Skadde pasienter redde for inhabile saksbehandlere

NPE og premieinnbetaling
NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell betaler en årlig premie. Premien er obligatorisk når man tar del i behandling av pasienter, og det er kun autorisert helsepersonell som kan betale premie/tilskudd.

LOVDATA    LINKER:

Lov om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
Her finner du årspremie (eller "Tilskuddssatser"):
Forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten.
Tidligere artikkel i Focus Våren 2016 finner du her
 Les også: 
Rekordhøye tannlegeerstatninger fra NPE

 

Legg merke til at innbetalingssatsene ligger i en forskrift, og ikke i loven.

og

15.5.2009 ble Kongens myndighet etter § 16 i pasientskadeloven, jf. § 10 og § 11 i forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk pasientskadeserstatning og Pasientskadenemnda delegert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Rekordhøye tannlegeerstatninger fra NPE - I fjor fikk 175 personer erstatning etter tannlegebesøk, som ga totalt 15,6 millioner i erstatningsutbetaling

Her er utdrag fra NPE's Årsrapport, i pdf-formater:

NØKKELTALL


NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell betaler en årlig premie.  NPE omtaler premiebeløpet som "tilskudd"

NPE norsk pasientskadeerstatning LOGOI 20016 meldte NPE: "Nivået på tilskuddet vil øke for alle helsepersonellgrupper, men for noen grupper vil økningen bli ekstra stor som følge av en samtidig økning av risikofaktoren. For allmennpraktiserende tannleger vil den foreslåtte endringen utgjøre en økning med 115%, mens den for tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk, samt tannleger som driver med implantat, vil utgjøre en økning på 85%."

 

200485798-009 Her er jeg!  (Hint #2: Tidligere Focus-utgivelser)

Vi ser på hva som har skjedd, og hvilke premier vi snakker om. Vi finner gruppene som skal betale, i Helsepersonelloven, og der står også "tilskuddene" som er vedtatt fra år til år. For oss er det relevant å plukke ut "Tannhelsegruppene", som er:

Helsepersonellgrupper Risiko-gruppe Tilskudd/ Premie 2016 Tilskudd/ Premie 2017
Tannhelsesekretær 1 633 712
Tannlegespesialist innen oral kirurgi/medisin og protetikk samt tannleger som driver med implantat 6a 19 731 22 205
Øvrige tannleger 5 11 169 12 569
Tannpleier 1 633 712
Tanntekniker 1 633 712

Hver eneste av de gruppene som er forpliktet til å vurdere å betale premie/innskudd til NPE er autorisert helsepersonell:  Ingen annen tannhelsegruppe kan betale premie/tilskudd for å yte behandling eller ta del i behandling til tannhelsepasienter .


Hvor mye har hver gruppe betalt inn tidligere år?

Avrundet til millioner norske kroner

Helsepersonellgruppe 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tannhelsesekretær 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 0,6
Tannlegespesialist innen oral kirurgi 16,9 13,9 8,6 8,2 7,6 3,8
Tannpleier 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Tanntekniker 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
øvrige tannleger 27,7 24,5 13,9 13,7 13,1 8,4
Alle tannhelsepersonellgrupper 46,2 39,9 23,7 23,1 21,8 13,2
Alle helsepersonellgrupper 93,2 81,4 46,1 45,2 42,6 26,3

Synes du forholdet mellom legetjenestens innsats og tannhelsetjenestens innsats står i stil med skadeomfanget?


Og her følger utbetaling av erstatningskrav:

Erstatningsutbet i mill.kroner 2016 2015
Erstatningsutbetalinger OFF 948,4 882,4
Erstatningsutbetalinger PRIVAT 35,3 42,4
Erstatningsutbetalinger TOTALT 987,1 932,6

Henger dette på greip?

 

I tillegg kommer avsetning til FOND som brukerne nå betaler. Lovligheten av dette bør undersøkes.

Se venstre marg

Nedenfor et par tabeller / detaljer til bakgrunnsinformasjon

Tabell for innkomne erstatningskrav og medholdsprosent; sier noe om arbeidsbelastning?

Antall erstatningskrav mottatt 2016 2015
Mottatte erstatningskrav Privat 609 43% 569 37%
Mottatte erstatningskrav OFF 4 902 31% 5 066 32%
Mottatte erstatningskrav totalt 5 629 5 742
Erstatningsutbetalinger (utbetaling fra legemiddelforsikringen) 3,3 mill (2016) 7,7 mill  (2015)

 

 

Hvor mye har hver gruppe betalt inn tidligere år - detaljer i norske kroner

Helsepersonellgruppe 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tannhelsesekretær 1,193,981 1,026,922 840,391 809,467 799,343 627,364
Tannlegespesialist innen oral kirurgi 16,857,814 13,923,969 8,640,443 8,183,735 7,605,451 3,837,860
Tannpleier 289,606 244,161 193,353 181,253 168,220 129,288
Tanntekniker 174,913 173,663 143,271 143,710 145,214 111,476
øvrige tannleger 27,656,702 24,548,010 13,852,591 13,731,720 13,091,921 8,447,283
Alle tannhelsepersonellgrupper 46,175,033 39,918,741 23,672,064 23,051,899 21,812,162 13,155,283
Alle helsepersonellgrupper 93,206,091 81,405,576 46,110,836 45,212,499 42,645,526 26,297,724

Hvordan synes du forholdet mellom legetjenestens innsats og tannhelsetjenestens innsats står i stil med skadeomfanget?

Flere pasienter frykter at utlånte saksbehandlere skal gjøre at hun ikke får en rettferdig behandling av sin klagesak. Helsedepartementet svarer at det viktigste er å få ned saksbehandlingstiden, som har gått rett til værs det siste året.

NRK hadde dette oppslaget 22.11.2016

Katarina Ruud Pettersen (45) skulle bare operere inn silikon i puppene. Men under inngrepet oppdaget legene på den private helseklinikken at hun hadde en kul. Da begynte det å gå galt.

Selv om legen ikke burde ha tatt bort kulen, gjorde legen det. Og en vevsprøve ble sendt inn. Silikoninnleggene ble også lagt inn som planlagt. Etter hvert kom resultatet fra vevsprøven og den konkluderte med kreft. Legen hadde ikke bare tatt bort kulen, men også gjort det på feil måte.

Og siden kulen var fjernet kunne kreftlegene ikke vite nøyaktig hvor kulen hadde sittet og heller ikke hvor langt ut fra kulen det kunne finnes kreftvev. For å være sikre på at alle kreftcellene var borte, måtte kreftlegene fjerne hele brystet hennes.

 

Pettersen sier at hun er villig til å gå til tingretten om hun ikke når frem hos Helseklage.

Åtte operasjoner senere er hun foreløpig ferdig med det medisinske.

– Det har vært en lang, tung, og kjedelig prosess. Men jeg har ikke tenkt å gi meg. Rett skal være rett, sier hun til NRK.

Medisinsk direktør i Teres medical group, som eier Colosseumklinikken, har tidligere sagt til NRK at de gjorde alt riktig da de opererte Pettersen.

Les mer i denne saken: Silikondrøm ble et langt mareritt

I gang med ny klage

Pettersen vant til slutt frem i Pasientskadenemnda som konkluderte med at klinikken hadde gjort feil.

Men i etterkant av dette har hun også krevd erstatning.

Hun fikk erstatning hos Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Men det var to millioner kroner mindre enn hun krevde, og har derfor klaget til Helseklage (tidligere Pasientskadenemnda.)

Pettersen er nå kreftfri, men sier at de siste fire årene har tatt på, både psykisk og fysisk. Hun frykter også at et grep Helse- og omsorgsdepartementet har gjort for å få ned saksbehandlingstiden, kan påvirke saken hennes.

Inhabile saksbehandlere?

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling av helsevesenet.

Saksbehandlingen er gratis, og dersom du ikke er fornøyd med vedtaket der kan du klage til Helseklage.

Men seks saksbehandlere har nå fått permisjon fra NPE, for å jobbe for Helseklage. De jobber altså midlertidig for klageorganet for å være med på å vurdere saker som deres egentlige arbeidsgivere er en part av.

Sendte bekymringsmelding

Frank Andersen og organisasjonen "Sammen for et bedre NPE" sendte tidligere i november en bekymringsmelding til helseminister Bent Høie (H) og justisminister Anders Anundsen (Frp).

 

«Vi oppfatter det som svært uheldig at det et samarbeide mellom disse to forvaltningsorgan.», står det i brevet. De mener også at umiddelbart må ordningen med utlån av saksbehandlere fra NPE opphøre.

Til NRK sier Andersen at han er redd for at det kan gå ut over rettssikkerheten til klagerne.

 

– Vi er redde for at de har en habilitetsproblematikk, og at det er koblinger mellom de forskjellige saksbehandlere som har behandlet en sak i NPE. Og at når de kommer til Helseklage, har de usunne koblinger som gjør at vi ikke får en reell ny vurdering, sier Andersen.

Også brystopererte Katarina Ruud Pettersen er skeptisk til den midlertidige ordningen. Hun stoler ikke helt på at det er tatt en grundig nok habilitetsvurdering.

– Ikke så lenge de leier inn noen fra NPE til Helseklage.

Kraftig økning i behandlingstid

Fra 2009 til utgangen av 2015 økte behandlingstiden fra 9 måneder 14,5 måneder. Og det siste året har ventetiden blitt kraftig forlenget. Kommunikasjonsrådgiver Ådne Sinnes i Helseklage forteller NRK at den forventede saksbehandlingstiden for saker som kommer inn i dag er på 20 til 22 måneder.

Målet er at i løpet av 2017 skal ventetiden ned i ett år.

Dette svarer departementet

Statssekretær Fredrik Wang Gierløff svarer på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og statsråd Bent Høie.

– Det viktigste for oss er å få ned saksbehandlingstiden og køen av ubehandlede saker. Dette er en midlertidig løsning mens vi øker bemanningen i Helseklage, sier statssekretæren.

Statssekretær Fredrik Wang Gierløff

Statssekretær Fredrik Wang Gierløff

FOTO: BJORN H STUEDAL

Ifølge Gierløff er det de mest erfarne saksbehandlerne som skal lånes ut.

Han påpeker at de utlånte saksbehandlerne ikke skal være med å vedta saker, og de skal ikke behandle saker som de selv eller deres seksjon i NPE har vært med på å behandle.

– Pasienter frykter at det kan bli vanskelig for disse saksbehandlerne å kritisere kolleger for det arbeidet som er gjort med saken tidligere. Hva mener du om det?

– Skrankene er satt for å forhindre dette, sånn de får en god og rettferdig saksbehandling.

– Er det ikke mulig å hyre inn noen fra andre steder?

– Alternativet er korttidsengasjement. Det vil ta tid, og det vil være vanskelig å få tak i rett kompetanse.

Uavhengig ekspert mener det er greit

Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er blant annet ekspert på forvaltningsrett. Han vil ikke kritisere hva myndighetene gjør for å få ned saksbehandlingstiden.

– Det skal veldig mye til for at noe slikt skal skape inhabilitet. Da må det være voldsom kamp eller strid om noe. Det ser også ut som departementet har lagt inn alle sikringsmekanismer som de kan. Det virker som de har taklet det på en god måte i en krisesituasjon, sier Bernt, og påpeker at det helt klart virker som det ikke har skjedd noe ulovlig.

Les andre saker om pasientskader:

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn