Forståelse av innslagspunkt 4

Tannbehandling med refusjon fra folketrygden, innslagpunkt 4, infeksjonsforebyggende behandling.
(Første gang publisert jan 2018)

forside infobrev 10grskakk 100x80

Innslagspunkt 4

Orientering
til legen

Orientering
til pasient

 

Tidligere har vi hatt inntrykk av at  tannleger kunne gi refusjon dersom det forelå dokumentasjon på selve tilstanden, f.eks ved diagnosen HIV/AIDS, hjerteopererte («åpen» kirurgi), nyretansplanterte m.fl.

Mange har antatt at diagnosen i seg selv tilsa fare for infeksjon.

Flere kursgivere har nå presisert at nye legemidler kan ha gitt redusert infeksjonsfare. Det kreves derfor at legen må dokumentere at  infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko

Det betyr for mange at det må kreves nye legeerklæringer dersom tilstanden fortsatt antas være stønadsberettiget. Vi hører fra kolleger at leger ikke nødvendigvis alltid forstår vår, eller pasientens, begrunnelse.

Tannhjulet har derfor laget skriv i pdf du kan laste ned.
Vi har også laget skrivene i word, slik at dere kan endre det selv. Tannhjulet tar gjerne tilbakemelding om eventuelle presiseringer. Send mail til post@focusmedia.no

 

KILDER til hjelp for hva som er riktige vurderinger i trygdespørsmål?

 


Vår artikkel om Trygderetten kan være den beste informasjonsskilden om forskjellige vurderinger ved trygdespørsmål. 

TRYGDERETTEN - 19486 Takket være tips fra kollega Bunes fant vi fram til verdifulle kjennelser som forteller mye om hvilke HELFO-/NAV-SAKER og diagnoser som gir refusjon. Men pass på. Les hele artikkelen:-)

Generell veiledning finner vi  på HELFO.NO:

De kraftigste kritikker og tegn på frustrasjon fra tannleger kommer fordi Helfo nekter å gi konkret veiledning og svar i enkelte saker. Det skal Focus forsøke å gjøre noe med – og ikke glem å lese “Tingretten”:-)


SPØRSMÅL OG SVAR (Q&A)

Nedenfor her finner du noen spørsmål og svar som vi håper kan hjelpe; eventuelt fører til at du spør mer. Send til post@focusmedia.no

 

 

SPØRSMÅL OG SVAR (Q&A)

Vi har fått noen spørsmål som vi svarer på så godt vi kan, og som vi tror kan være til hjelp for andre:


Etter flere telefoner til behandlende kreftlege på Haukeland Universitets Sykehus,så fikk jeg en attest der det står riktig diagnose og at ” pasienten får infeksjonssforebyggende behandling hos tannlegen”. Det føles sykt flaut for meg å skulle innhente ny attest. Om en infeksjonsspredning fra en apikal periodontitt er alvorlig og livstruende, det vet vel ikke behandlende kreftavdeling heller. Nå er det 31.januar og jeg skal sende kravet elektronisk til Helfo. Nå kommer hjertesukket: Håper ikke det er så høyt denne gangen, så det virker misstenksomt . Disse forbaskede implantatene. De trekker summen opp altså.

SVAR:
Ikke føl deg ille fordi det er trøkkete å be legen om ny… Legen forstår nok også at byråkratiet setter seg fast, og nå har det jo vært skrevet en del… Send skrivet til legen, og legg eventuelt med Rundskrivet 1/7-2017 pr. 16.2.2018

Stor utgifter går greit, bare dokumentasjonen er i orden 🙂


Vet Focus noe om hva som er rett tolkning i gruppe 4? Får de ikke dekket behandling av marginal periodontitt etter honorartaksten men refusjonstaksten (6a). Det står i det gule heftet Behandling av marginal periodontitt omfattes ikke av dette punktet. Behandling av marginal periodontitt for personer med rett til stønad etter pkt. 4, dekkes etter takster under pkt. 6 a.
På hjemmesiden til HELFO står det kun under gruppe 4: Behandlingen dekkes etter honorartakst.
Håper det er mulig å finne ut av det. Det vil eventuelt påføre pasientene i gruppe 4 kostnader for all periodontal behandling.

SVAR: ​
Pasientene får dekket behandling av marginal periodontitt ​under 500-takstene, som gir egenandel opp til tak 2. ​
​Etter oppnådd tak2 blir egenbetalingen redusert.​
​Har pasienten ikke perio, men trenger depurasjon, kan man bruke takst 101. Til og med 2 ganger på samme dag. ​


Jeg ser dere har litt informasjon om direkte oppgjør, blant annet at litt over 300 tannleger velger å stå utenfor avtalen om direkte oppgjør.
Kan Helfo straffe behandlere/pasienter hos behandlere som velger dette, på noen måte?
Har dere forsalg til best måte å utføre dette på, pasientene må selv sende inn oppgjøret? Kan tannlegen som en service samle opp for pasientene og sende inn disse samlet i en forsendelse en gang pr uke for eksempel?
Jeg har hatt direkte oppgjør i 7-8 år og har ligget under grensen for å sende inn elektronisk men er nå såvidt over. Det er sure penger å investere 100 000 i elektronisk linje, når assistent-tannlegen min og jeg til sammen jobber ca 130 prosent stilling og vi såvidt går over grensene begge to.  Takknemlig for svar og nyttige innspill!

SVAR:
Har ikke mye  å hjelpe deg med vedr at pasienten selv sender inn refusjon.
Du kan i alle fall IKKE samle  inn og sende ukentlig (dessuten ville du jo få jobb med å fylle ut bankkto osv)
Det lureste er vel å spørre Helfo om hvordan du kan si opp avtalen.
Ellers er det jo jurister i NTF- så jeg ville «plaget» dem aller først! (send gjerne svaret til oss)
Om Helfo kan »straffe» deg vet jeg heller ikke.


Har en pasient med brystkreft nå, bruker Herceptin, og brukte Perjeta ett år før dette. Disse er ikke cellegift iflg Felleskatalogen. Hun sier at onkologen hennes har sagt hun skal få refusjon for tannbehandling nå, enda hun ikke har brukt cellegift på flere år. Prøvde å forklare at hun ikke kommer inn under regelverket da. Hun vil liksom ikke gi seg.
Er litt spent på hva som evt kommer av erklæring. Lurer på om noen leger vil skrive jukseerklæringer for å “hjelpe” pasientene sine. Det sitter kanskje litt lenger inne hvis det er krav om preparatnavn, dose og tidsrom

SVAR:
Brystkreft får ingen refusjon før det er metastaser.
Høydose cellegift gir- men det er andre kreftformer, oftest levkemi
Vi får nok vente til HOD og H.dir kommer med presiseringer før vi spør mer, når svarer de ingen ting visstnok


Tusen takk for flott referat fra Helfokurs. Pkt 4 er vanskelig mht hva som er høydose cellegift, og hvor lenge det kan være etter at kuren er avsluttet ar refusjon kan gjelde. Sa de noe om hvorvidt medisinens navn, dosering og tidsrom for bruk må være med i legeerklæringen

SVAR:
​De sa ikke noe om det. Bare at hvis legeerklæringen lød på høydose skulle vi ikke overprøve det. Godt spørsmål ellers. Skal se om vi finner svar.


 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn