Når autorisasjonsprosessen går SAKte – og oppleves uforutsigbar, urettferdig og utrygg

Når autorisasjonsprosessen går SAKte  – og oppleves uforutsigbar, urettferdig og utrygg

Opprettet 5.oktober 2015:

Etter Focus sitt skjønn har SAK noen arbeids-områder der SAK er overflødige. Det gjelder i første rekke formell tildeling av autorisasjon av tannleger og tannlegespesialister der hele utdanningen har foregått på et norsk odonto-logisk lærested. Det er slik at SAK grunner sin vurdering på nøyaktig de samme kriterier som eksamensansvarlige på universitetene i Norge har. Da virker det i utgangspunktet underlig at kandidatene må sende inn søknad og betale gebyrer for å få bekreftet sin autorisasjon. Vår erfaring er at for denne kategori kandidater/søkere, så gir SAK tilbakemelding i løpet av få dager om søknadene har riktige vedlegg, har riktige opplysninger osv. Da må de altså ha sett gjennom søknadene, så hvorfor vedtas ikke autorisasjon fra samme dato? Alternativ midlertidig autorisasjon? I praksis er det (forhåpentlig fremdeles) slik at førstegangstannleger får sin autorisasjon i løpet av 2-3 uker. Dette er unge mennesker som er uvant med byråkrati, så de står vel bokstavelig talt med “lua i hånden og bukker og takker”. Verre er det for godkjenning av spesialister i denne gruppen: De har forventninger om å komme raskt igang for å betjene studielån, de er arbeidsvante og de har ofte både offentlig helsevesen og pasienter som forventer at de skal begynne å jobbe. Det må jo være en guffen følelse for disse kandidatene at de har en godkjent autorisasjon som tannlege i Norge; og nå er de ikke gode nok for automatisk å få en “forlenget” autorisasjon? Saksbehandlings-tiden er uforutsigbar og urettferdig. Og uten autorisasjonsstempel får pasientene ingen refusjon fra HELFO. Catch22 ?

Gruppen som har autorisasjon som norsk tannlege, men spesialistutdanning fra et annet, godkjent Universitet i f.eks. USA, har intet vern. SAK sin serviceerklæring er tilsidesatt også i denne forbindelse. Når man påpeker urimelighet både i saksbehandlingsgang og tid, er det ingen hjelp å få: Røff tilbakemelding om at slik er det; Forvaltningen bestemmer sine egne premisser. Det kan bli tungt å ta til motmele, fordi SAK er en byråkratisk mastodont med et eget kapittel i statsbudsjettet, kap. 724:

  • 31.12.2009 var antall ansatte 36 stk., og i 31.12.2014 var antall ansatte 53 stk: På 5 år + 17 ansatte.
  • 2009: Utgifter ca. 27 mill.kr. Gebyrinntekter ca 19 mill.kr. Statens andel utgifter: 8 mill.kr.
  • 2014: Utgifter ca. 41 mill.kr. Gebyrinntekter ca 33,6 mill.kr. Statens andel utgifter: 7,5 mill.kr.
Oppdatering 2016:

Statens autorisasjonskontor SAK for helsepersonell (SAK, til 2012 SAFH) var et norsk statlig forvaltningsorgan som ivaretok utstedelse av autorisasjon til Norges 29 helseprofesjoner, som lovregulert i helsepersonelloven. Etaten ble opprettet i 2001.

SAK var underlagt Helsedirektoratet. SAK tildelte autorisasjon og lisens til helsepersonell, og organiserte turnustjeneste for helsepersonell.

Kontoret ble innlemmet i Helsedirektoratet 1. januar 2016.

NY link: Helsedirektoratet - Autorisasjon og spesialistutdanning

 

Per Haugum var direktør for kontoret fra opprettelsen i 2001 til 2010.

I 2010 sa administrasjonsjefen Liv Løberg opp jobben etter at mediene sa at hun hadde vitnemål fra studiesteder som ikke hadde hørt om henne, og i 2011 ble hun tiltalt, og i 2012 ble hun dømt i Oslo tingrett for å ha forfalsket vitnemål for å skaffe seg lederjobber. Dommen ble rettskraftig i 2012 etter at lagmannsretten forkastet anken

 

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn