Kan tannblekemidlene gi kreft?

brown and part white egg 150x80 Spørsmålet om tannblekemidlene kan gi kreft  kom opp etter engasjement i «Oss-tannleger-imellom» på Facebook etter at Tannlege Inger-Lise Mathiesen var på Ni-timen 26.febr. 2018 og der nevnte hun at bleking av tenner kan gi kreft. En kollega mente at dette var å skremme opp pasientene slik at de kunne unngå å etterspørre bleking av tenner. Dr.Odont. Heming Olsen-Bergem kom kjapt på banen og kunne informere om at det er et svært uoversiktlig marked, og «Mangelen på studier som viser en sammenheng gjør ikke at vi kan konkludere at det derved er helt trygt å bleke.  Nøktern, forsiktig bruk av profesjonelle (tannleger) er vel nøkkelen. Mange bleker hjemme og noen fortsatt hos hudpleier, frisør og thaimassør. Vi som er profesjonelle får heller forklare eventuelle engstelige pasienter hvorfor dette er trygt hos oss.»

 

Det er også vårt inntrykk at flere annerkjente fagpersoner og foredragsholdere har advart mot nettopp det samme; at Hydrogenperoksyd i større doser er utrygt (ulovlig), kan være kreftfremkallende og ha andre utilsiktede bivirkninger. Et dypdykk synes å være på sin plass:

FAKTA: EU har satt en maksgrense for lovlig innhold av Hydrogenperoksyd

-Man kan spørre (retorisk) hvorfor maks lovlig % er som den er:
Det er risikoanalyse hvor risiko = sannsynlighet x konsekvens. Hadde det ikke vært risiko hadde maks tillatt % vært uinteresant fra et carcinogen-perspektiv.

  1. Som bakgrunn har Jon Dahl skrevet om bleking og  cancer i Tidende.
  2. En 2006 artikkel fra u.k. med C Scully- en meget kompetent ekspert – som sisteforfatter er den beste som finnes om temaet.
  3. Denne linken er dagsaktuell forskning på sammenheng hydrogenperox og kreft.
    Ingen sammenheng? Sprøyt: Man leker med frie radikaler- for øvrig en kilde til bekymring og bra inntektskilde for healthy foods industrien. 

Fra Jon Dahls artikkel i NTFs Tidende:
«Hydrogenperoksid tilført forsøksdyr via drikkevannet økte i sterk grad forekomsten av hyperplasier og i mindre grad forekomsten av svulster i øvre del av tynntarmen (38). Utviklingen av svulster var omvendt relatert til aktiviteten av et spesielt enzym, katalase, i tarmen (39). Flere studier har vist at hydrogenperoksid virker som en tumor-promotor, dvs. øker effekten av kreftfremkallende stoffer om eksponeringen skjer til omtrent samme tid (40,41). Verdens helseorganisasjons krefteksperter har konkludert med at det er visse holdepunkter for at hydrogenperoksid er kreftfremkallende i forsøksdyr, og at det mangler data for å vurdere kreftfaren hos mennesker (42). En ekspertkomité under EU-kommisjonen (Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-Food Products intended for Consumers) har vurdert hydrogenperoksidholdige blekemidler. Den konkluderer med at H2O2-eksponering kan forårsake munnhulekreft hos spesielt disponerte, og at H2O2 øker risikoen for munnhulekreft blant individer som er eksponert for kreftfremkallende stoffer som tobakk og alkohol (43).»


Det er Läkemedelverket i Sverige som har ansvar for kosmetiske produkter  (Tidligere:  kosmetikk- og hygieneprodukter). Det kan gi faglig tyngde bak håndtering og kontroll av kosmetiske produkter.  I Norge er dette ansvaret overlatt til Mattilsynet, og her har vi ikke fått store hjelpen for å rydde opp i verken ulovlig salg av blekemidler eller stans av ulovlige behandlingssteder.

Det svenske Läkemedelsverket har nylig publisert en rapport etter kontroll av tannblekningsprodukter på det svenske markedetet; produkter som selges via tannleger, butikker og web-shopper.
Av 19 tannblekemidler er det 6 produkter som er lovlige og som har sine ting på stell.

Interessante nettsider på Läkemedelverket:


Läkemedelverkets rapport og innledning til rapporten finner du her:

Blekemidler på det svenske marked - 20156 Av 19 blekemidler på det svenske marked, ble kun 6 godkjent av det svenske legemiddelverket

Her er en student-masteroppgave i Odontologi fra UiT 2015; Tannbleking. 
Forskjeller mellom tannblekeprodukter solgt på nett/butikk og produkter som brukes av tannlege

Forskjeller mellom tannblekeprodukter i Norge - Forskjeller mellom tannblekeprodukter solgt på nett/butikk og produkter som brukes av tannlege. Masteroppgave i Odontologi UiT, vår 2015

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn