Rasjonell Antibiotikabruk; foredrag NTFs landsmøte 2018

Referat ved Tannlege Inger-Lise S. Mathiesen
Foredrag fra NTFs landsmøte 2018; Professor Bodil Lund: Rasjonell Antibiotikabruk

Bodil Lund er professor ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i käkkirurgi og var i 2017 dosent ved Karolinska Institutet, samt ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Hun har i mange år forsket på antibiotikabruk, smittevern og infeksjoner, og sittet i flere utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med denne tematikken.

 

Landsmøtet 2018- et viktig foredrag om antibiotika

Bodil Lund, professor, spesialist i oral kirurgi og oral medisin, UiB, holdt et ryddig, interessant, godt framført og ikke minst pedagogisk foredrag. Heder og ære.

Målet var at norske tannleger i sin kliniske hverdag kan bidra til å minske utvikling og spredning av antibiotikaresistens.

Hva lærte vi?

Det viktigste budskapet var:

Vær restriktiv i antibiotikabruk! Antallet (ofte ukjente) bærere av antibiotikaresistente stammer øker.

  • Arbeid infeksjonsforebyggende
  • Smalspektret antibiotika er førstevalget
  • God hygiene på klinikken, VÅTE kluter med desinfeksjonsmiddel

Førstevalget ved orale infeksjoner er et smalspektret antibiotikum- feks Apocillin. Kombineres med metronidazol ved behov. 

Fenoksymetylpenicillin (Pc-V)  gir mindre effekt på normalfloraen, mindre bivirkninger, mindre fare for resistensutvikling. Normalfloraen vår er uhyre viktig og er nær knyttet til kroppens helse.

Foredragsholderen mente det er bedre å bruke Apocillin og metronidazol enn både klindamycin, erytromycin og cefalosporiner. Det er større fare for resistensutvikling både ved klindamycin og erytromycin. Sistnevnte penetrerer dårlig i ben og virker ikke godt på anaerobe bakterier. Ingen av cefalosporinene er bedre enn fenoxymetylpenicillin mot orale infeksjoner-

Dosering: 0,660 g x 4 x5 dager. Er symptomene borte tidligere, kan kuren avbrytes

Antibiotikaprofylakse ved kirurgiske inngrep skal ikke forlenges utover operasjonsdagen. Her anbefales Amoxicillin. Dette skal ikke brukes ved odontogene infeksjoner. Ikke bland profylakse og behandling.

Puss skal dreneres! Ikke bare gi antibiotika. Ved flegmone i munnhulegulvet synker dødelighet dramatisk hvis man drenerer sammen med antibiotika. Det er bedre å trekke en tann selvom det er puss enn å la det være! Selvom det av og til ikke er mulig (gapebesvær, tidsnød).

Når skal vi IKKE  gi antibiotika?

  • Når vi kan behandle infeksjonen lokalt, ingen allmennsymptomer.
  • Når vi er usikker på diagnosen og om det er infeksjon
  • Når pasienten er svært dårlig og må til sykehus. Det kan maskere en endokarditt.

Vi bør også unngå lokal antibiotika ved periodontale infeksjoner, infeksjoner rundt implantat, infeksjoner i rotkanaler og slimhinner, samt exartikulerte tenner

Ubegrunnet og gjentatt forskrivning av antibiotika øker ikke bare resistensutvikling, bivirkninger og allergiske reaksjoner men kan også hindre riktig diagnose. Lund viste her fram et kasus hvor en eldre mann fikk antibiotika mot hevelse i en måned for noe som viste seg å være cancer

Penicillinallergi er et problem siden klindamycinresistensen øker. Exantem er ikke kontraindisert for å gi penicillin. Alle alternativ til penicillin er dårligere for pasienten. Penicillinallergi SKAl utredes adekvat!

Hvis pasienten ikke responderer adekvat på antibiotikabehandlingen, vurder diagnosen før man skifter antibiotika

take home Bodil

Foredragsholderen kom også inn på desinfeksjon:

Klorhexidin: Lund hevdet at klorhexidin gir økologisk endring på normal mikroflora. Bør ikke helles ut i vasken! Kan kryssreagere mot colistin som er siste behandlingsalternativ mot ESBL  (ESBL er en forkortelse for extended spectrum betalactamase. I praksis betyr det at bakterien har resistensmekanismer som hemmer effekten av de vanligste typene av antibiotika. ESBL er mer utbredt enn MRSA i Norge. Red.anm)

Desinfeksjonsmidler: Vær raus! Det skal være vått! Bakterier kan overleve flere måneder på tørre overflater. Husk venterommet – barnelekene kan være gjemmested for uønskede bakterier.  Lund tok med egne leker til barna.

Vær nøye med håndvask, stor smittefare. Klær likeså. Underarmene skal ikke dekkes av klær.

 

LES OGSÅ:

TSF Tannlegespesialistenes fellellesseminar 2017 - Tema "Benvev i helse og sykdom. Antibiotikaresistens - utfordringer i den kliniske hverdagen": Ikke markedsført blant tannleger generelt; egentlig forbeholdt tannlegespesialistene 🙂 - Focus fant veien til grunnet spennende program.

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn