LIFCO kjøper opp Dental Direct AS

lifco logo  Med dette oppkjøpet blir LIFCO dominerende på salg av forbruksmaterialer i det norske tannhelsemarkedet. At dette kan endre maktbalansen i markedet, sier seg selv. Oppkjøpet bør derfor skjerpe tannlegens focus på prisendringer i negativ retning.

Pressemeldingen er her

LIFCO eier:

  • JD
  • LIC Scadenta
  • Technomedics
  • Dental Direct

LIFCO er et selskap som har stort engasjement innen dental i Norge, Sverige og Danmark, samt andre land. Den svenske investoren Carl Bennett eier majoriteten av aksjene.
LIFCO har en eierstrategi der man beholder firmaenes navn etter oppkjøp. Det skjuler identiteten og forretningsstrategien til hver enhet i en viss grad. Alle firmaene som LIFCO eier, tjener svært godt på forbruk.
Tydeligst, gjennom LICScadenta, ser vi at LIFCO satser stort på Private Label (EMV).
Et stort nettverk eller dominerende eierskap/samarbeid leverandører, tannteknikk, regnskap mv. kan være uheldig for markedet på mange måter.

Dental Direct AS har de siste årene vært en suksessbedrift, der stor innsats fra familien Kammersgård (Tove, Claus, Michael og Charlotte) har gitt fantastiske resultater i norsk sammenheng. Til tross for at de har tjent bra, har de hatt svært gode priser til tannlegene.
Med dette oppkjøpet får LIFCO et godt og gjennomtenkt lager i Norge.

Er det slik at Dental Direct er slukt av en ressurssterk aktør for å fjerne en brysom konkurrent?

 

LES OGSÅ

EGNE MERKEVARER – ER DET VERDT DET? 2017FTH - Dette er tittelen på en nylig publisert studie (2017) fra UiO, Det odontologiske fakultet, Avdeling for biomaterialer. Tidligere funn om dårlig dokumentasjon og egenskaper bekreftes i den nye studie, og må tas på alvor i en tid med fokus på lekkasje av biomaterialer, genmodifiserende materialer mot blant annet allergier og nedsatt fertilitet i befolkningen.

 

Les mer om Dental Direct AS her:

Forklaringer av regnskaps-uttrykk:

Begrepet EBITDA er vanlig brukt i mer analytiske oversikter, og i investeringstunge virksomheter., og står for Earnings before interests, taxes, depreciations and amortizations – dvs inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger
EBITA (forkortelse for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) er en ikke anerkjent GAAP (General Accepted Accounting Principle) metrisk målemetode som måler et selskaps operasjonelle styrke.

 

 

 

 

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn