“hvakostertannlegen.no”

Her er NTFs engasjement pr. 14.mars 2019. “hvakostertannlegen.no” er pålagt tannlegene gjennom Forskrift, og er nettsted der alle tannleger skal legge inn sine priser. Er det overhodet mulig å etablere en slik pålitelig og dokumentert webportal? Er tolkningen av forskriften diskriminerende for én yrkesgruppe?
Kan det være spennende om NTF kan undersøke om forskriften er ulovlig iht. diskriminering eller EU’s lover?

 

20190307 NTF om hvakostertannlegen 550x20014.mars 2019 får medlemmene denne nyheten fra NTF:

VG publiserte lørdag 2.mars en sak om priser hos norske tannleger basert på hvakostertannlegen.noFaktisk.no så på bakgrunnen for saken og konkluderte med at prisportalen ikke er til å stole på.
NTF støtter faktisk.no sin konklusjon.

 

“Den norske tannlegeforening (NTF) støtter faktisk.no i at VGs sak ikke gjenspeiler virkeligheten fordi prisportalen ikke er godt nok oppdatert. NTF mener det er svært uheldig at portalen ikke fungerer tilfredsstillende, og vi har siden oppstarten arbeidet for at den skal holde høyere kvalitet og tilby oppdatert informasjon.

Vi vil presisere at tannlegene har et lovpålagt ansvar ifølge prisopplysningsforskriften for å legge inn sine oppdaterte priser hos hvakostertannlegen.no. Dette har NTF vært tydelig på og informert medlemmene om helt siden portalen ble opprettet. Vi forventer naturligvis at våre medlemmer følger de pålegg som følger av lov og forskrift.”

Det kan være på sin plass å presisere at dette er en FORSKRIFT:

LOVDATA

Krav om at tannleger skal registrere sine priser på nettstedet “hvakostertannlegen.no” er utledet av en generell forskrift:

Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (prisopplysningsforskriften)

 

😯

Lisenstannlegesaken

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn