Stockholmsyndromet

Stockholmsyndromet
“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger. Så anker NTF til Høyesterett, og vi kan passere 1 millionsgrensen. Samtidig ønsker man å ansette flere jurister og å øke medlemskontingenten med hele 1200 kroner innen neste år. DA tenker jeg at foreningen trenger veiledning, og jeg ønsker å varsle de kollegene som skulle på Representantskapet.
For at alle skulle ha mulighet til å sette seg inn i saken, Publiserte jeg de to dommene i november 2015: Det er viktig for medlemmene i NTF at vi har vår virkelighet på stell. Så er det slik at jo mer du graver, jo mer finner man: Og det jeg fant var verken behagelig eller sympatisk, faktisk virket saken uhyre betent. Da vil jeg både vite mer og fortelle dette videre.
Stockholmsyndromet_forstorrelseglass_2

 

“Stockholmsyndromet”?

Rettsak i Bergen tingrett 20 og 21 oktober 2014: INGEN ansatte fra sekretariatet i NTF eller tillitsvalgte i Hovedstyret 2015 var tilhørere under hovedforhandlingene

Rettsak i Gulating lagmannsrett i Bergen 19.-21. august 2015: INGEN ansatte fra sekretariatet i NTF eller tillitsvalgte i Hovedstyret 2015 var tilhørere under hovedforhandlingene

Høyesteretts ankeutvalg med 3 høyesterettsdommer avviste enstemmig anken fra NTF

Jeg har personlig intervjuet samtlige som var tilhørere i Tingretten og Lagmannsretten, og er vel derfor et hestehode foran når det gjelder kunnskap om hva som egentlig foregikk?
Alle rettenes dommer var enstemmige: Jeg har forklart i mine artikler hva det betyr, spesielt når arbeidstakersiden er representert i begge rettene. Så kan man lese dommene grundig: Gjorde Hovedstyret 2015 det før jeg publiserte dem?

 

Februar 2016 fikk jeg brev fra Presidenten, på vegne NTFs Hovedstyre 2016, i forbindelse med «Lisenstannlegesaken». Hovedstyret 2016 reagerer sterkt på det de hevder er alvorlige påstander, insinuasjoner og beskyldninger fra meg, og kaller dem for grove og useriøse.

Brevet ligger nå på tannhjulet.no/bibliotek.
Datoen dette skrives er 30.april 2016, og jeg har ventet forgjeves på referat fra Hovedstyremøtet 27.januar som har måttet vedta dette brevet.
Til tross for Hovedstyremøte 2. mars 2016 har ikke referat blitt publisert: Det er underlig.Presidenten avviser utlevering av innlegget på Representantskapet 2015 om NTFs syn på Lisenstannlegesaken. “Heldigvis” publiserer NTFs sekretariat en artikkel i Tidende i februar 2016 som nærmest er en kopi av nevnte innlegg på
Representantskapet, og som inneholder akkurat de “tendensiøse og subjektive” informasjoner som Focus ikke skulle få se. Nå er det slik at tillitsvalgtapparatet stort sett har tillit til sine overordnede, og med NTFs sekretariats artikkel stående alene i NTFs tidende uten at motparten fikk uttale seg, ja da følte jeg at saken også ble ubehagelig for meg. Men så kommer Fylkestannlegen i Hordaland og Høyesterettsadvokat Valen med et kraftig og veldokumentert tilsvar i Tidende mars 2016, der de på sitt pene språk kaller artikkelen for “tendensiøs og subjektiv”: De fleste av oss forstår hva det betyr.

Det som plager meg mest er hvilke informasjoner Presidenten og Hovedstyret 2014- 2015 har fått fra sekretariatet om hva som skjedde under rettsforhandlingene.

Med det som bakteppe skal jeg ta opp et par ting:
Hvordan tror Presidenten det er å være veileder for lisenstannlegen, NTF-medlem og gjennom alle år lojalt fulgt de fleste kurs, å bli angrepet av NTFs ansatte jurist og advokat, i samarbeide med en ansatt tannlege i sekretariatet, gjentatte ganger hevder at man er faglig uskikket, utdatert på kunnskap og i det hele tatt utgått på dato? Tror NTF det er noen trøst at en annen kollega, også MNTF, får samme omgang? Kan man i det hele tatt forestille seg hvordan det er å sitte i en rettsal og være skyteskive for din egen forening og fra din egen kollega når det endelig til slutt viser seg å være urettferdig, gement og - Presidenten nevner det selv - usømmelig?

Jeg holder på ordet “Trakassering” av lojale kolleger. Og jeg holder fremdeles på at vi må tvinge fram en åpen unnskyldning fra Hovedstyret 2015 v/ Presidenten, til de angjeldende tannleger, tannpleier og tannhelseskretær.
Det er mitt motiv - rettferdighet.

 

Kjære President
Brevet du skrev i februar i år var vondt å motta. Du skriver mye stygt direkte til meg, som om
det er min skyld i at samtlige 11 (elleve!) dommere ikke har trodd på det som NTFs advokater
fremdeles forteller deg, og som Høyesterettsadvokat Valen og Fylkestannlegen har avvist grundig
og veldokumentert. Når du nå i ettertid ser kvaliteten på informasjonen du har motatt internt,
så undrer det meg at du drar med deg de styremedlemmer i 2016 som ikke hadde noe med
Lisenstannlegesaken å gjøre.

“Sannhet kan smerte” som bestemor sa. Men at det skulle bli så ubehagelig for meg, sa hun
ingenting om. Men jeg har vært ute en vinterdag før.

Oslo 19.2.2016

Hilsen Kaare

Jeg har ikke noe å skjule; dere finner alt på tannhjulet/bibliotek. Eller søk Lisenstannlegesaken.

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn