20200402 Tannbloggen Mer testing for Coronavirus før behandling?

Mer testing for Coronavirus før behandling?fjærpenn126x150

————————- 2. april 2020 ————————-

Jeg fikk nyss om en artikkel som sa at ansatte i fiskeindustrien skulle settes inn som helsearbeidere for å utføre Coronatester/prøvetaking på pasienter.
Hvorfor ble jeg ikke overrasket?
Så kom det for en dag at det var 1.april – og jeg fikk skrivekløe. Og sender Tannbloggen 2.april. For sikkerhets skyld.

 

Jeg er veldig takknemlig for at så mange skriver til meg om sine opplevelser; bekymringer og motbakker. Fortsett med det på epost direkte til meg, for nå drukner det meste av nettkommentarer og messenger. Dere skal også vite at jeg aldri har røpet en eneste kilde, og etter avtale anonymiserer vi allment interessante emner til det ugjenkjennelige  🙂

Jeg hadde jo ikke tenkt å skrive så mange og mye i Tannbloggen, men tilsig av innspill og oppmuntrende tilrop gjør at jeg utfordrer skjebnen.

Noen få har forsøkt “å sette meg på plass” for meninger, og jeg skal skjerpe meg på at jeg selv ikke skal mene så mye om mangt: De fleste uttalelser er gjort i generelle vendinger og i spørsmåls form. I motsetning til de som mener at man må unngå debatt, og derfor  må stenge ned både “Oss tannleger Imellom” og Tannbloggen”, så er jeg av den mening at debatt må være åpen for at vi skal overleve.

Vi må tåle både slemme og utidige spørsmål så lenge de er i generelle og respektfulle former. Personangrep er i en annen divisjon…
Vi må tåle at vi tenker og handler annerledes. For eksempel hva med at mange fylker stengte ned de offentlige klinikkene før FHI kom med anbefalingene? Og hva når anbefalinger tolkes forskjellig mellom FHI, HDIR og WHO? Eller resultatet av våre egne betraktninger som “Den glemte helseprofesjonen”, der frisører og fotterapeuter stenges ned?  Kan vi forvente at våre reaksjoner reflekterer dette?

Klikk på bildene eller overskriften, så kommer artiklene frem:

Skal vi teste alle pasienter før tannbehandling? - En tannlege henvender seg til Helsedirektoratet vedrørende smittevern. HDIR viser til FHI's anbefalinger, og legger til egenvurdering. Les selv. 24721

Konklusjonen på artikkelen er at privat tannlege kan anbefale pasienten å ta en test, før han/hun får time hos offentlig beredskapsklinikk. Spørsmålet som da dukker opp: Er dette mulig? Vi vil da kanskje ikke ha med “akutt” tannbehandling å gjøre lengre? Vanlig prøvesvartid har vært ca 2-5 døgn, men vi vet nå at prøver kan analyseres på 15 minutter. Så får vi tilgang for pasientene våre og har vi nok prøvetakere og bioingeniører til å tolke resultatene, kan dette etterhvert la seg gjøre.

 

Betraktninger rundt tannleger i privat sektor - Kari Odland er leder i TIPS (tidligere Praksiseierforeningen). Hennes betraktninger kan passe fint i disse Corona-tider. 24732

Dersom vi tror på at i forbindelse med beredskap og Coronasmitte er “Den glemte helseprofesjon”, så kan TIPS, tidligere Praksiseierforeningen, være en instans som må kunne trykke på våre egne jurister og foreningspolitikere? Tannleger i privat sektor vil trolig ha glede av denne informasjonen fra TIPS.

 

Privat testing av Corona-virus - Lege og tannlege Karl-Iver Hanvold tilbyr Coronatest til kr. 1500. Det er det mange reaksjoner på dette, men er ikke dette bare ett av mange private helsetilbud?

Det har vært lite praktisk informasjon om testing og prøvetaking av pasienter for Corona-viruset. Kanskje det er den riktige vei at dental privatpraksis kompletterer den offentlige helsetjenesten?

 

Bare vær oppmerksom på at E-boksen fort fylles opp. Myndighetsorganer er flinke til å sprute ut nyheter i disse tider. Ikke alltid er de sammenfallende heller…


broadway coronarvirus medleyDet var den alvorlige biten for denne gang. 
For å muntre dere opp, legger jeg denne linken til “musicalen” Broadway Coronarvirus Medley 

Se forøvrig på kurstilbud fra USA, så har dere noe til Påske kommer!

 

OBS: Denne nyheten ble sendt på samme epostvarsel som Tannbloggen 2.april

Har du påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie! - Morgenen 2.april fikk jeg kaffen i vrangstrupen: Aftenposten har et oppslag “Har du fått påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie”. Artikkel om dette ble sendt ut sammen med varsel om ny Tannbloggen. 24805

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn