Utlevering av informasjon fra NTF

Utlevering av informasjon fra NTF
Det skal være ukomplisert for medlemmene å få utlevert dokumentasjon om saker presentert på Representantskapsmøtet 2015. Men hva tror du skjer?

Representantskapet er foreningens høyeste myndighet og består av:

 

  • Representantskapets ordfører og varaordfører. Disse har ikke stemmerett.
  • Hovedstyrets medlemmer. Disse har ikke stemmerett.
  • Lokalforeningenes formenn.

Ytterligere representanter for lokalforeningene med en representant for hver påbegynt 100 medlemmer i lokalforeningen. Både offentlige og private tannleger skal være representert blant lokalforeningens representanter. Representantskapet skal

  • Gjennomgå beretninger for hovedstyret, ervervsgrupper og andre styrer og utvalg det år det er valg på disse styrer Vedta foreningens budsjett og fatte nødvendige ved tak om kontingent for kommende representantskapsperiode.
  • Drøfte og avgjøre de saker som hovedstyret legger frem. Det kreves 2/3 flertall i saker hvor vedtaket medfører bestemt økonomisk ansvar for medlemmene ut over ordinær kontingent
  • Ta opp til drøftelse saker som ikke står på dagsordenen.

Reglementet for Representantskapsmøtet har sikret dokumentasjon av fremlagte saker gjennom bestemmelsen 4.1: Representantskapets forhandlinger tas opp på bånd. Alle talere skal derfor benytte talerstolen. Unntatt fra dette er de representanter fra hovedstyre og sekretariat som har tilgang til egen mikrofon. Disse slettes etter 10 år.

Hva skjer når et medlem av tannlegeforeningen eller en valgt representant ber om dokumentasjon fra det som ble sagt på Representantskapsmøtet? Den aktuelle sak er: Den første dag på Representantskapsmøtet ble Hovedstyret bedt om en utredning om sitt syn på den rettstvist som har pågått med Hordaland Fylkeskommune. Hovedstyret fikk utarbeidet en melding som hovedstyremedlem Arnt Einar Andersen leste opp fra Representantskapets talerstol på møtets siste dag. Focus har sendt en henvendelse til Representantskapets ordfører og til Sekretariatet slik: Undertegnede ber om å få utlevert en kopi av det dokument som hovedstyremedlem Arnt Einar Andersen leste opp under punkt “Eventuelt”, og som skulle synliggjøre for representantene NTFs syn på rettskonflikten mellom Hordaland Fylkeskommune og en tannlege som ble oppsagt fra sin stilling i Hordaland Fylkeskommune, tannhelseavdelinga. Det foreligger båndopptak fra denne ordvekslingen, og undertegnede ber om å få utlevert opptak av representanten Arnt Einar Andersens innlegg fra talerstolen i den aktuelle sak. Undertegnede ser dette som en uproblematisk forespørsel, og ber om et hurtig svar. Vi opplever nå at både den politiske del av Tannlegeforeningen (Les: Hovedstyret) og forvaltningen (Sekretariatet) vegrer seg for å levere ut dokumentasjon av deler av det som faktisk ble sagt fra Representantskapsmøtets talerstol. Med bakgrunn i vedtektene, utklipp i venstre marg, kan medlemmene forstå at Representantskapet, uten sensur, er medlemmenes ører, øyne og munn overfor Hovedstyret? “Det som sies i en representantskapssak er allemannseie. Tilgang til et referat er en rettighet ethvert medlem har.” Sitat to tidligere ordførere i Representantskapet

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn