Tilbud om tannhelseforsikring fra IF gjennom tannlegers SMS-innkalling – på samme melding!

Lenker til referanseartikler og annen informasjon:

 

Melding til berørte instanser FORSIKRINGSREKLAME på SMS; korrespondanse - Saken der IF-tannforsikring blir tilbudt pasienter via SMS-utsendelse slik at pasientene oppfatter at det kommer fra deres egen tannlege, blir sendt som bekymringsmelding til myndighetene. Du kan lese alt her.

Tannlegeforeningen stiller seg kritisk til tannhelseforsikring - Return to Directory IT & DATA Noen tusen pasienter i Oslo-området mottok i januar 2017 SMS med reklame for tannhelseforsikring IF på samme “tråd” som tannleger sender SMS-avtaler til sine […]

 

Det norske nødnettet ble ulovlig driftet – fra India - IT-arbeidere i India har hatt stor tilgang til Nødnettet, gjennom underleverandøren Broadnet, i strid med sikkerhetsloven. Data på avveie?

Lagt ut på “Tannhjulet” 1.gang: 31.jan.2017

19. Januar 2017 ble det lagt ut et innlegg på facebooksiden «Oss tannleger imellom» om at pasienter i Oslo-området hadde mottatt SMS med reklame for tannhelseforsikring IF på samme “tråd” som vi sender SMS-avtaler til våre pasienter (via Opus)Det ble reagert på at også personer uten innkallingsavtale fikk tilbudet om IF tannforsikring.
Innlegget avstedkom reaksjoner og engasjement. Flere andre tannleger har pasienter som har meldt fra om at de har opplevd det samme.

lenket hånd med if

20170127 tannlege kaare Borre SMS

Denne tannlegen har ingen tilknytning til IF’s tannforsikring.
Likevel får hans pasient IF-reklame på samme tråd som han benytter til innkalling.Pasienten tror selvfølgelig at det er tannlege Kåre Borre som sender – og anbefaler – denne forsikringen.

Tannlege “Borre” kommenterer:
“Hvordan er det mulig at pasientene mottar reklame på den samme tråden som vi bruker til å gi pasientene time? Pasienten min trodde naturlig nok at tilbudet kom fra oss”

(Kopien er autentisk bortsett fra tannlegens navn)

Det viser seg at en  gruppe tannklinikker i Oslo-området har inngått avtale med IF forsikringsselskap om at de er “sertifiserte” for å kunne tilby behandling til pasienter som tegner IF tannhelseforsikring.

Hvordan kan utsendelse av slik reklame skje?

Som bildet av SMS’en viser, kommer reklamen om IF tannforsikring på en slik måte at det ser ut som  en tilleggsmelding fra pasientens faste tannlege siden den kommer på  «samme tråd» Vi vet ikke om det er forsikringsselskapet IF, de sertifiserte klinikkene eller en avtalt tredjepart som står bak SMS utsendelsen. Vi vet heller ikke om tannhelsepersonell, daglig leder eller eiere har godkjent metoden eller databasene som er brukt.

Vi vet derimot bestemt at det er sendt SMS til personer som verken har innkallingsavtale eller gitt tillatelse til SMS varsling med noen av de sertifiserte klinikkene.

“NETTVERK”

Det ser ut til at den aktuelle “Tannforsikringen” eies av IF, og skal selges gjennom agenten Nordic DentalPartner, stiftet i 2016 av Trond Adland og Einar Maartmann.  Nordic DentalPartner eies 100% av selskapet Nordic Tannforsikring AS, som igjen eies 100% av Trond Adland. Via Total Verdianalyse AS er Adland deleier i Dentales AS og Dentales Tannklinikk Lysaker AS. (Han har vært daglig leder i selskapet). Adland har pt. forretningssamarbeide med styremedlem i Dentales. Daglig leder i Dentales er pt. Halvor Nikolai Gjone.

Informasjon vi sitter med, forteller at det er Nordic DentalPartner som skal sertifisere klinikkene. Det er opplyst på et tidligere møte at fremtidige sertifiseringer skal betales med en %-andel av omsetningen De sertifiserte klinikker pr. Januar 2017 skal ikke betale noe, da deres andel betales av det forarbeide de har gjort for å etablere ordningen.

IFs sertifiserte tannklinikker pr. Januar 2017:

 • Dentales-klinikkene
  • Dentales Aker Brygge Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
  • Dentales Lysaker Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
 • Praxisklinikkene
  • Asker Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
  • Ullevål Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
  • Byporten Tannlegesenter – Praxisklinikkene – tannlege Elizabeth Günther
 • Bryn Tannhelsesenter – tannlege Egil Jakobsen
 • Lysaker Brygge Tannklinikk – tannl paal Strømme
 • Tannhelsesenteret Lørenskog – daglig leder Kjell Sigurd Strandenæs

dentales AB IFposter sammensatt 002

Noen konsekvenser som vi mener myndighetene bør granske – og tannlegene diskutere.

 • Datainnbrudd En eller flere personer har tatt ut pasientenes mobiltelfonnumre, og sendt reklame til pasientene slik at det ser ut som om «tannlegen» har sendt dette. Har en autorisert tannlege anledning etter Helsepersonelloven til å gjøre slikt? Dersom en ikke-autorisert person har hentet ut mobiltelefonnumre fra journalsystemet, er det muligens mer alvorlig.
 • Kan dette rammes av lover om privatpersoners personvern? Markedsføringsloven § 15 forbyr, som hovedregel, utsendelse av elektroniske markedsføringshenvendelser til fysiske personer som ikke har samtykket til å motta slik markedsføring.  link til Forbrukerombudet
 • Tannlegen/tannklinikken står som selgere av forsikringsproduktet. De reklamerer også for forsikringsproduktet overfor pasientene. På venteværelset er det satt opp stor poster: «Snakk med tannlegen din om IF’s tannforsikring». Er dette i hht. Helsepersonelloven?
 • Sertifisering av tannlegekontor / tannleger. Hvem har anledning til å foreta slike utvelgelser/sertifisering? Strider dette mot Helsepersonelloven? Lovlig samarbeide klinikker/forsikring? Pasienter må skifte tannlege for å kunne tegne IFs tannforsikring. = Ekskludere tannleger (foreløpig langt de fleste) for å behandle pasienter for IF’s regning.
 • Opprettes det her et “PayBack-system” som kan rammes av Helsepersonelloven?
 • Klinikker som bruker andre journalsystem enn Opus er i prinsippet ekskludert fra samarbeidet
 • Krenkelse av pasienters personvern: innblikk i og bruk av journalinformasjon
 • NTF får flere utfordringer:
  • De må kanskje velge hvilke medlemmer de skal støtte?
  • Omdømmetrakassering; krenkelse av de ikke-IFsertifiserte tannleger som får IF-reklame  inn i sin innkallingstråd. Erstatningsplikt.
  • Overtredelse av NTFs etiske regler, markedsføring
  • Forsikringsselskapet IF legger grunnen for å kunne styre tannhelse og behandling ved tannlegekontorene som er med. Vi har latt oss fortelle at man i USA er kommet dit at forsikringsselskap kan dirigere honorarstørrelsen for at tannlegen skal kunne behandle på forsikringsselskapets regning.

Av hensyn til pasientsikkerheten bør disse institusjoner involveres, i prioritert rekkefølge:

 • Helsedirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Datatilsynet (Normen – datasikkerhet)
 • Direktoratet for E-helse (Normen – datasikkerhet)
 • Finanstilsynet (Konsesjon til forsikringsselskap)
 • FAGFORENINGER:
  • Den norske Legeforening
  • Den norske tannlegeforening
 • DEPARTEMENTENE:
  • Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven)
  • Barne- og likestillingsdepartementet (Markedsføringsloven)
  • Justis- og beredskapsdepartementet (Personopplysningsloven, Lov om personvern)
 • POLITIET  (Straffeloven (som en konsekvens av eventuelle lover)

“Focus” kan påkalle oppmerksomheten rundt det overnevnte fenomen, og vil skrive til myndigheter og relevante forum om dette, og be om at man vurderer dette ut fra lover og forskrifter. Dersom alvorlige overtramp blir funnet, regner vi med at myndighetene sanksjonerer. Dersom vi forventer ytterligere erstatning/oppreisning eller rettsforfølging må det bli vår egen “Den norske tannlegeforening” som må ta saken videre. Eller andre interessegrupper

“Focus” gjør det:

NAA

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn