20180101 Colosseum stilling 350×110 til topp
GC LightPro -topp

…Velkommen til tannlegenes profesjonelle startside

Helfo inn4 TH 150x85u ramme

Det «gule heftet» er oppdatert 2019, og av vesentlig betydning er innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander.
Det ble i fjor presisert at for å benytte innslagspunktet MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.

Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen.

Tannhjulet har derfor laget et skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen. Vi har presisert at dette ikke er noe bestillingsverk, og at legen må vurdere tilfellet individuelt.

SLV logo 150x34

Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Legemiddelverket har fått sitt fra HOD, men “Tannlege” er ikke nevnt ett eneste sted! Hva tenker vi om det?

Paragraf-lovbok 200x123

Vi ble vel lettere forbauset da Giske “Sykemeldte seg” da han ble belastet? Senere ble Stortingspolitikerne Mazyar Keshvari fra FrP (underslag) og Abid Raja V, advokat som fikk kjeft av Grande, sykmeldte fordi de var “lei seg” – får vi tro. Nå har Høyesterett i en fersk dom slått fast at en som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger. Noen som vil ringe personalavdelingen på Stortinget?

HDIR Rapport forside 127x150

Helsedirektoratet publiserte 20.desember 2018 rapporten “Kunnskapsgrunnlag – Helsepersonell med utdanning frå utlandet” der overskriften er: Helsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenester. Rapporten konkluderer bl.a. med tvil om at omfanget av utenlandsutdanning for tannleger er til nytte, og at norske myndigheter faktisk ikke har muligheter til å påvirke flommen fra EU. Henger dette på greip?

stamceller bokomslag 136x150 cropped

Tannlege, oralkirurg og stamcelleforsker Cecilie Gjerde er blitt superhelt i denne flotte faktabok beregnet for barn. Her finner du klipp fra NRK 12.12.2018 om nyvinninger på Helsesektoren. Bl.a. om stamceller og Scanning

internetthandel 150x80
“Focus” og Tannhjulet har etterhvert fått stor innsikt i webshops, netthandel, nettbutikker over store deler av verden.  Desverre er det slik at det på nettkjøp registreres utallige svindelsituasjoner gjennom hele året, men rundt juletid får vi flere henvendelser type “Vi har ikke fått det vi bestilte – hva skal vi gjøre”? Her er det du…
HDIR BILDE LOGO 150x107

20181120: EFSA kom i dag med en risikovurdering av miljøgiftene dioksin og dioksinliknende PCB og mulige helseskader. Hvor høyt inntak før disse stoffene kan ha negativ påvirkning på bl.a. sædkvalitet?

niomlogo kortversjon 150x44

19.nov. 2018: Oppdatering: Det statlige NIOM AS ble solgt til forskningsselskapet NORCE for 100 000 kroner. – Jeg finner det utrolig og uforståelig, sier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

sykehusulykke 150x100

13,7%, tilsvarende ca. 110 000 pasientskader, oppsto under sykehusopphold i 2017. Helsedirektoratet regner med at omtrent halvparten kunne vært unngått.

NPE ny tjeneste 150x90

Norsk Pasientskadeerstatning har utviklet en nettjeneste hvor du kan sjekke om du oppfyller vilkårene for å søke om pasientskadeerstatning.

Finansiering av tannhelsetjenester ill 150x120

Dersom pasienten har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan pasienten som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden. Internettsiden “helsenorge.no” drives av direktoratet for E-helse

FatDoctor 150X155

2018118: Vektoppgangen i den norske befolkninga er så stor at det i dag er normalt å være overvektig. – Vi bør kanskje endre BMI-skalaen for å følge utviklinga, mener forsker.

2018 Focusnyhetsbrev vignett til TH blogg skjev 150x46 NYHETSBREVENE SENDT TANNLEGER MED E-POST - Når du har fått og lest Nyhetsbrevet på Epost skal du slippe å lese det om igjen på Bloggen! Her legges det siste og mange tidligere Nyhetsbrev inn.
personvern_002 150x100 Personvernerklæring Focus Media AS - Privacy Data Protection Statement: Personvern; postbasert og nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Focus Media AS sine aktiviteter; Tannhelsedatabasen og internettsiden www.tannhjulet.no

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn