Tilbud om tannhelseforsikring fra IF gjennom tannlegers SMS-innkalling – på samme melding!

Hacking, spam og datainnbrudd mer aktuelt enn noensinne
Norge er et av de rikeste og mest digitaliserte landene i verden: Datakriminelle har ingen geografiske begrensninger for hvor de kan slå til med fysiske innbrudd, og løsepengekrav har rammet flere norske bedrifter, innen alle bransjer. Små og mellomstore bedrifter er mest utsatt og det er all grunn til å anta at dette vil ramme enda flere i tiden framover. Tannleger er allerede rammet

Nettavisen E24 har publisert et reklamebasert innlegg fra IF Forsikringsselskap. Bortsett fra reklamepreget og oppfordring om å kjøpe forsikring for å dekke deg mot overgrep, så har artikkelen gode poenger: Vi forkorter og kommenterer artikkelen for å tilpasse innholdet tannlegenes hverdag. 

 

Hackeren trenger ikke å "kunne" data

20 kroner er alt vanlige kriminelle trenger for å kjøpe et hackeprogram som angriper norske bedrifter.      Den er omtrent som en nettbutikk, men her er det hackerprogram som selges;  programvare eller andre verktøy som kan brukes til å angripe andre datamaskiner – uten krav til datakunnskap hos dem som kjøper programmet.  Det globale markedet for kjøp og salg av datakriminalitet er trolig større enn narkotikamarkedet. Og det er virkelig globalt.  På skjulte forumer på nettet kan de samme kriminelle som tidligere brøt seg inn i huset ditt eller i bedriftens lager, i stedet kjøpe et program som setter datasystemet ditt ut av drift, for så å kreve løsepenger. Og det samme kan de som tidligere sendte såkalte Nigeria-brev.  Les om frisøren på Kongsberg som ble hacket og presset for løsepenger

Slike løsepengekrav har rammet flere norske bedrifter, innen alle bransjer. Små og mellomstore bedrifter er mest utsatt og det er all grunn til å anta at dette vil ramme enda flere i tiden framover. 

«Det er svært sannsynlig at hacking mot bedrifter og enkeltpersoner blir vanligere ettersom skadelig programvare blir lettere tilgjengelig,» skriver Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) i rapporten «Helhetlig IKT-risikobilde 2015», som ble lagt frem i oktober.  I den samme rapporten slår direktoratet fast at slik hacking kan ramme bedrifter så hardt at det kan ende med konkurs.

 

Norge er et av de rikeste og mest digitaliserte landene i verden, det gjør oss svært attraktive for kriminelle i hele verden, sier jurist og produktekspert Margareth Nilsen i If. Hun mener bedrifter bør forsikre seg - hos IF (!): Mange foretak har store verdier lagret elektronisk, og datakriminelle har ingen geografiske begrensninger for hvor de kan slå til med fysiske innbrudd. Nå finnes det forsikring mot Datakriminalitet, men det er heller usikkert om det er rette måten å angripe problemet på... 

 

Gjennom sine ti sentraler, verden over, overvåker IBM 270 millioner enheter, som nettverk og servere. Konklusjonen er at datakriminalitet rammer et bredt spekter av bedrifter, ikke bare dem man umiddelbart tenker på som sannsynlige ofre. Trenden nå er at stadig mindre bedrifter, uansett bransje er utsatt.  Tommy Bårdevik, sikkerhetsekspert i IBM, forklarer at det finnes ulike typer dataangrep som kriminelle kan benytte seg av – flere av angrepsmetodene tilbys som skreddersydde tjenester i det mørke nettet, gjennom det NRK har beskrevet som «et slags finn.no for de med uærlige hensikter». Han anbefaler å ikke betale «løsepenger»   Mange av programmene og angrepsmetodene kan benyttes av dataukyndige, sier Bårdevik. Han mener at selv tradisjonelle vinningskriminelle kan stå bak denne typen angrep og kreve løsepenger.   Og angrepet er vanskelig å spore. Gjennom det mørke nettet kan de sitte i Norge og fremstå som om angrepet skjer fra et annet land. Dette er ferdigkomponerte løsninger tilpasset ulike formål, tilgjengelig for kriminelle aktører. Fra 2012 til 2013 så vi en økning i antall skadevare på 614 prosent. Og ved å kreve løsepengene i Bitcoins, er det svært vanskelig å finne ut hvem de er etterpå, sier han. Bårdevik advarer på det sterkeste mot å betale løsepenger. Han advarer også mot å ha overdreven tro på at bedriftens egen IT-avdeling skal kunne avdekke og bekjempe et avansert angrep. Antall skadevare på nettet er stort, sårbarhetene er mange, angrepene kan være svært sofistikerte og vanskelig å oppdage, og oppryddingen kan ta lang tid og være svært ressurskrevende.  IF sin Datakriminalitetsforsikring definerer noen områder som forsikringen dekker, og på den måten peker de også på noen farer som lurer. Uansett, etter vår mening, må det enkelte foretak gjøre et grundig arbeide FØR man tegner en forsikring, samtidig med at ved gode forberedelser trenger man kanskje ikke forsikring?  Vi fant ut at for forsikringssum 1 mill, skulle vi betale nesten kr. 2000 i året, med 10.000 som egenandel, ansvarstid en måned og 12 timer karenstid. Hva må en Datakriminalitetsforsikring dekke?

 1. Økonomiske tap dersom bedriften utsettes for straffbare handlinger rettet mot virksomhetens data og datasystemer. Kostnadene for å gjenopprette systemene og rekonstruere data. ​Kostnadene ved avbrudd i virksomheten i avtalt tidsperiode og kostnader som følge av dataangrep.
 2. Komme igang snarest mulig: Kostnader ved umiddelbar hjelp fra eksperter, helst 24 timer. Hjelpe å undersøke hva som har skjedd, kartlegge hva som er stjålet eller ødelagt, gjenopprette systemene, rekonstruere informasjonen og overvåke at stjålet informasjon ikke misbrukes.​ 
 3. ​Kostnader ved å informere berørte kunder og forretningsforbindelser om at et datainnbrudd har skjedd.​ Tap og kostnader for kunder og forretningsforbindelser dersom de blir berørt av hendelsen og krever erstatning.

--> Hva dekkes av en vanlig kontorforsikring?

Kliniske bilder, kvalitet og dokumentasjon
Kvaliteten på de kliniske bildene som produseres av intra-orale kameraer var i starten ganske så ussel, selv på dyre produkter. Idag har ­prisen ramlet veldig mye, og noen har bare løpt og kjøpt uten å tenke på at ­resultatet må kunne brukes i mange kliniske situasjoner: Pasientveiledning og motivering; dokumentasjon av anomalier, status, fargeuttak, krakkeleringer, inngang til rotkanaler, osv.

Intra-orale

kamera

Oppsummering av artikkelen:
Råd for deg som vil kjøpe et intraoralt kamera: Dersom du vil ha et kamera som hjelper deg i kinkige kliniske situasjoner, og som gir sylskarpe bilder til dokumentasjon, må du ha et HD-kamera med minst 1,3 Megapixler.

Ikke la deg avlede av fine reklameord og stammespråk, få skriftlig dokumentert pixler "høyde x bredde", eksempelvis 1280 x 1024 px: Regnestykket gir litt over 1,3 Mpx. Studér den tekniske spesifikasjonen.  Ønsker du et kamera for å vise pasienten bilder av plakk og slikt, kan du klare deg med en billig utgave av intraoralt kamera, alternativt din smart-telefon.

Det begynner å bli mye trådløst rundt oss, og de kan interferere med hverandre. Et intraoralt kamera du skal bruke "hele tiden", bør være tilgjengelig, montert på uniten med ledning. Ønsker du å flytte kameraet, har de fleste en grei kopling og kameraet kan leveres med ekstra ledning slik at du kan plugge kameraet inn på en annen unit.

 

intraoral camera_003

Her er et par artikler fra TEK.NO. De forteller om oppløsning på en forståelig måte:

Oppløsning - hva er det?

Oppløsning - hva er det egentlig?

Artikkel fra Focus Vår 2017

For ganske mange år siden dukket penn-liknende intraorale "fotoapparat" opp; som frittstående kamera eller montert på uniten der den kunne ta én plass blant turbiner og vinkelstykker. kommuni­kasjon med PC gjennom minnekort, trådløst eller ledningskoplet til PC.
Unitmontert er en hendig og fin plas­sering som gjør at intraoral fotografering blir mer brukt enn apparat som du må strekke deg etter, lete i skuffer eller skap.

Kvaliteten på bildene som produseres av kliniske kameraer var i starten ganske så ussel, selv på dyre produkter. Idag har ­prisen ramlet veldig mye, og noen har bare løpt og kjøpt uten å tenke på at ­resultatet må kunne brukes i mange kliniske situasjoner: Pasientveiledning og motivering; dokumentasjon av anomalier, status, fargeuttak, krakkeleringer, inngang til rotkanaler, osv.

«foto er foto»?

Nei, og den største forskjellen i kvalitet og pris ligger i oppløsningskvalitet på bildene.

Vi tok "samme" bilde med 2 forskjellige kameraer fra samme leverandør. 

VENSTRE BILDE: HD-oppløsning (1280 x 1024 px, 1.3Mpx) Kamera: Dürr Vistacam iX HD / HØYRE: VGA-oppløsning (470.000 px) Kamera: Dürr Vistacam iX

Det ligger veldig mye teknisk in­formasjon om oppløsning på nettet, og den ­interesserte kan søke der. Bruksnytten. etter min mening, tar utgangspunkt i at bildekvaliteten reflekterer det vi ser med det blotte øyet. Hva vi ser og opplever er avhengig av mediet vi ser bildet eller videoen på; en mobiltelefon, nettbrett, dataskjerm eller i en trykksak. Da er det greit å vite at et bilde består av små punkter, pixler, som inneholder en viss mengde informasjon.
Antall pixler i bildet bestemmes av fotoapparatet, det intraorale kameraet, røntgenutstyret osv. Tettheten angis som bildets bredde i pixler x pixler i høyde, og er altså forutsigbart og gitt – og angir kvaliteten på bildet. Dersom du «strekker» bildet blir det lengre mellom pixlene, og bildet blir dårligere. Og omvendt, et mindre bilde blir skarpere (men kanskje ikke mulig å observere med det blotte øye). Merk at du ikke kan dytte inn flere pixler (informasjonspunkter) for å få bedre kvalitet på bildet, men du kan fjerne pixler: Da får du et bilde med mindre informasjon, men kanskje godt nok for dataskjermen din.

Det er vesentlig hva du skal bruke bildet til; hva du skal se det på. Dataskjermermer av nyere type er stort sett gode. Likevel kan samme bilde se annerledes ut for deg på din maskin enn på kollegaens maskin. Eller på et nettbrett for den saks skyld: Dere har forskjellig media å se bildet på, og dere har hvert deres øyepar som er forskjellig.
I markedet opererer leverandøren med bildekvalitet som er pixelbredde x pixelhøyde. Dersom dette regnestykket gir 1,3 megapixler (Mpx), så er informasjonen i bildet veldig bra.
Problemet oppstår når leverandørene bruker «dynamisk», «proposjonalt» eller liknende verdier på bildet, sammen med focal-lenger og andre rare betegnelser. Etter vår mening kan vi se bort fra det, og be leverandøren dokumentere (skriftlig) antall pixler bredde x høyde. Vær også oppmerksom på at bilde­kvalitet og Videokvalitet er forskjellig på samme kamera (På Iphone har video dårligere oppløsning enn bilde)

Hvorfor skal du kjøpe et intraoralt kamera? Etter min mening må det være både for å få hjelp i den kliniske hverdag til å finne f.eks. krakkeleringer, kanalinnganger og annet vanskelig, samtidig som det kan være kjekt å vise og undervise pasienten ved å vise stygge fyllinger, plakk og annet.

Du kan skalere bildene slik at de blir veldig store på skjermen, og på bildene i venstre kolonne (HD-kamera) vil du kunne se selv de minste "usynlige" ting.
VGA-bildene har færre detaljer; det ser du sikkert uten mer diskusjon. Og ved stor forstørrelse blir VGA-bildene bare mer grøtete, og du får ingen hjelp til detaljene.

Tilbud om tannhelseforsikring fra IF gjennom tannlegers SMS-innkalling – på samme melding!
Noen tusen pasienter i Oslo-området mottok i januar 2017 SMS med reklame for tannhelseforsikring IF på samme “tråd” som tannleger sender SMS-avtaler til sine pasienter (via Opus).
Det ble reagert på at også personer uten innkallingsavtale fikk tilbudet om IF tannforsikring
En gruppe tannklinikker i Oslo-området har inngått avtale med IF forsikringsselskap om at de er “sertifiserte” for å kunne tilby behandling til pasienter som tegner IF tannhelseforsikring: Hvor mange lovbrudd finner vi her?

Lenker til referanseartikler og annen informasjon:

 

Melding til berørte instanser FORSIKRINGSREKLAME på SMS; korrespondanse - Saken der IF-tannforsikring blir tilbudt pasienter via SMS-utsendelse slik at pasientene oppfatter at det kommer fra deres egen tannlege, blir sendt som bekymringsmelding til myndighetene. Du kan lese alt her.

Tannlegeforeningen stiller seg kritisk til tannhelseforsikring - Det er velkomment at Tannlegeforeningen 16.februar 2017 kom på banen med kritisk blikk på IF-reklame på vår SMS-tråd. NTF har kontaktet de forskjellige aktørene og fått deres forklaring. Det er […]

 

Det norske nødnettet ble ulovlig driftet – fra India - IT-arbeidere i India har hatt stor tilgang til Nødnettet, gjennom underleverandøren Broadnet, i strid med sikkerhetsloven. Data på avveie?

Lagt ut på "Tannhjulet" 1.gang: 31.jan.2017

19. Januar 2017 ble det lagt ut et innlegg på facebooksiden «Oss tannleger imellom» om at pasienter i Oslo-området hadde mottatt SMS med reklame for tannhelseforsikring IF på samme “tråd” som vi sender SMS-avtaler til våre pasienter (via Opus)Det ble reagert på at også personer uten innkallingsavtale fikk tilbudet om IF tannforsikring.
Innlegget avstedkom reaksjoner og engasjement. Flere andre tannleger har pasienter som har meldt fra om at de har opplevd det samme.

lenket hånd med if

20170127 tannlege kaare Borre SMS

Denne tannlegen har ingen tilknytning til IF's tannforsikring.
Likevel får hans pasient IF-reklame på samme tråd som han benytter til innkalling.Pasienten tror selvfølgelig at det er tannlege Kåre Borre som sender - og anbefaler - denne forsikringen.

Tannlege "Borre" kommenterer:
“Hvordan er det mulig at pasientene mottar reklame på den samme tråden som vi bruker til å gi pasientene time? Pasienten min trodde naturlig nok at tilbudet kom fra oss”

(Kopien er autentisk bortsett fra tannlegens navn)

Det viser seg at en  gruppe tannklinikker i Oslo-området har inngått avtale med IF forsikringsselskap om at de er “sertifiserte” for å kunne tilby behandling til pasienter som tegner IF tannhelseforsikring.

Hvordan kan utsendelse av slik reklame skje?

Som bildet av SMS’en viser, kommer reklamen om IF tannforsikring på en slik måte at det ser ut som  en tilleggsmelding fra pasientens faste tannlege siden den kommer på  «samme tråd» Vi vet ikke om det er forsikringsselskapet IF, de sertifiserte klinikkene eller en avtalt tredjepart som står bak SMS utsendelsen. Vi vet heller ikke om tannhelsepersonell, daglig leder eller eiere har godkjent metoden eller databasene som er brukt.

Vi vet derimot bestemt at det er sendt SMS til personer som verken har innkallingsavtale eller gitt tillatelse til SMS varsling med noen av de sertifiserte klinikkene.

"NETTVERK"

Det ser ut til at den aktuelle “Tannforsikringen” eies av IF, og skal selges gjennom agenten Nordic DentalPartner, stiftet i 2016 av Trond Adland og Einar Maartmann.  Nordic DentalPartner eies 100% av selskapet Nordic Tannforsikring AS, som igjen eies 100% av Trond Adland. Via Total Verdianalyse AS er Adland deleier i Dentales AS og Dentales Tannklinikk Lysaker AS. (Han har vært daglig leder i selskapet). Adland har pt. forretningssamarbeide med styremedlem i Dentales. Daglig leder i Dentales er pt. Halvor Nikolai Gjone.

Informasjon vi sitter med, forteller at det er Nordic DentalPartner som skal sertifisere klinikkene. Det er opplyst på et tidligere møte at fremtidige sertifiseringer skal betales med en %-andel av omsetningen De sertifiserte klinikker pr. Januar 2017 skal ikke betale noe, da deres andel betales av det forarbeide de har gjort for å etablere ordningen.

IFs sertifiserte tannklinikker pr. Januar 2017:

 • Dentales-klinikkene
  • Dentales Aker Brygge Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
  • Dentales Lysaker Daglig leder Halvor Nikolai Gjone
 • Praxisklinikkene
  • Asker Tannlegesenter - Praxisklinikkene - tannlege Elizabeth Günther
  • Ullevål Tannlegesenter - Praxisklinikkene - tannlege Elizabeth Günther
  • Byporten Tannlegesenter - Praxisklinikkene - tannlege Elizabeth Günther
 • Bryn Tannhelsesenter - tannlege Egil Jakobsen
 • Lysaker Brygge Tannklinikk - tannl paal Strømme
 • Tannhelsesenteret Lørenskog - daglig leder Kjell Sigurd Strandenæs

dentales AB IFposter sammensatt 002

Noen konsekvenser som vi mener myndighetene bør granske - og tannlegene diskutere.

 • Datainnbrudd En eller flere personer har tatt ut pasientenes mobiltelfonnumre, og sendt reklame til pasientene slik at det ser ut som om «tannlegen» har sendt dette. Har en autorisert tannlege anledning etter Helsepersonelloven til å gjøre slikt? Dersom en ikke-autorisert person har hentet ut mobiltelefonnumre fra journalsystemet, er det muligens mer alvorlig.
 • Kan dette rammes av lover om privatpersoners personvern? Markedsføringsloven § 15 forbyr, som hovedregel, utsendelse av elektroniske markedsføringshenvendelser til fysiske personer som ikke har samtykket til å motta slik markedsføring.  link til Forbrukerombudet
 • Tannlegen/tannklinikken står som selgere av forsikringsproduktet. De reklamerer også for forsikringsproduktet overfor pasientene. På venteværelset er det satt opp stor poster: «Snakk med tannlegen din om IF's tannforsikring». Er dette i hht. Helsepersonelloven?
 • Sertifisering av tannlegekontor / tannleger. Hvem har anledning til å foreta slike utvelgelser/sertifisering? Strider dette mot Helsepersonelloven? Lovlig samarbeide klinikker/forsikring? Pasienter må skifte tannlege for å kunne tegne IFs tannforsikring. = Ekskludere tannleger (foreløpig langt de fleste) for å behandle pasienter for IF’s regning.
 • Opprettes det her et “PayBack-system” som kan rammes av Helsepersonelloven?
 • Klinikker som bruker andre journalsystem enn Opus er i prinsippet ekskludert fra samarbeidet
 • Krenkelse av pasienters personvern: innblikk i og bruk av journalinformasjon
 • NTF får flere utfordringer:
  • De må kanskje velge hvilke medlemmer de skal støtte?
  • Omdømmetrakassering; krenkelse av de ikke-IFsertifiserte tannleger som får IF-reklame  inn i sin innkallingstråd. Erstatningsplikt.
  • Overtredelse av NTFs etiske regler, markedsføring
  • Forsikringsselskapet IF legger grunnen for å kunne styre tannhelse og behandling ved tannlegekontorene som er med. Vi har latt oss fortelle at man i USA er kommet dit at forsikringsselskap kan dirigere honorarstørrelsen for at tannlegen skal kunne behandle på forsikringsselskapets regning.

Av hensyn til pasientsikkerheten bør disse institusjoner involveres, i prioritert rekkefølge:

 • Helsedirektoratet
 • Konkurransetilsynet
 • Datatilsynet (Normen - datasikkerhet)
 • Direktoratet for E-helse (Normen - datasikkerhet)
 • Finanstilsynet (Konsesjon til forsikringsselskap)
 • FAGFORENINGER:
  • Den norske Legeforening
  • Den norske tannlegeforening
 • DEPARTEMENTENE:
  • Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven)
  • Barne- og likestillingsdepartementet (Markedsføringsloven)
  • Justis- og beredskapsdepartementet (Personopplysningsloven, Lov om personvern)
 • POLITIET  (Straffeloven (som en konsekvens av eventuelle lover)

"Focus" kan påkalle oppmerksomheten rundt det overnevnte fenomen, og vil skrive til myndigheter og relevante forum om dette, og be om at man vurderer dette ut fra lover og forskrifter. Dersom alvorlige overtramp blir funnet, regner vi med at myndighetene sanksjonerer. Dersom vi forventer ytterligere erstatning/oppreisning eller rettsforfølging må det bli vår egen "Den norske tannlegeforening" som må ta saken videre. Eller andre interessegrupper

“Focus” gjør det:

NAA

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn