MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten

MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten
I rapporten fra HDIR / Odontologisk fakultet står det at “Alle materialene viser lav omsetningsgrad. Den omsetningsgraden som er målt er gjennomgående lavere enn den produsentene lover i sine datablader og reklame”.

I rapporten fra HDIR / Odontologisk fakultet står det at “Alle materialene viser lav omsetningsgrad. Den omsetningsgraden som er målt er gjennomgående lavere enn den produsentene lover i sine datablader og reklame”. Vi legger merke til at dette gjelder flere andre verdier også; at verdier vi finner i markedsføringen er annerledes enn det et uavhengig norsk forskningsinstitutt finner.
Rapporten nevner kompositten 4U i mange sammenhenger, og vi mener det er naturlig å se i brosjyrer og på nett hvordan LICScadenta markedsførte sin 4U.

Styrker stort avvik på bøyestyrke tallene på de andre verdier?

Sitater fra rapport bestilt av HDIR og utarbeidet av Avdeling for Biomaterialer ved Det Odontologiske Fakultet, Oslo

«Har alt»:
4U viste generelt dårlige resultater i samtlige tester. 4U viste spesielt høye cytotoksiske verdier, tilsvarende opp mot 60 % celledød, noe vi klassifiserer som en alvorlig cytotoksisk effekt på humane beinceller i kultur i dette oppsettet. 4U gav tre ganger høyere cytotoksiske verdier enn Z250. Videre hadde 4U lav omsetningsgrad, høy frigjøring av monomerer. 4U har også CE-merking som tilsynelatende strider med reglementet. I klinisk bruk vil høyere eksponering av 4U, FBF og TBF kunne resultere i utvikling av kontaktallergier. Dette kan ha helsekonsekvenser for tannhelsepersonell og pasienter.

Brosjyren til 4U oppgir at kompositten er en nanohybrid-kompositt med fluor. Det oppgis ikke hvilken fluorforbindelse dette er, men ingen spor av fluor finnes i EDS-analysen.

Bøyestyrke til 4U i HDIR test var ca 90 MPa.
Bøyestyrketesten registrerer strekkbelastning så vel som trykkbelastning samtidig, ettersom øvre del av prøvelegemet utsettes for trykkbelastning fra stempelet, mens nedre del blir utsatt for strekkbelastning. Dette forteller oss som nevnt noe om hvor godt materialet tolerer tyggebelastninger.

markedsforing

  • MARKEDSFØRING kontra fakta i rapporten

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn