Bildedelere

bildedeling logo-1
BILDEDELERETR

På denne siden har jeg oversikt til alle dere som er ofre for Robin Lunds forsettlige svindel overfor dere: Dere finner en illustrasjon der det ikke er noen informasjon om at bildet tilhører noen som krever opphavsrettighet til bildet eller betaling for at du skal kunne bruke bildet. Flere måneder etter bruk får dere en urimelig stor faktura med straffegebyr og trusler om at fordi dere har forbrudt dere mot Åndsverksloven så kan dere vente dere rettslig pågang og store utgifter hvis dere ikke betaler.

Denne siden er ment å organisere hva jeg mener du skal gjøre for å sikre dine rettigheter i forhold til Robin Lund (og tilsvarende luringer).
Det er også viktig å sette robin Lund på plass slik at han oppfyller loven; særlig i fohold til regnskapsloven og merverdiavgiftsloven. I tiden FØR juni 2021  (da Bildedeling og jeg kom inn i bildet) var det mange som ble presset til å betale til dels uhyrlige priser for illustrasjoner til Robin Lund: Mellom 2015 og 2021 var hver og en ALENE, det var ingen samlet dokumentasjon for å synliggjøre Robin Lunds forretningskonsept. Derfor ble de forskjellige Forliksråd og Tingretter forledet til å tro på Robin Lund og hans advokater: Påstander om brudd på Åndsverksloven har en status hos vanlige folk, og vanlige folk finnes også i Forliksråd og Tingrett: Truslene kom Robin Lund til gode…

I dag har vi sett at i samlet flokk kan vanlige folk vinne fram til rettferdighet!

Ikke alltid helt, men i vårt tilfelle nok til å stoppe bildesvindleren Robin Lund. Og vi skal være talerør for alle ofre for Robin Lund. Og denne undersiden av bildedeling er ment for alle dere!

  Robin Lund har forsettlig markedsført sine illustrasjoner uten noen som helst informasjon: Hverken om betaling, opphavsrettighet eller  andre krav til publisering.  Illustrasjonene blir ofte markedsført som gratis som derfor kan brukes til å illustrere meldinger på sosiale media og nettsider.   I årene før 2022 etterfakturerte Robin Lund etter 10-16 måneder etter at bildene…

Under denne teksten ligger kopier av og informasjon fra eposter jeg har sendt ut til dere

Du skal få noen penger tilbake, alt etter hva vi lykkes med. Mva for oppreiningsgebyret er vi sikre på, og vi trenger din hjelp slik at vi kan framlegge dette for skattemyndighetene. Se nøye her

Litt forenkling for dere som ikke har betalt, eller bare betalt kr 225,- Dere er heldige: Robin Lund har ingen mulighet til å presse mer penger ut av dere. Uansett hvor avvisende og truende han er…

Alle illustrasjonene til Robin Lund er maken til de domfelte. Prisen er bestemt ut fra samme vilkår som for ALLE bildedelere. Robin Lund vil fortsette å presse på for å få urimelig betaling

Jeg deler alle som har fått faktura; betalt og ikke betalt – inn i grupper: Nå må DU gjøre ditt for å sette en definitiv stopper for Robin Lunds uetiske forretningsdrift

Oslo Tingrett vurderte aldri Robin Lunds virksomhet som “Forsettlig svindel”. De saksøkte bet i seg “grov uaktsom”, og resultatet er at ALLE bildedelere kan gjøre nytte av dommen i Oslo Tingrett

Her samler jeg essensen i epostene som er sendt ut til dere som jeg har epost til og kontakt med. Felles er at dere alle har fått urimelig fakura fra Robin Lund: Noen har betalt hele, noen litt og mange har ikke betalt (etter kontakt med meg).

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn