Munntørrhet – Helfo?

Munntørrhet – Helfo?
Munntørrhet er et problem for mange. Det er vi som tannleger svært klar over. Mange medisiner KAN gi munntørrhet, og polyfarmasi øker risikoen.

Heldigvis får pasientene noe hjelp fra Helfo, innslagspunkt 10. Stønad krever dokumentasjon.

MUNNTØRRHET - Helfo?

Munntørrhet er et problem for mange.  Det er vi som tannleger svært klar over. Mange medisiner KAN gi munntørrhet, og polyfarmasi øker risikoen.

Av tannlege Inger-Lise Mathiesen

Heldigvis får pasientene noe hjelp fra Helfo, innslagspunkt 10. Stønad krever dokumentasjon. Helst skal vi observere ett år, men er det svært forhøyet kariesaktivitet og spyttprøvene viser <0,10ml/min og <0,7 ml/min. for hhv ustimulert/stimulert saliva gjøres unntak fra observasjonstiden.

Personlig er jeg skeptisk til spyttprøver hvor vi måler MENGDE spytt. (hadde vi hatt metoder til å endre bufferkapasitet og konsistens slik at man kan ha mulighet for endring hadde det vært annerledes) Den eneste hensikten nå er jo å tilfredsstille et Helfokrav. Prøven tar oss 30 min alt inkludert. Det har en kostnad. Selv om man ikke behøver å bruke uniten, bør pasienten observeres. Fort gjort å svelge litt i et ubevoktet øyeblikk hvis man ser tusenlappene forsvinne med økt spyttsamling. Hvorfor ikke bare akseptere kliniske funn? Ser man på bildene her, kan det neppe være tvil om munntørrhet. En journalskrevet linje om speiltest samt foto er vel like troverdig som en spyttprøve?

Vel så viktig som å dokumentere munntørrhet, bør det jo være at vi forsøker å hindre nye kariesangrep. Fluorbruk: Pensling, fluortannkrem på resept, skinner, mulig endring av medisiner osv. OBS takst 207 som er non-opertiv behandling av kariessykdom! Den gir refusjon på kr 360/300 og er lite brukt blant tannlegene.

Jeg fikk forøvrig Helfokontroll selv- se fig 4. Her hadde jeg laget kroner på 11,21 og måtte dokumentere det. Heldigvis hadde jeg foto og rtg langt tilbake, journalen var full av profylaksetiltak, og ulike legeerklæringer var innhentet. Men ingen spyttprøver. Helfo hadde likevel ingen anmerkninger.

Et hjertesukk er at taksten for kroner er redusert. På de svært kariesaktive er det ofte ikke annet enn en god krone som holder - en god stund iallefall.

La oss nå si at tannhelsepersonell/pasient holder situasjonen under kontroll med kortere tidsintervaller og mer profylakse. Etpar nye hull i løpet av et år vil da ikke gi refusjon. Sannsynligvis ei heller dersom en stor fylling frakturer og må ha krone, selvom den store fyllingen hadde sin årsak i refusjonsberettiget karies. 

Det samme med senere endo. For det er presisert i kurs form at tilstanden må være til-stede ved ny refusjon. Dette er noe en bør være klar over idet man gir refusjon ved først gangs behandling. Det er mulig refusjon aksepteres dersom journalen er god og tidaspektet ikke er for langt. Hva nå det er.

Sa noen at trygd er enkelt?  

[box] Kliniske symptomer:

  • Spyttet virker mer mukøst
  • Munn som er sår og kjennes klebrig
  • Sprekker i munnvikene
  • Munn som ser rød og inntørket ut
  • ”Ruglete” tunge
  • Problemer med å spise tørr eller sterk mat
  • [/box]

 

 

    munntorrhet_bildermunntorrhet_fig.4
 • Munntørrhet – Helfo?
 • Munntørrhet – Helfo?
 • Munntørrhet – Helfo?
 • Munntørrhet – Helfo?

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn