INNSLAGSPUNKT 14 – Hva skjer og hva skjedde?

krig diskusjon i media TH Debatten går i media om Innslagspunkt 14: Odontofobi; for både pasientene og tannlegen.

Focus og Tannhjulet legger her inn de viktigste begivenhetene i diskusjonen mellom tannlegeforeningen og myndighetene, og vi legger også inn innslag fra TV og aviser og nett

 

Her er  noen av tallene fra Innslagspunkt 14 som HOD støtter seg til:

  • 2820 tannleger har vært innom innslagpunkt 14 i 2017, og tatt ut ca 210-215 millioner.
  • 2650 tannleger har, ser det ut til, tatt ut medianverdi kr. 22.000, hvilket betyr at halvparten har tatt ut mindre enn kr. 22.000
  • 170 tannleger (6%) har fått utbetalt like mye som de 2650 tannlegene = ca 105 millioner kroner.
  • 25-30 tannleger (1% !) har tatt ut halvparten der igjen, ca. 50 millioner.          Kilde: HDIR

1% av tannlegene har mottatt 25% av totalen, og 6% tok ut 50% av pengene


 

–> Tilbakemeldingene var mange, alle med overraskelse over tallenes klare tale…

Den nesten unisone stemning var at “Odontofobi”-delen var uinteressant.

Den andre delen “Evne til egenomsorg” var det flere som var opptatt av. Focus tolker brev fra HOD, senest 23.januar 2018, at man ser nøyere på ordlyden og betingelser for å få stønad. Det som likevel står fast, er legeerklæringer og dokumentasjon.

Vi tror dette ordner seg…

19750 Hele det gjeldende “Gule heftet” i søkbar versjon finner du her

RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 16.2.2018: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 – revidert 16. februar 2018 Endringer i revidert utgave er skrevet med uthevet tekst på s. 2. Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet…
RUNDSKRIV 1-7/2017, datert 20.12.2017: Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2018 Lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) skal bidra til å gi økonomisk trygghet for hele befolkningen ved blant annet å kompensere for særlige utgifter ved sykdom og skade. Kapittel 5 i loven omhandler stønad…

Det var vel egentlig Dagsnytt Atten 20.12.2017 som satte fart i debatten. Mye er sagt, og vi har satt opp det meste i kronologisk rekkefølge pr. 7.feb 2018 /19480

Du finner innslaget her, som også følges av en artikkel på siden. I oppslaget kaller tannlege Fredrik Skodje i Ålesund presiseringen fra HOD for “Det er rett og slett et skittent spill”.

Focus har tatt seg tid til å gå på NTF’s Helfokurs som ble holdt mens HOD endrer innslagspunkt 14. Her følger høydepunktene.

22.des. 2017: Helseministeren ga svar på NTFs innspill etter at “Dagsnytt Atten” sendte sjokkbølger inn i tannlegestanden. Reaksjonene kom i alle media. NTF innrømmet at de kjente til at enkelte tannleger har misbrukt ordningen.

På tampen av 2017 kom det noen endringer i “det Gule heftet” som gjelder pr. 1.1.2018. Blant endringene var det innslagspunkt 14 som avstedkom de store reaksjoner

16.des 2017: Aftenposten omtaler at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Aftenposten omtaler saken med at pasienter med tannlegeskrekk må behandles i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne pasienter med ekstrem tannlegeskrekk må stå i kø i månedsvis for å komme opp i en offentlig tannlegestol.

19. des. 2017, Dagsnytt atten: Professor Tiril Willumsen er bekymret for at Høie ikke har fått korrekt informasjon om hva endringene i ordningen om refusjon til pasienter med tannbehandlingsangst (odontofobi) innebærer

Dette er HODs følgebrev / innledning til “Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2017”. Endringsmerknader pr. 15.2.2017 er tatt med her

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom; en spesifisering til Folketrygdloven

Dette rundskrivet inneholder utfyllende bestemmelser til de ulike paragrafene i forskriften, og gir en nærmere beskrivelse av de tilstander og tilfeller som er stønadsberettigede

II. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG NÆRMERE RETNINGSLINJER: Denne delen er den viktigste for forståelse av takstene: Denne må leses og kunnes

Her er linker til oppslag i TV2:

Helse tannlege tannhelse tannlegeskrekk odontofobi

31.januar 2018 ca 08:10: Debatten om punkt 14 med NTF-president Camilla Hansen Steinum og statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.
Den var i TV2 Nyhetskanalen, og krever Sumo-abonnement for å se. Likevel; det er ikke verd å betale Sumo for å se denne debatten – den løper ut i 0.

21. november 2017: Oppslag i Aftenposten der også Tirill Willumsen uttaler seg:

20171121 AFTENPOSTENOPPSLAG

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn