FOLKVANG

FolkvangFolkvang ble etablert av tannlege Oskar Skjelin og siviløkonom Henrik Forsstrøm Johansen i Halden høsten 2016. Bakgrunnen var at tannlege Skjelin registrerte økt kjedeaktivitet, økt press på bunnlinjen til den enkelte klinikk- samt en generell usikkerhet i blant kolleger. Kort sagt; man ønsket å etablere en plattform for samarbeid og et frivillig alternativ til kjedeaktørene.

Folkvang er «av og for tannleger», og tannleger står for aksjemajoriteten. Ved å eies av tannleger tror man på et konkurransefortrinn fordi man er i et marked man selv er en aktiv del av. Strategien er at samhold gir styrket forhandlingsmakt for et nettverk bestående av små og store klinikker innen den norske tannhelsebransjen. Siktemålet er å skape bedre forutsetninger for å lykkes med å redusere kostnadene, noe som kan være en forutsetning for å overleve i tannhelsebransjen i Norge på sikt.

Alle frittstående tannleger som eier sin egen klinikk/praksisdel og ikke har bindinger til kjeder eller andre samarbeidsnett kan være med i Folkvang. Det koster ingen ting å være medlem, da selve tannlegen/klinikken både er produktet og verdien i nettverket. Forutsetningen er at tannlegene inngår en avtale med Folkvang for å få tilgang til tjenestene. Folkvang eier ikke klinikker, og er utelukkende en driftspartner.

Innkjøpsamarbeidet for tannleger skal omfatte så mye som mulig av hva en klinikk kjøper inn til forbruk og etter hvert også utstyr. Gjennom Folkvang Innkjøp får medlemsklinikkene fri tilgang til stordriftsfordeler (rabatter og særvilkår) hos en rekke leverandører, uten å ha binding på hvor mye, hva eller når man skal handle.

Pr. i dag er 120 klinikker tilknyttet nettverket, og medlemmene kan i tillegg benytte seg av andre tjenester som Folkvang Rådgivning, Media, Kurs eller Økonomi, til egne priser.
Kontakt til Folkvang finner du her

 

Eksempel på aktivitet:

Folkvangs webinar i Klinikkøkonomi nivå 1 - Tannlege Unni Engebretsen Bryn er medlem i Folkvang-nettverket, og har gitt oss et referat fra webinarkurs i klinikkøkonomi som Folkvang Økonomi gjennomførte 9 april 2019. Må innledningsvis si at jeg har drevet privat […]

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn