjon.

Hele artikkelen, originalartikkelen og referanser finner du her eller ved å trykke på bildet

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn