NPE og premieinnbetaling

NPE og premieinnbetaling
NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell betaler en årlig premie. Premien er obligatorisk når man tar del i behandling av pasienter, og det er kun autorisert helsepersonell som kan betale premie/tilskudd.

LOVDATA    LINKER:

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
Her finner du årspremie (eller "Tilskuddssatser"):
Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.
Tidligere artikkel i Focus Våren 2016 finner du her
 Les også: 
Rekordhøye tannlegeerstatninger fra NPE

 

Legg merke til at innbetalingssatsene ligger i en forskrift, og ikke i loven.

og

15.5.2009 ble Kongens myndighet etter § 16 i pasientskadeloven, jf. § 10 og § 11 i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Rekordhøye tannlegeerstatninger fra NPE - I fjor fikk 175 personer erstatning etter tannlegebesøk, som ga totalt 15,6 millioner i erstatningsutbetaling

Her er utdrag fra NPE's Årsrapport, i pdf-formater:

NØKKELTALL


NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell betaler en årlig premie.  NPE omtaler premiebeløpet som "tilskudd"

NPE norsk pasientskadeerstatning LOGOI 20016 meldte NPE: "Nivået på tilskuddet vil øke for alle helsepersonellgrupper, men for noen grupper vil økningen bli ekstra stor som følge av en samtidig økning av risikofaktoren. For allmennpraktiserende tannleger vil den foreslåtte endringen utgjøre en økning med 115%, mens den for tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk, samt tannleger som driver med implantat, vil utgjøre en økning på 85%."

 

200485798-009 Her er jeg!  (Hint #2: Tidligere Focus-utgivelser)

Vi ser på hva som har skjedd, og hvilke premier vi snakker om. Vi finner gruppene som skal betale, i Helsepersonelloven, og der står også "tilskuddene" som er vedtatt fra år til år. For oss er det relevant å plukke ut "Tannhelsegruppene", som er:

Helsepersonellgrupper Risiko-gruppe Tilskudd/ Premie 2016 Tilskudd/ Premie 2017
Tannhelsesekretær 1 633 712
Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk samt tannleger som driver med implantat 6a 19 731 22 205
Øvrige tannleger 5 11 169 12 569
Tannpleier 1 633 712
Tanntekniker 1 633 712

Hver eneste av de gruppene som er forpliktet til å vurdere å betale premie/innskudd til NPE er autorisert helsepersonell:  Ingen annen tannhelsegruppe kan betale premie/tilskudd for å yte behandling eller ta del i behandling til tannhelsepasienter .


Hvor mye har hver gruppe betalt inn tidligere år?

Avrundet til millioner norske kroner

Helsepersonellgruppe 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tannhelsesekretær 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6
Tannlegespesialist innen oral kirurgi 16,9 13,9 8,6 8,2 7,6 3,8
Tannpleier 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Tanntekniker 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
øvrige tannleger 27,7 24,5 13,9 13,7 13,1 8,4
Alle tannhelsepersonellgrupper 46,2 39,9 23,7 23,1 21,8 13,2
Alle helsepersonellgrupper 93,2 81,4 46,1 45,2 42,6 26,3

Synes du forholdet mellom legetjenestens innsats og tannhelsetjenestens innsats står i stil med skadeomfanget?


Og her følger utbetaling av erstatningskrav:

Erstatningsutbet i mill.kroner 2016 2015
Erstatningsutbetalinger OFF 948,4 882,4
Erstatningsutbetalinger PRIVAT 35,3 42,4
Erstatningsutbetalinger TOTALT 987,1 932,6

Henger dette på greip?

 

I tillegg kommer avsetning til FOND som brukerne nå betaler. Lovligheten av dette bør undersøkes.

Se venstre marg

Nedenfor et par tabeller / detaljer til bakgrunnsinformasjon

Tabell for innkomne erstatningskrav og medholdsprosent; sier noe om arbeidsbelastning?

Antall erstatningskrav mottatt 2016 2015
Mottatte erstatningskrav Privat 609 43% 569 37%
Mottatte erstatningskrav OFF 4 902 31% 5 066 32%
Mottatte erstatningskrav totalt 5 629 5 742
Erstatningsutbetalinger (utbetaling fra legemiddelforsikringen) 3,3 mill (2016) 7,7 mill  (2015)

 

 

Hvor mye har hver gruppe betalt inn tidligere år - detaljer i norske kroner

Helsepersonellgruppe 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tannhelsesekretær 1,193,981 1,026,922 840,391 809,467 799,343 627,364
Tannlegespesialist innen oral kirurgi 16,857,814 13,923,969 8,640,443 8,183,735 7,605,451 3,837,860
Tannpleier 289,606 244,161 193,353 181,253 168,220 129,288
Tanntekniker 174,913 173,663 143,271 143,710 145,214 111,476
øvrige tannleger 27,656,702 24,548,010 13,852,591 13,731,720 13,091,921 8,447,283
Alle tannhelsepersonellgrupper 46,175,033 39,918,741 23,672,064 23,051,899 21,812,162 13,155,283
Alle helsepersonellgrupper 93,206,091 81,405,576 46,110,836 45,212,499 42,645,526 26,297,724

Hvordan synes du forholdet mellom legetjenestens innsats og tannhelsetjenestens innsats står i stil med skadeomfanget?

  • NPE og premieinnbetaling

Send Message to listing owner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn