Nettdronninga

Nettdronninga
Som aktiv kliniker diskuterte Helle kasus - mange kasus - med kollegaer pr. epost. Etter hvert savnet hun at andre gode kolleger kunne dras inn i diskusjonen. Med det som bakgrunn startet Helle en lukket gruppe på Facebook “Oss tannleger imellom”, i utgangspunktet ment for dem som allerede var venner og kommuniserte bra.

FTH2015 Nettdronninga LR_lite bilde av artikkel Klikk bildet for å se artikkelen pdf Helle Nyhuus Født: 1962. Fra Nittedal til Oslo Utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo. Av tidligere verv nevnes: Styremedlem, nestleder og leder i Oslo Tannlegeforening, medlem NTFs hovedstyre, nåværende medlem valgkomiteen og … Rettsodontolog med erfaring og traumer fra Sunamien i Thailand, verdsatt forelser fra den erfaringen, Leder Oslo Private Tannlegevakt. Lagt ut oppskrift på Klikk.no (brød), førstesidestoff da hun reparerte reidars IPad (se referanser).

 

Deling av pasient-informasjon på internettsider

(Redaksjonell artikkel): “Oss tannleger imellom” er en lukket gruppe på Facebook, og er verken mindre sikker, mindre lukket, eller mer etisk enn noen annen passordbskyttet gruppe”. Uansett hvor du legger tekst og bilder på Internett, kan du risikere at bildene spres: Det kan skyldes lemfeldig omgang med påloggingsinformasjoner, eller det kan være nettsidenes tekniske oppbygging. NTFs medlemsblogg er også et sosialt medium. Focus- redaksjonen syns den er lett å logge seg inn på. NTF har hatt blogg og medlemforum i lange tider, og fra tid til annen dukker det opp råd og advarsler om hva som kan legges ut: Vil det ikke da være naturlig at det er NTFs oppgave, på vegne av alle oss medlemmer som vil legge ut kasus, å ta kontakt med en profilert jurist for å få laget en betenkning som blant annet vil underbygge NTFs “Retningslinjer for bruk av sosiale media”? Vi synes heller ikke at det er mer lover og forskrifter “der ute” enn at vi kan forsvare våre handlinger med godt folkevett og en smule teknisk kunnskap. Det bør konstateres at vi som autoriserte behandlere har plikt og rettighet til å sette hvor vår egen grense går når det gjelder personvern og sikkerhet ved det som vi publiserer. Systemet er slik at det i siste akt kun er domstolene som kan overprøve det enkelte tilfelle. Basert på at forumet består av over 2300 høyt kvalifiserte og akademisk utdannede tannleger virker det ikke så dumt at man bruker forumet «Oss tannleger i mellom» til å kommunisere om praktiske og faglige utfordringer. Det vil hjelpe pasienten. I Tidende 9/2015 fantjeg under spalten “Spør juristen” : Deling av pasientinformasjon. Artikkelen inneholder mye god og generell informasjon, særlig er avsnittet om deling av pasientinformasjon mellom helsepersonell ansikt til ansikt nyttig i perspektivet. Vi MÅ benytte oss av de muligheter som finnes på internett. Vi skal bare passe på at man svært vanskelig kan identifisere pasienten med bakgrunn i bilder og tekst som legges ut. Er man i tvil, er skriftlig godkjennelse fra pasienten til å legge ut kasus og bilder på FB mer enn nok. Pasientens beslutning kan ikke overprøves av en som vet bedre; det er det bare domstolene som kan. Og ikke tale om at en domstol vil fjerne pasientens rett til å få hjelp til behandlingsforslag på steder der de fleste praktiserende tannleger i Norge treffes: “Oss tannlege imellom” er konge!

NETTDRONNINGA

Som aktiv kliniker diskuterte Helle kasus - mange kasus - med kollegaer pr. epost. Etter hvert savnet hun at andre gode kolleger kunne dras inn i diskusjonen. Med det som bakgrunn startet Helle en lukket gruppe på Facebook “Oss tannleger imellom”, i utgangspunktet ment for dem som allerede var venner og kommuniserte bra. “Egentlig ganske egoistisk”- kommenterte Helle, “ for ved å hjelpe andre hjelper man ofte seg selv mest. Jeg hadde jo flere kolleger å diskutere med, både i egen klinikk og blant dem jeg ellers mailet med. Jeg så faren for at vi ble for like i en slags honningkrukke av konsensus. Trygt og godt i krukken, men med fare for innavl. Utviklingen overrasket også Helle. For uten hennes medvirkning (sier hun); “Det rett og slett eksploderte”; Én ble til mange, og mange ble til enda flere - og plutselig hadde Helle en arena der mange kommuniserte med mange. Hemmeligheten bak suksessen er ikke å være hemmelig, men å være en gruppe der bare tannleger skal kunne være og uttale seg om fag. Kollegialitet og kollegial oppførsel har vært Helles ledestjerne “Stort sett oppfører kollegene seg ordentlig overfor hverandre, men i noen tilfeller har jeg måttet fjerne innlegg. Jeg ønsker ikke personangrep eller personbeskrivelser som er upassende i vår gruppe. Noen slengbemerkninger og ubetenksomme eller udokumenterte kommentarer slipper nok gjennom, men jeg tror og mener at kollegene er robuste og rause nok til å tåle en og annen glipp. For det er den fri mening med full identifikasjon av den som uttaler seg, som gjør gruppen sterk og interessant. “Det er en utfordring at “Oss tannleger imellom” skal være vennlig og sosialt, for det hender noen blir litt barske ... Og noen kan vel virke litt «besservissere». Det kan lett bli en ensom og vanskelig jobb med registrering og sensur i slike tilfeller. Men nå har jeg vært så heldig at medlemmene bryr seg på en vennlig måte: De varsler ved overtramp. Mitt våpen mot personangrep, hatske utfall, negativ omtale er... - Vennlig tilsnakk. Dessuten har jeg fått hjelp av en yngre kollega, Terje Fredriksen”. Nå er det mange tannleger som mener at Helle kan være stolt av det hun har skapt i “Oss tannleger imellom”: En gruppe bestående av over 2300 navngitte tannleger er overveldende, og vi undrer på om Helle føler at hun har blitt populær? Helle er ikke opptatt av slikt, og mener at dette ikke handler om henne. Det dreier seg om et ønske om å vekke til live noe av den gamle laugsånden - i den positive betydningen av ordet. Helle har ønsket en arena der kontakter og bånd knyttes mellom landsdeler, generasjoner og kolleger med spisskompetanse. Å finne kolleger som gir skulderklapp, medfølelse, omsorg, gode råd og veiledning; Kort sagt- gjøre hverandre bedre! Vi ser jo at Helle langt på vei har lykkes i dette. Og spør direkte om hvor mye hun føler at hun bør blande seg i debatten og innleggene på nettsiden: «Oftest går debatten uten at jeg deltar overhodet. Medlemmene i “Oss tannleger imellom” er unisont positive: Dette er et forum for oss tannleger imellom, vi kan være spontane uten å være spesielt redd for å få arrogante kommentarer.» Men NTF har vel gitt deg klapp på skulderen selv om det ikke er så mye aktivitet fra de tillitsvalgte? Helle drar litt på det først, men sier så: «Dette handler ikke om NTF. Vi må huske på at foreningen ikke er medlem, og de enkelte tillitsvalgte er jo på Facebook som enkeltpersoner. Men de fleste holder seg nok unna…» Hva savner du ellers? Helle: “Jeg savner at vi er rause med hverandre i alle sammenhenger. Jeg tenker med glede hvor heldig jeg har vært”, sier Helle; “Da Harald Ulvestad på et Mastodontball tok tak i en “uttafor” aktivist og introduserte meg for flokken. Og “alle” ble med Ulvestad hjem der han alltid åpnet for afterparty. Jeg tenker også av og til på hva Oslo-tannlegene ofret etter krigen da de opprettet Oslo-klinikken i Finmark: DET var samhold. Og det er jo det vi prøver på nå med ”Oss tannleger imellom” et forum du og jeg er en del av: Dette er en felles sky vi må verne om og ivareta : Det betyr mer enn jeg kan sette ord på, iallefall føler jeg meg stolt og glad” Sier Helle, den ubestridte Dronninga i Norges største blogg-nettsted for tannleger.  

Helles visjon: Kjære kolleger! Tenkte det ville være fint å ha et litt uformelt og lett tilgjengelig diskusjonsforum der vi kan gi hverandre nyttig informasjon, tips og diskutere fagrelaterte problemstillinger. Kanskje har du fått tak i et produkt du vil fortelle om. Et godt tilbud? Det er ikke greit med reklame/ markedsføring, men omtale uten at det har kommersiell interesse for deg selv eller en annen du agerer på vegne av, er noe annet. Kanskje har du også noen gode historier å dele. Jeg tenker meg et lavterskel-forum, selvfølgelig innenfor rammene av taushetsplikten. Et tips: Pasienter som avbildes/beskrives bør samtykke til dette, selv om de ikke kan identifiseres. Gruppen er “hemmelig”. Det innebærer at den kun er medlemmene den er tilgjengelig for. Medlemmer er tannleger med norsk tilhørighet, enten gjennom jobb eller utdanning i Norge. Andre yrkesgrupper enn tannleger er ikke ønsket i gruppen. Den vil ikke dukke opp på newsfeeden hvis du “liker” et innlegg eller en kommentar. Den har kun inviterte tannleger med, send gjerne invitasjon til andre kolleger du tenker kunne ha lyst til å være med. Foreløpig vil jeg administrere gruppen så utvider vi dette ved behov. Skal vi prøve? Vi er medlemmer av et felles samfunn her inne, der prinsipper vi alle lærte i sandkassa, gjelder: Vi behandler hverandre pent og omtaler hverandre med en respekt vi selv vil møtes med. På den måten blir det så mye lettere selv å skulle dele en historie. Ved utløst kraftig irritasjon, ta ikke personen men gjerne institusjonene, ligningsvesen og lensmannsetat, forening og fakultet. Et lite tips: Hvis identifisering av representanter i de nevnte etater er nødvendig for å belyse din historie, er det å anse som en god skikk å benytte titler istedet for navn. Du står selv ansvarlig for dine uttalelser her inne. Har du innspill om kjøreregler som er relevant for oss og du ser at dette ikke er tatt med i denne introen, er jeg glad for tilbakemelding..

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn