ARKIV Tannbloggen fra september 2019 til desember 2019

fjærpenn126x150

 

Har et debattmøte i Oslo Tannlegeforening interesse for resten av landet?
Jeg mener “JA”. Les og bedøm: 

————————-  14.desember 2022  ————————-

Emnet var: «Tannhelsetjenesten, hvor er vi per nå og hvor skal vi i fremtiden?»

Opplegget var et bredt sammensatt diskusjonspanel  ledet av vår egen Kjetil Reppen og Ole Rolfsrud- kjent ansikt fra TV-ruta. Reppen hadde forøvrig klart det utmerket alene- men det blir jo litt mer schwung med en kjendis?  Les her om de ulikes bakgrunn.  https://oslotann.no/vare-kurs/medlemskurs-6-desember-2022/ 

Noe av bakteppet er den relativt plutselige bestemmelse om lavere betaling hos tannlege for årsgruppen tom 26 år, samt  et kikk inn i arbeidet til «Tannhelseutvalget»

NTF har gått ganske hardt ut mot at de unge voksne skal tilgodeses- samt at det er Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) som har ansvaret for ordningen. Nettopp denne gruppen har relativt god tannhelse, bør ha ansvaret for egen (tann)helse og flere har startet i arbeidslivet.

Sjef for tannhelsetjenesten i Oslo, Per Chr Prøsch, følte seg provosert og irritert og kom med interessante betraktninger. Legger vi sammen 21-22 åringer som kom med i 2022, samt de nye gruppene, hevdet Prøsch at hans etat nå hadde fått ca nye 65000 pasienter å ha ansvar for.  Noe penger har fulgt med, med klinikker og personell er ikke rustet for oppgaven. Altså må flere tjenester kjøpes privat, slik det idag gjøres med 21-22 åringer. Han kom i den forbindelse inn på at de større kjedene ble favorisert- siden de hadde kapasitet til å ta flere pasienter. Prøsch mente at det nye forslaget innebar ytterligere sentralisering av tannleger siden det er i denne alderen de flytter og tar utdanning. Allerede idag viser flere fylkestannleger til ganske permanente vakanser i distrikt.

Prøsch var også opptatt av eldrebølgen som i 2040 vil utgjøre 20-30000 flere individer. Mange med dårlig helse, mye medisin og derav dårligere munnhelse.

President i NTF, Heming Olsen Bergem fortalte at «Tannhelseutvalget» hadde endret mandatet noe, utvidet virket det som. Men mye kan han ikke si om arbeidet der. Bortsett fra at de tenker helt nytt, anderledes og hvordan bli en del av helsevesenet. ( Siden utvalget bare består av et fåtall fra profesjonen, kan det nok bli mange nye baller i luften. Spørs bare hvor de lander – red.anm)

Presidenten sa at kjeder var så mangt- men at fagansvaret må være hos tannlegen.

Den eneste politikeren som (ville?) møte var Seher Aydar (R) og hun kunne forsåvidt fraskrive seg et hvert ansvar siden de ikke applauderte vedtaket. Rødt vil likestille tannhelse med helse, men hva det koster vet man ikke. Hvordan det skal organiseres , sa hun ikke. Men det har vært nevnt flere steder at private ikke bør bli fete på helse.

Prof. Barkvoll tenker globalt og vil unngå silotenkning som han sa. Tannhelse bør intergreres med spesialisthelsetjenesten i universell ordning. Forøvrig er profylakse det eneste bærekraftige. (der kom ordet) Han hevdet at etter implantatenens inntog på markedet var tannlegefaget dreid mot behandling, godt hjulpet av pengesterke interesser. Han mente flere fokuserte på omsetningsmål, men det gis lite incentiv til forebygging både i Helfosystemet og i honorarer.

Margrethe Sunde, CEO i Odontiagruppen og president i Virke, høstet kveldens applaus da hun sa at det var ren populisme som var årsak til at de nye gruppene har fått rettigheter. Hun forsvarte kjedene (selvsagt) og så ikke noe negativt ved at Odontia hadde engelske eiere. Det virket nesten som om de drev butikk av ren altruisme og at målet for alle er bedre tannhelse. Odontia ble finansiert av et oppkjøpsfond, noe som fikk Rødt til å se rødt for bare ordet stinker penger.

Andre innspill:

 • Ole Rolfsrud spurte om Helfo ble skrevet med to LL’er noe som ga kveldens andre applaus. Han hadde gitt opp etter side 3 i heftet.
 • Kanskje nødvendig med ny innføring av plikttjenester?
 • Ny spesialitet heter multidisiplinær odontologi
 • Priser bør ikke dumpes.
 • En merkelig hybrid at DOT er organisert i fylkeskommunen.
 • Danmark skal tannleger eie 51% av bedriften.  Spesielt relevant for kjeder.

Sluttkommentar.

Salen i Høyres hus (dog hadde politikere fra Høyre meldt forfall) var relativt full. Men antallet med grått hår og erfaring fra tillitsmannsarbeid  oversteg betraktelig antall av  unge. Hvor er de? Vi vet at andelen kvinner har økt sterkt de siste årene- har de ikke tid til å interessere seg for fagpolitikk?

Jubelen sto ikke i taket ved møtets slutt. Likevel var ikke tiden bortkastet. Panelet belyste flere utfordringer, som oftest basert på nåsituasjonen. De store konkrete og altomkalfatrende ideene uteble- som forventet. Presidenten la opp til at utvalget kanskje hadde de store tankene. Det gjenstår å se. At offentlig tannhelse vil stå sentralt i framtiden med flere oppgaver, tunge pasientgrupper, flere pasienter med rettigheter og utfordring med  fordeling av tannleger gis det ikke poeng for å tippe.

fjærpenn126x150

 

Seier over julekuler og påskekyllinger!

————————-  7.desember 2022  ————————-

 

I Tannbloggen 12.auguust 2021 skrev vi:

Tannbloggen minibilde gribb 20210812

 

bildedeling logo-1

 

Vår kollega skrev et rop om hjelp til Tannlegeforeningen. Hun fikk svar fra juridisk konsulent at hun bare måtte betale, be om unnskyldning og forsøke å prute på prisen. Intet engasjement; ingen hjelp.   Da må vel Focus engasjere seg for å forsvare kolleger som har fått slike krav?

Så ble en tannlege og 6 andre brukere av et RobinLund-bilde saksøkt.
Saken kom opp for Oslo Tingrett 28.okt.2022

Vi vant en meget viktig seier !

Prisen på bildene ble satt ned til kr 100+mva, og gebyr til kr 100,- : Det betyr at istedet for ca kr. 11.000 ble regningen på kr 225,-

Robin Lund har anket Tingrettsdommen inn for Borgarting Lagmannsrett
Omtale finner du på Bildedeling.no

Jeg mener at denne saken betyr mye for mange tannleger som er på Facebook: Store mengder bilder/illustrasjone tilbys til gratis bruk – uten krav om kreditering når bildene brukes på sosiale media og som illustrasjoner på egne hjemmesider. RobinLund-saken viser at det finnes personer/firma der ute som spekulerer i å legge ut helt vanlige bilder uten å oppgi navn, pris eller betingelser, for deretter etterfakturere med høye beløp. Slike feller kan ramme oss alle – så gjør et forsøk på å holde deg oppdatert. Tannhjulet svarer på spørsmål… 

 

fjærpenn126x150

 

“Hva koster det egentlig å være medlem i NTF?

————————-  30.oktober 2022  ————————-

Mottatt innspillet fra en kollega og medlem i NTF i mer enn 30 år:

“Hva er reell pris for å være medlem i det gode selskap? Selvfølgelig skal man kurse seg opp, men til hvilken pris? Hvorfor skal mer eller mindre alle tellende kurstimer være i regi av NTF?
Kurs og kostnader: NTF’s kurskrav er 40 timer i en 2-års periode. Et gjennomsnittlig dagskurs gir 7 tellende kurstimer. En gjennomsnittlig kostnad for et slikt kurs er NOK +/-5000,- . Hvis du gjennomfører 3 kurs har du 21 tellende timer og tannlegeforeningen er fornøyd. Det innebærer med andre ord at man må ta fri fra praksis 3 dager.  Hvis man legger til grunn at en allmennpraktiker har en ca dagsomsetning på +/- 20000 , vil det si tapt omsetning på +/- 60000. Så plusser vi på kursavgifter på ca 15000, + kontigentutgift kr 9.650 pr år
Vi nærmer oss da en reell medlemsavgift på ca 85000 pr. år i 2 år.
Jeg har mange leger som pasienter. Fortalte en av dem her om dagen at jeg skulle på kurs. Han lurte da på hvor mye vi ( tannleger ) fikk i kurskompensasjon”

Godt innspill til diskusjon. Kanskje litt negativt om  tap av dagsomsetning: Den er jo tross alt brutto,  samt at hele pakken er utgiftsbar.

Men likevel…
Dette diskuteres jevnlig når kolleger møtes – og vi diskuterer f.eks. Tannklinikk-kjeder: Enkelte leverandører og kjeder har gode kursopplegg for tannleger og ansatte. Det samme har flere offentlige arbeidsgivere. For ikke snakke om oppdateringskurs og kompetansekurs i inn- og utland: Flere kurs er sertifisert av de lokale- eller landsforeninger.

 • Har NTF anledning til å ikke kvalifisere dokumenterte kvalitetskurs avholdt av leverandører, kursarrangører eller andre foreninger?
 • Har NTF jussen på sin side når de truer med utkastelse av foreningen hvis man ikke har deltatt på mange nok NTF-arrangerte kurs?
 • Økonomisk er det også slik at trygdeinntektene vi får, skal i godt monn øremerkes til etterutdanningskurs: Noen som vet mer om dette?
 • Noen som har synspunkter på prising av fysiske kurs og digitale kurs?

Man kan ikke feie ubehagelige tema under teppet hele tiden:
Landsmøtet er kanskje et fint sted å ta opp slike tema?

Det ble mange spørsmålstegn, så jeg nøyer meg med kun dette tema denne gangen.

Men ta en titt på artiklene under her 🙂

fjærpenn126x150

Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobiltelefonen, slik at du må bruke PC for å få best mulig kvalitet på Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

 

“Utvalg og Utvalg”, fru Blom

————————-  29. september 2022  ————————-

Det har skjedd noe veldig viktig på tannhelseområdet som dere alle må vite et minimum om.

To utvalg ble født medio august: Det ene skal se på hvordan «kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester, og legge frem en egen nullprofittmodell for hver slik sektor». Det andre, heretter kallt «Tannhelseutvalget» skal gjennomføre en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten.
NTF jubler som det skulle være hat-trick av Haaland. I en egen artikkel skal vi se om det er noe å juble for.

Utvalg og utvalg helhetlig_002

.

jeg kommentere at det kan virke som om NTF har forsøkt å svare i forkant
NTF har 
bestilt en Rapport som skal utrede behov for tannlegetjenester:

Man må nesten være konsulent for å hevde at «helsetapet knyttet til tann- og munnsykdommer i størrelsesorden 35 milliarder kroner per år.» Samt at «I 2016 hadde ca. 2,7 millioner en tann- eller munnsykdom. Dette innebærer at om lag halve Norges befolkning «opplevde redusert helse som følge av tann- og munnsykdommer.» ( side 11 i rapporten) Det ble også hevdet at det er økonomi som er hovedgrunnen til å utelate tannbehandling.  Rapporten sier da også at det trengs økt finansiering, spesielt dersom en ønsker å kanalisere behovet dit det trengs.

Skal et slikt omfang bringes inn som grunnlag i utvalget blir det særs spennende å se hvordan det skal prioriteres. Særlig innenfor eksisterende økonomiske rammer! Spenstige forslag som fasttannlege, avtaletannlege, trygdetannlege eller større utvidelse av kompetansesentra er det neppe økonomisk handlingsrom til. Utvalget har bare 2 år på seg, det går fort.  Kan vi tippe på at det blir en økonomisk krangel som ender med litt flikking på Helfo, noe større belastning og ansvar for DOT samt at noen utsatte grupper sluses inn på kompetansesentre?

Deretter er det stortingsvalg og mange nye gjemmesteder for rapporter.

 

Jeg tror også at privatpraktiserende tannleger går mot et vanskeligere liv.Robin Lund banner skrekk-150x150 bildedeling
Det finnes selvfølgelig muligheter a la “Kvinnehelse” – altså f.eks. egne skjønnhetsklinikker for tenner? Du finner dem nok…

Da er det kanskje enklere å forbedre sitt eget grunnlag, og jeg mener at “brød og smør” for praktiserende tannleger kan være aligners og implantat. Jeg fikk tips om en noe eldre artikkel om det fornuftige i å være god på implantater – teoretisk og praktisk. Jeg gir en link som en smakebit på temaet.

 

Nå starter Elg-jakta for min del. På post skal jeg tenke på neste Tannbloggen…  😯

 

fjærpenn126x150

Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobiltelefonen, slik at du må bruke PC for å få best mulig kvalitet på Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

 

Sommeren er over og vi forbereder oss på høstens aktiviteter

————————-  25. august 2022  ————————-

 

 

 

– Nå er det en god stund siden sist dere hørte fra meg: Covid er noe man må regne som snubletråd i disse dager, og det tok meg flere uker å slutte å være sliten og ha lyst til å bare sove… En fattig trøst at man ikke er alene om slike symptomer.

 

Robin Lund banner skrekk-bildedeling 430x300Det som har opptatt mest, er bildedeling på Internett, og historien jeg fortalte i fjor om Robin Lund (søk “gribber” i søkefeltet øverst til høyre). Det har vært mye arbeide med den saken, og 28.oktober skal 7 “offer” i Tingretten. Foreløpig har vi nesten 100 stykker som har avvist fakturaen for tyveri av et enkelt bilde, og jeg samler informasjon så godt jeg kan. Du finner noe informasjon på https://bildedeling.no, og jeg setter pris på om du kan publisere dette bildet med link på de sosiale medier du er medlem i. 

 

Mitt lager av deler til tannlegeutstyr.
Jeg har samlet sammen alle NSK-gjenstander; roterende instrumenter av meget god kvalitet – masse deler til vinkelstykker og turbiner.

 DENTEX logo m tlf og ramme farge 150x43NSK-delene har jeg overlatt til Andres Gurholt: Han har vært i bransjen nesten like lenge som meg. Han driver for seg selv i sitt firma DENTEX og har hjulpet mange kolleger med fornuftige løsninger. Han har telefon 95100504.

 

Høsten blir økonomisk utfordrende for mange. Det snakkes om dyrtid, og hver dag hører vi om prisrekorder på strøm. Til tross for ganske god tilbakebetaling (det politikerne kaller strømstøtte), merkes prisveksten overalt ellers også. Dette slår selvsagt ut på bunnlinjen for tannleger. I vilken grad pasientene reagerer på økte honorarer gjenstår å se. ALT øker, matvarepriser med 10% på et år leser vi i dag.
Uansett vil pasientene få dårligere økonomi. Matvareprisene har økt med 10% leste vi idag, og det må spares de fleste steder.
Også hos tannlegen – og det må vi være forberedt på:

Jeg har allerede fått innspill fra kolleger som ser at uteståendebeløpet er på vei oppover: Pasientene blir bedt om å betale, men har “glemt” kredittkortet.
Første råd er: Betaling etter hver seanse. (Det skal ikke være problem å beregne á-kontobeløp for hvert oppmøte selv ved store arbeider; spesielt ved store arbeider. 🙂 Betaler ikke pasienten da, blir han/hun gjort oppmerksom på at beløpet må betales før behandling ved neste time.  Forresten, pasienten har neppe glemt telefonen:  Da er VIPPS en veldig god løsning
Andre råd: Tenk gjerne gjennom om den beste måten å håndtere slik “økonomi”-kommunikasjon på, er å drille sekretæren på dette.

Jeg har ikke glemt utfordringene med kjeder, arbeidsforhold, fremtidig tannhelseutvalg og liknende. Det kommer 🙂

fjærpenn126x150

Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobiltelefonen, slik at du må bruke PC for å få best mulig kvalitet på Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

 

Midt-Norgemøtet endelig tilbake !

————————- 1. april 2022  ————————-

“Horror-krav” fra HELFO, Tannhelseutredning, Tannklinikk-kjeder .. 

 

MIDT-NORGEMOTET MNM blomsten hestehov 100x150Jeg blir aldri lei av å reise til Trondheim på vårkanten: Et overveldende samvittighetsfullt, omtenksomt og raust arrangement: Uansett hvor du er i Norge, meld deg på til neste års møte. Men vær rask: Kveldsarrangement og hotellrom er borte i løpet av det første døgnet etter påmeldingstart.

Denne gang var det kun mulig å være med én dag (operert fot 😉 , men jeg fikk gleden av å komme meg helt rundt på utstillingen, stille kollegiale spørsmål om kursene, bare hyggelige kommentarer; motta mange tips om kjeder, Helfo og mer som jeg skal skrive om fremover.

2022 MNM banner til Tannbloggen med trykk herHelgen før Midt-Norgemøte var det et annet møte i Trondheim: Rundt 100 kjeveortopeder var samlet for å møte HELFO og snakke om takster. Trodde de…  Referat følger om ca én uke

Jeg har fått signaler fra kjeveortopeder og andre kolleger om “Horror-krav” fra HELFO: Det rammer skyldige som uskyldige; “Betal 2,7 millioner NOK med 14 dagers varsel med umiddelbar utpanting hvis det ikke betales”.  Det kan virkelig knekke noen og enhver, og er en framgangsmåte som neppe kan være lovlig.  –>Har du en opplevelse du kan dele? Husk at jeg er god på å holde ditt navn skjult og dine omgivelser anonyme.

stortinget tegning 114x50 med klikkhandI forbindelse med Munnhelsedagen inviterte AP, SV og Fagforbundet Ung til tannhelsepolitisk seminar på Stortinget 21.mars.  Vi har et grundig kommentert referat, og undrer ikke lenger på hvorfor stortingsrepresentantene bestemmer slik de gjør…  Klikk her eller på bildet for å lese “skråblikk”.

20220331 Oris salvesen front THSF 200x212 bikkettNeste Tannbloggen skal fortsette serien om Tannklinikk-kjeder: De fleste som gir meg innspill, får tilsendt utkast til gjennomlesing. Denne gangen fikk jeg litt bakoversveis, og må rette den opprinnelige artikkel. Dette sier noe om hvor viktig det er at dere lesere er engasjerte!  Så jeg trenger akkurat nå flere synspunkter på kjeder.  Det dukker foresten opp flere små-kjeder; vet du om noen? 3 eller flere klinikker med samme eier(e).
Omtaler av tannklikk-kjeder som sådan er interessant. Vi kom over en artikkel i “Tannhelsesekretæren” om Oris Dental AS, der de intervjuet Erik Salvesen. Du kan lese artikkelen her

 

Fortsettelse kommer; følg gjerne med på utlisting av artikler som du ser under Tannbloggen.

.
Mallards sitting on an ice floe on lake Michigan

Har du sett en trojansk hest? Ta kontakt!

 

fjærpenn126x150

Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobiltelefonen, slik at du må bruke PC for å få best mulig kvalitet på Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

 

Trojanske hester og salg av tannlegepraksis

————————- 19. februar 2022  ————————-

Cartoon Trojan horse with Greek soldiers in it in 2 versions.

Den trojanske hest  er et uttrykk med opprinnelse i en krigslist under trojanerkrigen. En stor trehest ble sendt til motstanderen som trodde det var en gave.  Det var det som kjent ikke; Hesten inneholdt fiendens krigere.

I overført betydning brukes uttrykket ofte om personer, grupper, elementer eller annet som er “smuglet inn” av motstandere eller andre parter som ønsker å skaffe seg informasjon i det skjulte

Har dette relevans til en selgende tannlege? Vi mener «ja»

Det har vært tradisjon for at tannlegepraksiser ble omsatt rimeligere enn hva tilsvarende foretak bedriftsøkonomisk var verd. Vi hadde også en regel i NTF om at tannlegepraksiser måtte være eid av tannleger. Etter hvert ble dette endret: Det bante veien for investorer/kjeder, som nå oftest ikke lenger er tannleger.

 

Spørsmålet er om du vet hvilket nettverk som står bak kjøperen.
Skal  du selge, er det ofte slik at tannhelsekjedene gir den beste pris. Selvsagt selger man til dem som gir mest. Men kan det være slik at enkelte i kjøps-nettverk har en posisjon i flere tannlegelegepraksiser? Kanskje som regnskapsfører, styreleder, økonomirådgiver mm.?

«Hmm», tenker du; «Slik kan det vel ikke være? Bukken og havresekken?»

Vi skal ta et eksempel:

Smile Forum AS eies i praksis av brødrene Henning og Trond-Egil Korsmoe med 50% hver. Relasjonene reflekteres også i firmaene Smile Invest AS, Pluss Økonomi AS og Pluss Regnskap invest AS . Sistnevnte selskap eies forøvrig av flere profilerte kolleger.

Trond-Egil Korsmoe  er kjent for tannleger gjennom regnskap, økonomirådgiving og foredrag. Han har god oversikt over flere tannlegers inntjening og bunnlinjer.  Smile Forum AS har  som formål «Investeringsvirksomhet og rådgivning relatert til etablering, kjøp og salg av virksomheter»

En periode var han styreleder i Gard Lauvsnes sitt selskap GLOMTEK AS, som senere skiftet navn til  COLOSSEUM TANN AS (avviklet i 2018)

Henning Korsmoe og Trond-Egil Korsmoe har et omfattende nett. Vi har laget en pdf du kan laste ned her

 

Cartoon Trojan horse with Greek soldiers in it in 2 versions.

Kjedene vil selvfølgelig benytte seg av kontakter som kjenner tannlegestanden. Alle triks er lov for å skaffe seg bedre kjøp: For nå er det primært ikke den enkelte tannlege som er konkurrent, men andre små og større kjeder!

 

Dette er en sann historie:

Året 2020 kontaktet Trond-Egil Korsmoe flere tannleger og tilbød, for noen hundre tusen kroner, sin assistanse ved eventuelt salg av praksis.

I 2021 ble en tannlege først telefonkontaktet av Smile Forum AS, og deretter mail fra Trond-Egil Korsmoe.
I august/september 2021 ble det avholdt fysisk møte med Smile Forum AS som skulle fortelle om Colosseum. Sammen med Trond-Egil Korsmoe kom gründer av Colosseum tannklinikk; Gard Lauvsnes.
Det skulle vise seg at Colosseum-kjeden ikke var part i avtalen: 
Smile Forum AS fortalte at de ville ha en forkjøpsavtale med 10 klinikker i området for å selge disse samlet inn til “Group Of Leading Dentists” (GOLD; etablert mai 2021. 50% eierskap Gard Lauvsnes).

Dealen var:
Tannlegen skulle overlevere sine aksjer til Smile Forum AS uten vederlag (men skulle selv garantere for salgssummen), og så ville Gard Lauvsnes og Korsmoe prøve å selge aksjene til GOLD. Altså til den andre av partene i møtet; noe tannlegen ikke visste
!
Dersom salg til GOLD ikke lyktes, ville Korsmoe og Lauvsnes prøve andre veier og tannlegen skulle få oppgjør om 6 mnd. Eller få aksjene tilbake!

Avtalen virket så spesiell at tannlegen kontaktet advokat for å få vurdert denne. Advokaten ba tannlegen holde seg langt unna!

 

I mitt hode betyr det at de privatpraktiserende tannleger som fremdeles har egen praksis, står overfor velutdannede blådresser som konstant presser på for å kjøpe deres praksis. Vi har også noen eksempler på at kjedene kommer først i køen slik at lojale kolleger som arbeidet i praksisen, ikke engang blir informert når praksisen skal selges. Til en kjede.
Det synes jeg er mer enn stygt.

I januar i år advarte jeg tannleger som skal selge: Du kontakte profesjonell hjelp som kan praksissalg. I tillegg bør du ha fått klarsignal fra DIN advokat FØR du signerer noen type avtale. Dersom du må insistere – tennes varsellampene…
Tannedammen er ikke stor, og forretningskritisk informasjon kan lett komme på avveie. Vi har ofte stor tillit til andre som svømmer i Tannedammen, og som har annen kompetanse enn oss selv. Eller sidestilt: Tannleger tror av og til at de kan alt….

Mallards sitting on an ice floe on lake Michigan

Det er vel morsomt å vite hvem man handler med; og om det drives butikk i butikken?

 

fjærpenn126x150

Du som leser dette på Mobiltelefonen din: Vi sliter med å få LINKENE til å virke korrekt på mobil, slik at du må bruke PC for å få best ut av Tannbloggen. Vi arbeider med saken :-) Send meg gjerne epostadressen din til 45450090, så får du melding også direkte på PC og mailbox.

 

Kjedene ER her 150x90Takk for mange reaksjoner på tema om «Kjedene» forrige Tannbloggen: «Dette visste jeg ikke», var mange av kommentarene. Jeg skal  være nøytral, men det er klart at jeg får noen tanker når det er “kav” umulig å finne ut hvem som styrer produksjonspress, behandlingsmetoder og etiske føringer. Det er både ros og ris – men fortsett å gi meg tilbakemeldinger; det er viktig for både tannhelsen og tannhelsetjenesten.

 

 

Tannhelseforsikringer?

————————- 6. februar 2022  ————————-

Knask eller knep?

 

 

Til glede for pasientene eller forsikringsselskapene?

Tannhelseforsikringer er her fortsatt. Det er faktum. Blir de? Høyst sannsynlig. Til tross for at NTF er skeptisk til tannhelseforsikringer. «Tannhelseforsikringer kan være både pris- og behandlingsdrivende, og ha en uheldig påvirkning». (NTF-Næringspolitisk Forum 2021).

Norsk Tannhelseforsikring 150x41 Norsk Tannhelseforsikring, NorskTHF, var tidlig ute med markedsføring overfor NTF,  tannleger og pasienter, og rakk å få en del reklame inn på venteværelsene bortetter. Noen tannleger forsto at sistnevnte kanskje ikke var i henhold til Helsepersonelloven, men fremdeles ser vi ønske om «samarbeid» på NorskTHF sin nettside.

I NorskTHF’s forsikringsavtale må pasientene dokumentere i detalj tannhelsesituasjonen når  de tegner forsikring. Konseptet er i tillegg noe komplisert, og det kan bety mye krangling med pasientene for å få utbetalt forsikringssummen etter behandling.

LO med 970 000 medlemmer avtalte  i oktober 2017 å innlemme NorskTHF i sine medlemsfordeler – til en gunstigere pris enn «prislista» til NorskTHF. Avtalen ble framsnakket i all markdsføring av NorskTHF.

LO sa opp avtale med NorskTHF 600x106 ramme

Oppsigelse av en avtale av en slik dimensjon er i seg selv oppsiktsvekkende. I tillegg har oppsigelsen foregått i stillhet! Har betydelig misnøye med forsikringshåndtering nådd opp fra grasrota? Eller? Forsikringspremie på tilbud (forskjellige sammenslutninger får også forskjellige priser) kan også bety at forsikringsselskapet må være nøyere med hva de vil betale ut. En slags ond sirkel?

 

bank norwegian 150x44 Bank Norwegian Tannhelseforsikring har en policy som ikke forlanger «nullstilling», egne skjema eller mye diskusjon. De forlanger i normaltilfellet kun at pasienten sender inn journalutskrift med takstnr, tann og pris. Tannlegen behøver altså ikke være klar over at pasienten har forsikring! Da forsvinner Næringspolitisk Forum sitt argument om prisdrivende…

Vi spurte om Bank Norwegian hadde statistikk over bruk av forsikringstjenesten. Blant svarene fant vi: Fordelt på sum utbetalt lå kroner (takst 304) på 19%, 3 flaters fyllinger (takst 203) var 7%. Korrigerer vi for pris mellom 3-flater og krone, virker det ikke som at behandlingen drives mot kroner. Medianutbetalingen var på kr. 3224, svært få lå i 10 tusenkronersklassen.
Behandlingen var fordelt på nesten 70 koder(!) med høyest bruk av røntgen. Av nesten 5500 innmeldte krav ble 920 avslått, de fleste fordi det ikke hadde gått de tre månedene karens som kreves.  Undersøkelse refunderes årlig med kr 654, dette medfører nok at ca 70% av medlemmene melder krav.
Ut fra det vi kan se virker både krav og behandling å være edruelige og relevante.

Det er flere tilbydere av tannhelseforsikring; det skal jeg ta opp ved neste anledning.

 

Det er aldri for sent (tidlig) å påvirke, og jeg tenker at det må være verdifullt å høre hvordan tannlegene oppfatter de forskjellige “Tannhelseforsikringene”: Enten ved at de har satt seg inn i presentasjonen av forsikringene, eller tilbakemelding fra pasientene.

Kan jeg få tilsendt dine meninger?
Jeg praktiserer full taushetsplikt  🙂

 

 

 

 

fjærpenn126x150

Salg av tannlegepraksis

————————- 26. januar 2022  ————————-

Innkjøpstaktikk med 2 ansikter…

20220121 teater Janus masker clipart-library 2090430 150x136

 

Januar stammer fra Janus; guden med de to ansikter. Men han symboliserer også begynnelsen;  altså begynnelsen på året – eller en forandring. Teaterets tolking er skiftet mellom glede og sorg.

 

For noen tannleger er det kanskje begynnelsen på et annerledes liv? Kanskje som pensjonist- eller ønsket om å slippe det selvstendige næringslivs viderverdigheter; Kveldsarbeid, skjema, syke medarbeider, Helfo, avstemninger – ja dere kan alt dette.

Forlokkende å selge? Praksiseier kan møte en Goliat – en som kan dette med kjøp, salg, kontrakter og løfter.

Her kommer overskriften inn: Har kjøperen likhet med Janusgudens to ansikt? Ett han viser deg i forhandlinger, ett når han snur seg rundt – og gjør en god deal med en tredjepart?

Tror du meg ikke? Vi vet det foregår, noen tjener på DIN naivitet. Kjøperen representerer en kjøpesterk gruppe DU kanskje ikke vil selge til, men som skjuler dette via snedig forhandlingsteknikk: Vipps- avtalen i boks og kjøper snur ansiktet til oppkjøperen. Hvis du gjetter at det er penger i mellom, får du ikke poeng…

Smiger er den beste medisin: Hvem vil vel ikke bli assosiert med «Group of leading dentists»?  Forkortet GOLD. (ja… akkurat! 😈 )

20220123 GOLD i uthevet eiersits 14pt

Vi har fokusert på noen av aktørene i markedet:

 • «Group of Leading Dentists AS»
 • COLOSSEUM DENTAL GROUP eies av firma i Sveits
 • ORIS Dental short version; ser ut til å ende med eierandel 63% i Luxemburg
 • ODONTIA-gruppen ser også ut til å ende med eierskap i Luxemburg

Det kan virke som de 3 nevnte kjeder + “GOLD” er oppkjøpere med størst kapital i ryggen, samt en kjøpekompetanse du bare kan drømme om. 

Jeg har respekt for at kolleger selger dit man får best betalt, best vilkår eller forutsigbare forhold – selv om man selger til kjeder:  Da vi solgte vår klinikk fikk vi det vi ønsket, og var fornøyde.
Men alt endrer seg: Jeg hører om kolleger som ikke fikk «plassen» de hadde tenkt seg, som ikke fikk arbeide med materialer og utstyr de var vant med; kort sagt «ingen eller liten innflytelse» på egen arbeidssituasjon.

Min erfaring er at du har en «SELGER-kompetanse» som er svært, svært dårlig. 
I skrivende stund hører vi om kolleger som er i en situasjon der de ikke helt vet hvem som er kjøper eller hvem de har solgt til. 

Jeg har god grunn til å tro at «Group of Leading Dentists AS» og ORIS Dental har strategisk kontakt.
Står vi foran en ny variant av delingsøkonomi?

«Ta deg i vare»; les innledningen til denne bloggen én gang til!
Jeg råder deg innstendig til  å ta kontakt med en spesialist på eierskifte av tannlegepraksiser. Blant våre leverandører har vi et firma som har vært med oss i et par tiår, og vært tilstede på alle de store møtene.

Det koster lite og betyr så mye

Til deg som tenker å søke jobb i en kjede: Ta kontakt med kolleger; gjerne på møteplassen Facebook “Oss tannleger imellom”. Arbeidsforhold og inntekt kan variere ganske mye. Tannbloggen skal følge opp…

Ha en god januar. Snart kommer februar, oppkalt etter etruskernes gud for underverdenen og for renselse! 

 

 

 

 

fjærpenn126x150Godt Nytt År 2022 ————————- 8. januar 2022  ————————-

Så kom Covid og mutantene over oss igjen…

Motkommende tog 123RF 88104467_s BW 50x50

Lyset vi så i tunnellen viste seg å være et motkommende tog.

Jeg satt klistret til TV en kveld før jul da Regjeringen publiserte sine nye Corona-forordninger. Media var tilstede, og det første spørsmålet var om Regjerningen ville ta selvkritikk for tidligere dårlige løsninger! Jeg må jo si at jeg synes det er trist at de som skal bruke alle sine ressurser på å finne løsninger sammen og for oss, må bruke mengder av tid til å forsvare seg mot politikere og media som kritiserer “for sent og for lite”.  Det er i allefall destruktivt å forsøke å bryte ned hverandre som faktisk sitter i samme båt.

20220107 se fremover BW 100x50

 

“Se fremover” – fordi det er dit vi skal !

Men jeg tror ikke jeg skal ta toget dit: Motkommende VY tog 123RF BW 200x200Jeg har opplevd hvordan det statseide VY behandler oss når vi følger anbefalinger og regler. Særlig de som er  67 år eller eldre, uføretrygdede eller ledsager for personer med nedsatt funksjonsevne: De kan kjøpe Honnørbillett. Men hos VY er Honnørbillett kategorisert som  “Lavprisbillett”. Og når du avbestiller fordi myndighetene har erklært smittetopp og pandemi, og du eksempelvis ikke synes det er smart å kjøre lange strekninger i et lukket, oftest fullsatt tog – da får du 100% avslag på refusjon av billetter.  “Ta bilen” …
Da er det hyggeligere å oppleve hvordan Norwegian tar seg av sine kunder: Avbestilling av lavprisbillett på Norwegian-flyet til Bergen og Vestlandsmøtet (som ble avlyst grunnet Corona), ga 100% tilbakebetaling!

Og det ikke bare Covid som muterer:  I forrige Tannbloggen presenterte vi en Bildegribb som gjør forretning av å  legge ut enkle, dagligdagse bilder på Internett, uten mulighet for vanlige folk å finne ut om noen påberoper seg opphavsrett til bildet. Med dette bakteppet bruker vanlige folk å dele slike bilder. Robin Lund kom i etterkant og krevde store summer for et enkelt bilde eller en enkelt oppsats med jule-hilsen eller annen tekst. NÅ har vi etablert en større gruppe som skal få slutt på Bildegribben. Sammen er vi sterke og har kunnskap og ideer. Mer i neste Tannblogg; men ta kontakt om du er rammet.

En elendighet kommer sjelden alene: Vi har nå den høyeste strømprisen noensinne!  Tannhelsesekretær (!) Anita Bjørnevig Knutsen sa det enkelt i NRK-Debatten: “Gi oss tilbake det dere har tatt fra oss“! Flott sagt: For hva betyr ekstreme strømpriser for næringsdrivende generelt og tannleger spesielt? For vi får ingen refusjon – og ikke er det mye å spare heller: Prøv deg med ved på venteværelset (men ved er blitt dyrt), gassturbin eller trådbor er heller ikke aktuelt. Nei, her kommer det nok en ekstrautgift på linje med covid-hygiene og andre kostbare regimer som havner hos sluttbrukeren. Lønnsoppgjøret blir kanskje ikke vårens vakreste eventyr denne gang?


Støre understreket i en tale jan/feb 2018 at strøm og vannkraft tilhører folket! Det var saftige ord som ble brukt. S
ærlig fordi Støre nå mener noe annet!

Videoen av Støres tale ble slettet i romjulen 2021, men Tannhjulet har vært ute en vinternatt før:

Støre portrett 139x15022.desember 2021 kopierte vi hele talen ned til egen PC:
Du finner den på artikkelen nedenfor.
Link: “STØREs tale om strømpriser 2018

Å glemme er én ting. Å slette et historisk dokument er noe annet?

HELFO:
2022 gule Hefte Tonne 150x90I fjor fikk Tonne Dental irettesettelse fra en forening som burde være sjeleglad fordi Tonne publiserte en trykksak den vanlige (!) tannlege har savnet: “Det gule Heftet” i trykket versjon kommer også i 2022!  Send melding til post@tonnedental.no, eller besøk hjemmesiden.

I neste Tannbloggen skal vi se hva Helfo tillater seg av kontroller og sanksjoner: Vi trenger innspill! 2022 blir hva vi gjør det til….

Sommeren er tid for haier og gribber…fjærpenn126x150

————————- 12.august 2021  ————————-

Telefonselgere og kataloghaier er bare småtteri mot gribbene som sender faktura for bildebruk på Internett. 

Vi hadde ikke mer enn publisert artikkelen “Bruke bilder du finner på internett? så tikker det inn eksempler på fantasifulle og kreative fakturakrav for selv de enkleste bilder. Her er historien:

I juni i år fikk jeg en henvendelse fra en kollega som i april 2019 på Facebook ville poste en påskehilsen til sine pasienter. Hun fant et enkelt påskekyllingbilde med “God Påske” på. Hun fant ingen referanse til noen som krevde eierskap til bildet, og regnet med at hun kunne dele bildet videre. Facebook er jo for å dele, ikke sant?  Etter en omtale i “Oss tannleger imellom” fikk jeg henvendelse fra andre kolleger som hadde opplevd det samme; én kollega for 2 bilder; ca kr 24.000. Fordi jeg vet at denne type bilde koster 50-100 kroner hos bildedatabasene, og jeg vet at vellykket svindel avler mer svindel, så ville jeg se på saken:  

Vår førstnevnte kollega skrev et rop om hjelp til Tannlegeforeningen. Hun fikk svar fra juridisk konsulent at hun bare måtte betale, be om unnskyldning og forsøke å prute på prisen. Intet engasjement; ingen hjelp.

Da må vel Focus engasjere seg for å forsvare de kolleger som har fått slike krav?

Pr. 12. august 2021 har vi konsultert vår advokat. Vi har kontaktet personer og firma som har et gjennomtenkt forhold til situasjonen vår kollega (og flere andre).

TTT- Ting tar tid; og vi har et svar: Ikke betal fakturaen fra Robin Lund. Avvis kravet skriftlig, og henvis til Tannhjulet v/ Kaare Mathiesen.

LES denne artikkelen:

“Bildegribbene” har landet! - Nå er de første høye krav om betaling for bilder man finner på Internett kommet til tannlegene. De kravene vi har fått se, er useriøse og basert på spekulativt grunnlag. Vi har undersøkt grundig, også ved dyktig advokat: Avvis kravet! (25668)

 

Er det flere der ute som har fått fakturakrav?
Vi kan stå sammen og avvise kravet: 
Tannhjulet hjelper deg, og har taushetsplikt.

Kontakt oss også om du har tips som kan ha betydning i saken.

Annet:

 • Vi har funnet – etter vår mening – en faglig tannrelatert godbit i Tidsskriftet for Leger. Du finner den på Tannhjulets forside  😉 
 • I forbindelse med bildebruk: Vi har skrevet et varsel om dokumentasjon på Internett. Les artikkelen og kom gjerne med spørsmål/innspill. Jeg tror det er viktig at du behersker teknikken…

Fortsatt god sommer; det er enda noen dager til skolen starter 🙂

En riktig stille Påske…fjærpenn126x150

————————- 29.mars 2021  ————————-

Vi som har hatt religionsundervisning på skolen vet jo at vi nå er inne i den stille uke, men at den skulle bli stille hadde vel ingen av oss trodd…

 

Corona-pandemien har pålagt oss flere råd og forskrifter enn vi klarer å forstå.  (Kunne vært sitat Erna og AP  😎 
Det er ikke lett å orientere seg blant råd og forbud som har det til felles at i Norge skal vi besøke og oppholde oss mindre utenfor hjemmet vårt. Riktig vanskelig er det de steder der besteforeldre kan besøke barn med barnebarn, mens besteforeldre ikke kan ta imot besøk fra barn med barnebarn. Nesten bakvendtland. “Mer alenetid”, som ungdommen sier.

social behaviour 150x115I sum kan det se ut som om vi har endret oppførsel i sosiale sammenhenger: Vi facer og SMS-er mer enn vanlig, vi deltar i webinarer og vi handler mer enn vanlig i nettbutikker. Og det er mange som får ubehagelige opplevelser etter å ha blitt hacket eller lurt til å handle på feil premisser.

Jeg har undret meg over at flere arrangører av webinarer/nettundervisning mener det er ferskvare de skal selge inn. Tidspunktet for publisering passer dessuten sjelden. Da kunne det være velkomment å gjøre opptak på skjermen: Hvis produktet i tillegg er interessant også senere, kan det være fint å kunne redigere opptaket.

Not-documented-not-done 150x115Et annet område er dokumentasjon: Privat og som tannlege besøker vi foreningssider, politiske sider, Facebook, Finn.no – ja hele spekteret av nettsider som påstår både det ene og det andre: Da kan det være verdifullt at du raskt har dokumentert hele innholdet – screenshot/skjermdump – til en fil du selv tar vare på! Det kan brukes til verdifull dokumentasjon fordi mange websider fjerner eller oppdaterer informasjon som er utdatert eller viste seg ikke å være smart å publisere likevel…

webshop tastatur 150x75Dokumentasjons-problematikken møter du også nå går til nettbutikker for å kjøpe små-utstyr og forbruksvarer. Det kan være vanskelig å bestemme om nettbutikken er norsk eller utenlandsk, og du utsettes for seriøse og useriøse leverandører. Skal du klage (og har et sted å klage til :-), må du dokumentere handlinger og påstander.  (Forøvrig er det fint om du tar en titt på artikkelen om nettapotek.)
Forbrukerombudet – som nå ikke lenger eksisterer – hadde i sin tid en liste over useriøse aktører i Norge. Jeg tok screenshot i november 2016, og viser deg denne. For øvrig er det kun deg selv du har å stole på – med hjelp av Forbrukertilsynet – når det gjelder å vurdere e-handelsbutikker. Sider som har merke “Trygg e-handel” og liknende, er – etter min mening- noe du ikke skal ta alvorlig: Nettbutikkene betaler for å presentere seg og være med!  Jeg fatter ikke at det er mulig å slippe unna med et slikt konsept. Kataloghaiene hadde noe liknende…

For dere som handler på utenlandske nettsider: Moms kan være et problem nå som grensen for lovlig,gratis import er fjernet: Når du kjøper en vare risikerer du tillegg for toll og behandling som er mer verd enn selve varen!  Da begrenser det hvor du kan/bør handle. Så vær oppmerksom dersom en utenlandsk nettbutikk begynner å kreve mva av deg: Da skal de ha inngått en avtale med Norge om at de innkasserer avgiften og er oppført i Skatteetatens VOEC-liste: Da slipper du gebyr etc for fortolling i Norge, og varen går rett i postkassen din.

Focus/Tannhjulet hjelper deg, og har enkeltartikler om disse emnene som du kan og bør lese. Reklamefritt og uten agenda: Du finner de under Tannbloggen og ofte på forsiden av Tannhjulet. Vi oppdaterer etter hvert. Så følg med!

Synes du dette er et ork, så anbefaler jeg å spille “Lumosity” – der kan besteforeldre, barn og barnebarn slå seg løs. Eller “Funbridge” om du liker kortspill. Pokemoon er visstnok fremdeles populært, selv etter at Skei Grande ble tatt på fersken.

Markedsplassen TH logo 540x138 farge uten ramme“Markedsplassen” vil ha fine oversikter om hva som er tilgjengelig på brukt/nytt-markedet der selgere og kjøpere er praktiserende tannleger. For brukt utsyr tillater vi også profesjonelle aktører. Se om du finner noe 😉 

Hver sin lyst; jeg ønsker deg en riktig god Påske

 

Å være oppdatert…fjærpenn126x150

————————- 15.februar 2021  ————————-

Det er spennende, men tar veldig mye tid, å følge med i mediabildet. Jeg refererer etter beste evne det mener er viktig og som kan angå arbeidsdagen vår. Eller som kan gi deg et samtaletema ved lunsjbordet..?

 

elsparkesykkel mann 66x150NRK hadde i september 2020 et oppslag om en el-syklist som kjørte ned en dame i et fotgjengerfelt. Politiet måtte jo se på saken, og fant at en anmeldelse for uaktsom kjøring måtte være grei. Men i februar viste det seg at damen hadde fått alvorlige skader. Da politiet forsto det, så endret de tiltalen til «uaktsom forvoldelse…»; en betydelig skarpere strafferamme. Det synes jeg fortjener en ny oppmerksomhet: Er det slik at gjerningspersoner ikke dømmes etter ugjerningen, men etter skadeomfanget? Eller sagt med kollega Per Skjelbreds ord: «Gjør vi leger en god jobb, er vi samtidig med på å redusere straffen for gjerningsmannen». En tilsvarende sak er nevnt i «Oss tannlege imellom». En debatt om «dagliglivets vold» kan være på sin plass; les artikkelen «Helsepersonells innsats endrer strafferammen i voldssaker»

Enklere forskning i form av artikkel viser at ditt kirurgiske munnbind type II eller IIR blir mer effektiv om du 1) bruker et tøybind over den kirurgiske maske eller 2) knytter båndet rundt ørene istedenfor å bruke elastisiteten i strikken. Er det meg det er noe galt med, eller burde vi spares for dette?

Nei, for mange gjør det til et levebrød av å undertegne artikler som «Forsker». Jeg skal ta dette opp i mars/april, men akkurat nå er det viktig å høre på FHI: De anbefaler at pasienten skal skylle munnen med 1% H2O2 i minst 1 minutt, for deretter spytte ut. Da jeg begynte å lete etter alternativer var det ikke måte på forslag, særlig mange salgsfremstøt der «forskning viser at…». På fakultetet kom man etter vurdering til at man følger FHI: Du kan kjøpe 3% på apoteket og tynne den ut; den er uten stabilisator, eller du kan kjøpe ferdig 1% fra BestDental som har stabilisator og smaker litt bedre. Alternativet er kanskje å gurgle Cognac i ett minutt uten å spytte ut? 😀 Klorhexidin (Corsodyl) dreper IKKE virus. Fin artikkel i Tidende av Skoglund/Vigen.

fyrverkeri 100x132En glad-nyhet er alltid velkommen, og det er at

tannlege Per Christian Prøsch har fått jobben som Fylkestannlege i Oslo!
Vi gratulerer! 

Enda enklere forskning viser at det er mindre sjanse til å bli smittet av Corona på bygda enn i Oslo: Vi har rømt byen, og takken er at vi de siste 2 ukene har hatt gnistrende vær, sol og en gradestokk på 22-25 minusgrader. I dag kom snøen; det laver ned og ser ut til å bli varmere. Fremdeles bikkjekaldt – alt fryser.

2 elghunder

Bortsett fra bikkjene, da: 2 snille elghunder har vi hatt siden Fenni forlot oss.

De er med i kohorten; og ivrige etter å snuse opp saker der andre tier….

 

Følg med på artiklene under her:-)

PS. MENS VI SENDER UT, får vi vite at Straumann Gruop har inngått en av tale med Labrida, der tannlege Caspar Wohlfahrt og Thomas Berthold Grünfeld er hovedaksjonærer. Vi lager artikkel nå.  DET er vel å være oppdatert? 😯

Bekymringsangst…fjærpenn126x150

————————- 29. januar 2021  ————————-

Jeg skrev i siste Tannbloggen 2020:  “Denne gangen fikk mange riktig mye glede av sine bekymringer”.  Etter kort tid ble jeg presentert for diagnosen «bekymringsangst» – og ble litt bekymret for alle de sårbare gruppene: Hadde de bekymring for angst eller angst for bekymringer? Personlig mener jeg at bekymring er mer som en forventning, og da får vel uttrykket en positiv klang? Jeg fant frem til en artikkel fra Modum Bad, der konklusjonen er at «Bekymring er ikke farlig».

Den viktigste bekymringen nå er at alle praktiserende tannleger finner ut at det blir vanskeligere å skaffe tilstrekkelig med smittevernsutstyr! Jeg har forklart dette i artikkelen “Smittevernutstyr Covid-19“, men skal ta en kortversjon her:

covid munnbind og visirDere fikk en liten pekepinn på markedsmakt da munnbind føk opp realt i pris. Bakgrunnen var først forventet manko, og deretter reell manko. Det viser seg at i Østen er det forholdsvis enkelt å starte munnbindfabrikk. Derfor ble markedet oversvømt av munnbind som ikke tilfredsstilte kravene i vårt miljø. Kombinasjonen useriøs produksjon/mangel på munnbind førte altså til skyhøye priser. Nå er det ikke lenger mangel på munnbind, men både EU og Storbritannia vurderer strengere krav til kvalitet: Derfor vil prisene aldri komme ned på 2019-nivå.

Med engangshansker er det noe ganske annet: Det er vanskelig å produsere kvalitet, og de eksisterende fabrikker klarer ikke på langt nær å produsere nok. Mange flere vil ha hansker, og mange nye oppgaver f.eks. Covid-testing og  vaksinering, krever ytterligere millioner engangshansker.

nitrilhanske 150x64Jeg har hatt mange samtaler med leverandørene våre, og samtlige arbeider hardt for å få pålitelige og forutsigbare leveranser: Det er en nesten umulig oppgave.

Derfor må alle i ren egeninteresse, offentlige eller private, arbeide for å beregne eget forbruk, planlegge for hvert kvartal og ha kontakt med en eller flere leverandører som tror de kan levere. Prisen på hansker endrer seg , i beste fall, hver måned. Så gi et slingringsmonn til leverandøren din: Det kan komme situasjoner der lovte kvanta kommer på auksjon fordi en eller annen rik kunde byr over i pris.

Jeg forventer at dette kan bli tøft. 🙄 

Husk at at aktuelle artikler er organisert under tannbloggen og på forsiden.

PS: Tonne Dental har fått mye positiv oppmerksomhet for sitt “Gule hefte”. Bruksvennlig design, og alle som vil får en epost hver gang det skjer en oppdatering. Flott levert!

 

Vi har forventninger til 2021…fjærpenn126x150

————————- 17. januar 2021  ————————-

 

Corona-viruset er med oss inn i 2021, og “alle” skriver mye på internett og i media: Noe må jo nevnes på Tannhjulet, men jeg har plukket litt utenfor de store og daglige oppslag. Så har du noe å snakke om når vi får anledning til å treffe hverandre igjen 🙂 Trykk på linken MEDIA-OMTALER CORONA/COVID-19 og les mer om bla. hacking av Legemiddelverket via Norsk Helsenett (det “sikre” dere vet…) Du finner også noe om vaksinelevering og “Vaksinepass”.

Finnes det forresten noen vei ut av Norsk Helsenett? “JA” mener artiklene på Tannhjulet vi har som angår NHN.

 

forsikringsparaply 150x150En pen start på det nye året er å se på de forsikringsavtaler man har i skuffen. Vi lar pensjonsforsikringene ligge, og tar tak i de trivielle forsikringene som er så viktige når uhellet virkelig er ute. Av egen erfaring anbefaler jeg at du ser på Akademikeravtalens A+ Innbo, A+ Reise og A+ Famileulykke: Har du disse 3 samlet er du kanonforsikret for deg og din familie, til en veldig god pris.
Bondelaget (alle kan bli medlem): Medlemskontingenten er mer enn betalt dersom du tegner Vertikal Helseforsikring hos dem. Vertikal følger deg nøye opp og tar problemene dine på alvor. En fantastisk omsorgskoeffisient har i allefall jeg opplevd.
OBOS: De har et “hav” av avtaler, forsikringer og rabatter mange steder. Nyttig og prisgunstig. Jeg skal skrive mer om forsikringer fremover…

Felles for alle rådene i forrige avsnitt er at ingen av firmaene er kontaktet, ingen betaler noe for min tekst: Jeg ønsker at du skal stole på at mine velmente råd. Jeg har ikke noen annen agenda enn å være til hjelp.
Slik har det alltid vært: Både i “Focus” som ikke lenger utgis, og nå på Tannhjulet. Du vil  aldri finne betalte artikler, såkalte editorials. Annonser er tydelige.

 

PrintDet bringer meg over til at Tannlegeforeningen har sett sin anledning til å tråkke på Tonne Dental fordi Tonne har laget en papirutgave av “Gule Hefte”. Reaksjonen på “Oss Tannleger Imellom på FaceBook” indikerer at en trykt utgave av “Gule Heftet” er etterspurt av ganske mange.
I samme anledning: Tannhjulet har oppdatert sin Helfoinformasjon (Øverst til høyre) inkludert SMT-listen med egen, utskrivbar (!) pdf som inkluderer kommentarer.

 

Det ER vanskelig å være praktiserende tannlege når Covid-19 fortsatt er på frifot: I fjor høst kom tabellene som viste at vi er den beste yrkesgruppen til å unngå smitte – og derfor er det trygt hos tannlegen. Kunne det være en prioritert oppgave at NTF, som ansatte en egen Politisk Rådgiver i 2017, burde ha fått det glade budskap ut til Media?

Husk at at aktuelle artikler er organisert under tannbloggen og på Forsiden.

God lesing!

Hva skal vi forberede oss på før 2021?fjærpenn126x150

————————- 29. desember 2020 ————————-

2020 ble på mange måter et “tomhetens år”. Usikkerheten rådde; hvordan skulle vi forholde oss til dette viruset vi ikke kjente.
For mange forsvant tiden i Covid-tall, smittede, innlagte, Nakstad og FHI, men etter sommerferien var igjen tenner i fokus – om enn i en annen klinisk hverdag. Fellesnevneren er dog at nesten alt vi hadde planlagt av reiser og sosiale engasjement, ble avlyst.
Denne gangen fikk mange riktig mye glede av sine bekymringer.

 

Tidlig i desember meldte HELFO at alle som har mindre refusjonsomsetning enn snitt kr. 40.000 pr.mnd, nå kan levere oppgjøret direkte via Tjenesteportalen for helseaktører, som også er gratis. Helfo og HD sier skriftlig og pr. telefon at linjen og tjenesten er sikker. Baksiden er at alle praktiserende må ha en elektronisk pasientjournal fordi det nå blir plikt å levere refusjonskrav elektronisk. I artikkelen du finner nedenfor antyder jeg at Dentica kan være et godt økonomisk og praktisk alternativ til de to store, Opus og Nextsys, når man hittil har brukt papirjournal.

 

HELFO for dummies - bare figurhodetI romjulen kom “Det gule heftet” med nye takster og rundskriv for HELFO-refusjon av tannbehandling.
NTF sendte ut en god veiedning, og tannhjulet har oppdatert sin HELFO-informasjon du finner øverst til høyre på Tannhjulet.no

 

ALLE tannleger må vite hva “Akson” er; nemlig “Én innbygger – én journal”.
Dette er et arbeide som ble startet i 2010, og etter planen skal være ferdig 2030. Forløpig har jeg inntrykk av at det er kommunale journaler og sykehus det er snakk om.

Akson_enkel Logo 130x150Likevel er dette viktig for engasjerte tannleger, fordi dette “rommet” får tildelt enorme ressurser. Da gjør det kanskje ikke så mye at man på veien knuser en del egg – gjerne andres egg? Et eksempel kan være oppretting av Direktoratet for E-helse i 2016.”Executive Director” Christine Bergland, gikk av desember 2020 etter massive avsløringer i media om bl.a. “uheldige bindinger”.  I denne sfæren fikk Norsk Helsenett januar 2020 utvidede fullmakter fra nettopp Direktoratet for E-helse. Det har vi hittil ikke merket mye til.
Men nå, da HELFO åpner opp “Tjenesteportalen” vil mange spørre seg “hvorfor stoppe ved 40.000?” Personlig tror jeg alarmen har gått hos NHN. Kan vi vente oss et politisk spill der vi får en overgang til obligatorisk bruk av NHN for alle? Vi har hørt rykter om møte mellom NTF og NHN skal finne sted på nyåret: Vil Tannlegeforeningen kjempe for at vi får fritt og uavhengig valg mellom NHN- og HELFO-løsningen?

 

antibiotika hod 150x137“Antibiotikaundersøkelsen 2020” er et spennende faglig prosjekt som vi fikk gleden av å ta del i. Professor Hans Preus har nedlagt et stort arbeide, og tilbakemelding er at vi er på rekordnivå når det gjelder respons: Så kjære, kjære kollega. “Vær med å gjøre denne undersøkelsen historisk!” Link her.

Mer informasjon ligger i artiklene nedenfor.
Se gjerne Facebook “Oss tannleger imellom”

Med dette ønsker jeg dere et riktig godt nytt år.

Mer testing for Coronavirus før behandling?fjærpenn126x150

————————- 2. april 2020 ————————-

Jeg fikk nyss om en artikkel som sa at ansatte i fiskeindustrien skulle settes inn som helsearbeidere for å utføre Coronatester/prøvetaking på pasienter.
Hvorfor ble jeg ikke overrasket?
Så kom det for en dag at det var 1.april – og jeg fikk skrivekløe. Og sender Tannbloggen 2.april. For sikkerhets skyld.

 

Jeg er veldig takknemlig for at så mange skriver til meg om sine opplevelser; bekymringer og motbakker. Fortsett med det på epost direkte til meg, for nå drukner det meste av nettkommentarer og messenger. Dere skal også vite at jeg aldri har røpet en eneste kilde, og etter avtale anonymiserer vi allment interessante emner til det ugjenkjennelige  🙂

Jeg hadde jo ikke tenkt å skrive så mange og mye i Tannbloggen, men tilsig av innspill og oppmuntrende tilrop gjør at jeg utfordrer skjebnen.

Noen få har forsøkt “å sette meg på plass” for meninger, og jeg skal skjerpe meg på at jeg selv ikke skal mene så mye om mangt: De fleste uttalelser er gjort i generelle vendinger og i spørsmåls form. I motsetning til de som mener at man må unngå debatt, og derfor  må stenge ned både “Oss tannleger Imellom” og Tannbloggen”, så er jeg av den mening at debatt må være åpen for at vi skal overleve.

Vi må tåle både slemme og utidige spørsmål så lenge de er i generelle og respektfulle former. Personangrep er i en annen divisjon…
Vi må tåle at vi tenker og handler annerledes. For eksempel hva med at mange fylker stengte ned de offentlige klinikkene før FHI kom med anbefalingene? Og hva når anbefalinger tolkes forskjellig mellom FHI, HDIR og WHO? Eller resultatet av våre egne betraktninger som “Den glemte helseprofesjonen”, der frisører og fotterapeuter stenges ned?  Kan vi forvente at våre reaksjoner reflekterer dette?

Klikk på bildene eller overskriften, så kommer artiklene frem:

Skal vi teste alle pasienter før tannbehandling? - En tannlege henvender seg til Helsedirektoratet vedrørende smittevern. HDIR viser til FHI's anbefalinger, og legger til egenvurdering. Les selv. 24721

Konklusjonen på artikkelen er at privat tannlege kan anbefale pasienten å ta en test, før han/hun får time hos offentlig beredskapsklinikk. Spørsmålet som da dukker opp: Er dette mulig? Vi vil da kanskje ikke ha med “akutt” tannbehandling å gjøre lengre? Vanlig prøvesvartid har vært ca 2-5 døgn, men vi vet nå at prøver kan analyseres på 15 minutter. Så får vi tilgang for pasientene våre og har vi nok prøvetakere og bioingeniører til å tolke resultatene, kan dette etterhvert la seg gjøre.

 

Betraktninger rundt tannleger i privat sektor - Kari Odland er leder i TIPS (tidligere Praksiseierforeningen). Hennes betraktninger kan passe fint i disse Corona-tider. 24732

Dersom vi tror på at i forbindelse med beredskap og Coronasmitte er “Den glemte helseprofesjon”, så kan TIPS, tidligere Praksiseierforeningen, være en instans som må kunne trykke på våre egne jurister og foreningspolitikere? Tannleger i privat sektor vil trolig ha glede av denne informasjonen fra TIPS.

 

Privat testing av Corona-virus - Lege og tannlege Karl-Iver Hanvold tilbyr Coronatest til kr. 1500. Det er det mange reaksjoner på dette, men er ikke dette bare ett av mange private helsetilbud?

Det har vært lite praktisk informasjon om testing og prøvetaking av pasienter for Corona-viruset. Kanskje det er den riktige vei at dental privatpraksis kompletterer den offentlige helsetjenesten?

 

Bare vær oppmerksom på at E-boksen fort fylles opp. Myndighetsorganer er flinke til å sprute ut nyheter i disse tider. Ikke alltid er de sammenfallende heller…


broadway coronarvirus medleyDet var den alvorlige biten for denne gang. 
For å muntre dere opp, legger jeg denne linken til “musicalen” Broadway Coronarvirus Medley 

Se forøvrig på kurstilbud fra USA, så har dere noe til Påske kommer!

 

OBS: Denne nyheten ble sendt på samme epostvarsel som Tannbloggen 2.april

Har du påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie! - Morgenen 2.april fikk jeg kaffen i vrangstrupen: Aftenposten har et oppslag “Har du fått påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie”. Artikkel om dette ble sendt ut sammen med varsel om ny Tannbloggen. 24805

Coronapakke og sunne bedrifterfjærpenn126x150

————————- 29.mars 2020 ————————-

 

Økonomisk implikasjon for tannlegene

Redningspakker skal komme til utsatte, men sunne småbedrifter. Ordningen skal gå bredt og være generell. Det nevnes til stadighet frisører, fargehandel, reiseliv, kiropraktorer ol.  Svært sjelden nevnes tannleger. De som ble pålagt nedstengning kommer først i køen når det gjelder redningspakker. Tannleger er ikke der.

Tannleger skulle stå stand-by for å hjelpe akutte pasienter. Bare akutte ble det presisert. Selvsagt med godt smittevern- i disse mangeltider.  Uten hjelpekrefter, de er jo oftest permittert. 

Noen kolleger har imidlertid mer redsel for et økonomisk virus, for vi hører fra teknikere at kroner og broer lages, endatil 10-leddere.

De fleste som følger anbefalingene og bare tar strengt akutte, event. henviser til andre klinikker, vil slite økonomisk.

Kompensasjon vil også bli gitt til dem som får betydelig omsetningssvikt, ble det sagt på pressekonferansen. Iallefall delvis, for huseiere må også ta sin del av støyten. Så tannleger som eier lokalene sine selv og kanskje har en noe oppskalert husleie, ser kanskje også at den inntekten minker.

“Støtte skal gis til sunne bedrifter”, sies det.
Det må vel bety de klinikker som drives med overskudd? (Man vil kanskje se på snittinntekt over tre år?)

Her kommer en utfordring; tannleger er etter hvert nokså ulikt organisert.

Ansatte i eget AS kan permittere seg selv og ansatte. Tilbake står rene løpende utgifter. Disse bør være kvalifisert til delvis kompensasjon. Et usikkerhetsmoment er hvordan utbytte vil bli behandlet. Flere tannleger i AS har gitt seg selv en lønn rundt ca 7-8 G, og utdelt utbytte utover dette. Hvorvidt dette vil tas hensyn til ved en eventuell gjennomsnittsberegning gjenstår å se.

Enkeltpersonforetak (ENK) er omtrent i samme posisjon som de med eget AS, men har sannynligvis mer plunder og heft overfor NAV. Her kommer også en 80%-regel inn.

For begge disse organiseringsformene blir det spennnede å se om avbruddsforsikring kan dekke noe hvis ikke staten dekker.

Kontraktørtannleger har enten ENK eller AS, men sitter i en bedre posisjon fordi utgiftene normalt er lave. NPE er sannsynligvis den største utgiften. 

Uansett gir ikke NAV mer enn 6 G til tannlegene. Det kan nok føre til en stram livreim for mange.

 • Husk å be om avdragsfrihet på lån.
 • Be NTFs jurister om hjelp til å få NPE-aviften redusert i forhold til den tiden man ikke er i jobb.
 • Redusér alle utgifter midlertidig. Se nøye på Leasingavtaler

kjede 150x90

Hva med de ulike kjedene?

Hvordan vil myndighetene behandle dem? Mange av de tilknyttede tannlegene er kontraktører, og representerer seg selv. Ofte er hjelpepersonell ansatt i et driftsselskap, men selv om disse permitteres er utgiftene ofte høye, som husleie, strøm og forsikringer.  I hvilken grad vil myndighetene anse dette som sunne bedrifter hvor arbeidsplasser må beskyttes? Hjelpekreftene er for en stor del  nært knyttet til kontraktørene og de får sikkert jobb hvis morselskapet skulle nedlegges/gå konkurs. Driftsselskap sender ofte overskudd oppover til et holdingsselskap som kan være eid av investorer, både norske og utenlandske.

Noen av kjedene har komplekse strukturer, med en paraply over ulike datterselskap ofte med opprinnelig praksiseier som andelseier.
Et eksempel her er Orbdent AS som eier flere klinikker med kompleks struktur.
Oris Dental AS eies av et holdingselskap som har et stygt negativt resultat på driften (skyldes stort sett lønn) men som har pene finansinntekter (sannsynligvis fra «døtrene»).
Colosseum driftsselskap gir pent overskudd som vel sendes videre oppover i systemet.
Smil Tannlegesenter AS er en liten kjede. Her er driftsresultatet positivt i 2018, men negativt i 2017.
Tannfeen AS er heller ikke så stor, nå 5 klinikker.  De utmerker seg med negative resultater, og har  drevet med underskudd i tiden 2014-2018.  Ikke drevet av tannlege forøvrig.  De skal visstnok bare ha ansatte tannleger, dog litt uvisst om de kan spores langt tilbake i tid. Tro om dette blir sett på  som en sunn bedrift?

Dette kan bli uhyre spennende. Vi vet jo også at noen må ende med underskudd når kolleger underbys på pris.

Hvor sunne vil disse kjedene og klinikkene betraktes?
Er det samfunnsøkonomisk nødvendig å redde et driftsselskap? De ansatte vil få jobb hos tannleger som fortsatt vil drive klinikker i en eller annen form.
Vil venstresiden akseptere at noen aktører kan samle overskudd i finansielt konstruerte selskap?

Vi oppfordrer kolleger til å se litt på en del av kjedene og deres struktur.
Kanskje mer interessant for framtiden enn mye annet.  Regnskap og eierforhold ligger lett tilgjengelig på www.proff.no  eller på www.purehelp.no

Det enkleste for myndighetene er nok de tradisjonelle mindre praksisene utover landet. Det er flest av dem…

.

“Hjernedød” eller “Gjerne dø(d)”?fjærpenn126x150

————————- 23.mars 2020 ————————-

 

Nå har Tannlegeforeningen samlet veldig god informasjon om hvor man skal henvende seg eller henvise til, i akuttsituasjoner. NTF slår fast at det er “Den offentlige tannhelsetjenesten”, DOT. som skal organisere beredskapsklinikker som kan ta i mot pasienter med smitte eller mistanke om smitte.” I neste setning minner NTF om “at det kun skal utføres nødvendig akuttbehandling, og at privat praksis skal håndtere egne, friske pasienter og ikke henvise friske pasienter hvis ikke strengt nødvendig.”

Dette er i forhold til FHI’s anbefalinger. Men er FHI på bærtur? Hvem er i stand til å vurdere forskjell på tilsynelatende friske, men likevel smittebærende pasienter?

Det er jo et tankekors at svært mange offentlige tannklinikker stenger ned for vanlig drift – i forkant av FHI- og til tross for at man tror at smitte mellom barn er mindre utbredt. Tannlegene kan sannsynligvis beskytte seg selv med det anbefalte smittevernutstyret (som skal skiftes mellom hver pasient), mens det ligger utfordringer i den smitten som blir igjen på kontoret – i luften, på tøy, på overflater… Her er mange spørsmål; Coronasmitten ser nå ut til å eskalere mens føre-var-prinsippet ennå ikke helt har sunket inn..

Forresten, allerede nå ser vi i Oslo eksempler på den aktive tannlege som tar imot pasienter som ringer, og der alt er akutt.

Hvem kan vi stole på?
Kritikken hagler mot myndighetene; “for sent og for lite”…
“Debatten” 17.mars, ble skikkelig kritisert for å la “andre” slippe til i diskusjonsrommet. Men det engasjerer, og flere “tyngre” fagfolk støtter dr. Nyborg, og peker på at vi trenger alle synspunkter i en prekær situasjon. 

Så er det tannlegene,da: Er vi “den glemte helseprofesjon” og ressursgruppe? 
Frisører og fotterapeuter ble viktigere å permittere. Tannpleierene ble nevnt som ressurspersoner da sykehusenes personale ble satt i karantene.

Hvorfor ble det slik? 

I denne Corona-tid er vel facebookgruppen  OTI; “Oss tannleger imellom” enda mer viktig enn ellers: OTI er det eneste, åpne diskusjonsforum vi tannleger har; der vi kan lufte våre tanker. Jeg har tiltro til at tannleger, som akademikere, kan skille mellom meninger og myndighetsanbefalinger. Ja faktisk også avsløre utilbørlig egenreklame…

Om ikke Corona er ille nok, så raser børsene og oljeprisene og kronekursen: Vi må regne med at fasiten blir betydelig prisoppgang for det vi skal bruke i praksisen. Dette må slå ut i honorarene allerede snart, eventuelt må du forvente at reallønnen kan falle dramatisk! Tenk på hva alle importerte nødvendige frukter og annen vegetabilsk mat vil koste! Og er vi på vei til å måtte importere animalsk mat også? Vi snakker om 20-30 prosent merkostnad i første ledd. Hvis det er kapitalvarer du ønsker, må du passe på at prisene ikke allerede er hevet.
Løp og kjøp :-)?

20200320 Familieliv i koronatider 250x227Litt humør hjelper: Hvem husker ikke den hysterisk morsomme  Det bor en baker i Østre Aker” fra 2016 med Jon Niklas Rønning.
Nå har han vurdert hjemmesituasjonen og laget en ny sang “Familielivet i Korona-tider”: Dersom du nå depper litt hjemme, så syng med!

Det er en utfordrende tid; hold sammen, lytt til hverandres råd og oppfatninger. Og avslutt alt arbeid på vanlige klinikker, inkludert tannhelsekjeder.
For én gangs skyld: Ansvar for absolutt all akuttbehandling skal legges til Tannhelsetjenestens kompetansesentre, sykehusklinikkene og universitetsklinikkene.

 

Vi holder avstand, og satser på at Coronaviruset ikke smitter gjennom email.

Ta vare på dere selv; vi har ikke én å miste

.

Alene med Coronafjærpenn126x150

————————- 9.mars 2020 ————————-

Mandag 24.februar (!) 2020 skrev “Tannhjulet” til Folkehelseinstituttet bl.a.:

Kjære Folkehelseinstitutt v/NN; 24.2.20:

“Jeg tror at FHI overser eller undervurdererer tannklinikkenes posisjon vedr. Coronaviruset:

Tannhelsepersonell er daglig i kontakt med rundt 16-20 pasienter; nærkontakt med blod og spytt; får det på hendene og kan formidle videre spredning ganske effektivt.

Jeg har sett på informajonen til legekontorer/primærhelsetjenesten. Jeg kunne ønske mer fokus på det viktigste på en klinkende klar hovedside for tannleger.

Jeg kan tenke meg å formidle en anbefaling til tannleger, offentlig og privat gjennom “Tannbloggen” på https://tannhjulet.no/tannbloggen/

NÅ begynner det å haste, tror jeg.”

Svar fra FHI samme dag, mandag 24.feb.

“Vi skal ta en titt og se om vi lager noe spesifikt for tannlegene.”


Jeg kan ikke se at noe har skjedd:
FHI er kanskje gladere for å arrangere pressekonferanser der de kan fotograferes på rekke og rad. Eller motta pressen til intervjuer. Eller lage generelle nettsider med klikking hit og dit for å finne informasjonen? 

3.mars fikk vi info fra Tannlegeforeningen; mest henvisning til FHI og foreningens sider. 4.mars inneholdt NTFs sider mest linker til Sykmelding og Permitteringsinfo hos NAV. SNU er imidlertid enslig svale med konkret info om forholdsregler.

Imens sitter tannlegen alene med sine utfordringer: 

I utgangspunktet kan jeg nesten ikke tenke meg noe værre sted for spredning av Corona enn et tannlegekontor: Pasientene vet ikke eller er likegyldige til om de er smittet, Det borres med betydelige aerosolskyer rundt oss, pasientens blod og spytt er de  fleste steder, pasientene tar på alt på venterom og inne på klinikken, i betalingssituasjon… Og hva skal tannhelsepersonellet stille opp med? Hånddusj og “AntiBac” er umulig å få tak i, og litt sprit her og der er ihvertfall ikke effektivt mot virus. Dersom konklusjonen er at tannhelsepersonaler er spesielt utsatt i forhold til de fleste andre yrkesgrupper, er ikke tannklinikken noe greit sted å være i Corona-tider.

“Stenge ned” er et alternativ med 2 innfallsvinkler: Personalet kan sykmelde seg eller du kan sende alle hjem (= permittere).  Men hvem gir oss direkte juridiske råd, og hvem skal forhandle med myndighetene om spesielle vilkår i en spesiell situasjon? Ingen, selvfølgelig: Det er den enkelte klinikks ansvar å vurdere når og om personalet skal ha godkjent sykmelding, samt selvfølgelig ta utgiftene. Permittering er heller ingen gratis løsning: Og hvis noen tror NAV vil og kan gi helsepersonell i vår situasjon spesiell hjelp og spesielle vilkår, kan du bare følge lenkene på NTFs hjemmeside.

Oppdat 12.mars:
Endelig ikke helt alene med Corona? :

Et utvalg presseklipp 12.mars:

Se artikkelen “Ikke lenger helt alene med Corona”

 

 
Kan det virke urettferdig at tannlegene må betale prisen for en landsomfattende epidemi der FHI stiller seg uforstående (eller tause) til at offentlige instanser nekter utsatte pasienter å bli testet for Corona, og i samme åndedrag anbefales å gå på jobb?

 

2020 NTFs symposium 250x172 15gr skjevDet skal bli spennende å se hva som skjer med “NTF’s Symposium 2020” 12.mars.
Blir det en forventingsfull forsamling av smitteutsatte kolleger som møter smitteutsatte tannhelsesekretærer og tilreisende foredragsholdere? Vil økonomi trumfe ansvarlighet?
–>Planlagt arrangert i en hotellkjede som allerede har varslet permitteringer grunnet Corona!
10.mars ettermiddag fikk de som har meldt seg på, beskjed om at Symposiet er avlyst 

 

Viktige betraktninger finner du i artikkelen “Alene med CORONA…” nedenfor.

“God bedring”

.

Vårt siste “Focus” toppes med Digora-seier

————————-28.  februar 2020————————-

Tusen takk for alle tilbakemeldinger og hyggelige kommentarer som respons på at “Focus” i trykt versjon nå er historie…

At vi har korrekt epostadresse, mobilnummer og postadresse vil bety mye for vår kontakt mot og informasjon til deg. Veldig ofte er bare én av de nevnte adresser riktig, og da vil vi ved returer likevel kunne finne fram slik at informasjon kan nå deg.

 

Musefelle tannlegemann 192x172Vi ble i går tipset om en større artikkel på Dental Sør sin hjemmeside: Dental Sør, som fikk rettighetene til Digora i 2017, forteller på sin nettside at “de ikke visste” om Digora-programmet ville fungere etter 1.1.2020, og at de ikke hadde fått svar fra KaVo før desember 2019. Men nå er det slik at vi har en epost fra Dental Sør, datert mai 2018 om at Dental Sør hadde vært i kontakt med KaVo. Allerede da fortalte Dental Sør at Digora ville slutte å virke, så tannlegene “måtte” oppgradere eller skifte program!  

Vi tar Dental Sør sine innrømmelser som bekreftelse på at det vi har fortalt og advart om siden 2017 er sant:
Digora fungerte da, fungerer nå og vil fungere videre! Samme budskap har vi utrettelig formidlet gjennom “Focus”, Tannhjulet og Tannbloggen.

Dental Sør forteller også historien om Dental Digitals konkurs i 2015, da Dental Digitals leder snøt og bedro alle han kunne for å redde sitt eget skinn. I forkant betalte forresten Dental Digital så mye penger til Dental Sør sine eiere at det godt kan ha vært en medvirkende årsak til konkursen. “Høk over høk”, kan man si?

Dental Sør har med sine innrømmelser sannsynliggjort at tannlegene med overlegg blir forledet til å endre programvare eller kjøpe ny programvare med nye betingelser.
Kan det være på tide at mange tannleger vil kreve penger tilbake, og installasjoner omgjort? Og det gjelder ikke bare tjenester og produkter levert av Dental Sør. Det kan være betydelige beløp å spare for Den offentlige Tannhelsetjenesten, tannklinikk-kjeder og for uavhengige, privatpraktiserende tannleger.

 

Nedenfor her finner du en artikel “Focus og Tannhjulet har snakket sant om Digora hele tiden…” med kopi av  Dental Sør sin nettside i går, samt noen fakta om lisenser, oppgradering og ny-installasjoner.

Siste trykte publikasjon “Focus” – ever!

————————-11.  februar 2020————————-

I løpet av en drøy uke skal du ha “Focus Vår 2020” i postkassen.
Dette er den siste trykte publikasjonen “Focus” som jeg har planer om å utgi.

Det er selvsagt vemodig , men de fleste ting her i livet har en slutt.

 

2020FTV FORSIDEN 150x212 10gr WInnholdsmessig har jeg valgt å gå mer på fag enn å spissformulere saker vi har rundt oss og som dere er vant med å se i “Focus”: Denne siste utgaven har et bildegalleri over kjeveortopedikasus som skal og kan vurderes i forbindelse med helseministerens utspill om frafall av stønad.
I artikkelen ble det dessverre glemt å gi kjemperos og takk til leder av Kjeveortopediforeningen NKF, Jon Egil Tønnevold Fiane: Han fant mange fine bilder til meg – og til deg: Vi har en unik samling, trykte kjeveortopedikasus – som du må ta vare på.

Komposittkameratene stilte også opp og fant både informasjon og gode bilder til artikkel om store komposittfyllinger i posteriore tenner.

 

Uten at jeg ville innse det, kan det ha vært en belastning at det skulle være det siste “Focus”:
Det skal bli fint å konsentrere seg om Tannhjulet og Tannbloggen. Der kan jeg ta mange saker straks de er aktuelle, og på digitalt vis linke til underliggende informasjon.

Og det er nok å ta av fremover:
De siste par månedene har jeg fått spesielt mange innspill og tips. Særlig om TIPS; det som egentlig skulle være en praksiseierforening. På Vestlandsmøtet diskuterte mange at leder og et styremedlem i dengang  Praksiseierforeningen solgte seg til Oris. Da hastet det veldig med et ekstraordinært årsmøte der man endret både det ene og det andre; særlig vakte navnet TIPS beundring. Når de som foreningen var laget av og for, nå melder seg ut, hvem skal da ta seg av midlene (Rettsfond etc) de vender ryggen til?

Norsk Helsenett er mange tannlegers tvangstrøye. Hva når man ikke får sendt oppgjør til Helfo – og journalleverandøren ikke leverer og skylder på en annen leverandør? Alle sitter stille i det lengste, og alle skylder på alle. Men det er jo slik at leverandørene (også) betaler !  til NHN for å få være i denne sandkassen. Kanskje må NHN fronte alt ansvaret, også det økonomiske?

Så er det Digora, da: Scanneren og program fortsetter å fungere, og vil fortsette med det til tross for skremsler fra enkelte leverandører. Det er også flere som leverer gratis løsninger for dere som har fått angst 🙂 

Jeg følger opp med egne artikler om de aktuelle sakene.

Hygg dere med å lese Focus når den kommer. Jeg er spent på om vi får noen tilbakemeldinger og tanker om “Blir vi for mange tannleger?

Du kan kommentere her,
hvis du ikke vil sende kommentar til kaare@tannhjulet.no

Vestlandsmøtet

————————-19.  januar 2020————————-

Vestlandsmøtet er et hyggelig og faglig innholdsrikt møte, der man får anledning til å møte utstillere i rolige former og der man får tid til å snakke med kolleger. Fantastisk også at man erkjenner at lunsjen var mangelfull, for deretter å tilby refusjon til dem som ber om det. Det har vi aldri opplevd! 

Utstillingen var oversiktlig og romslig, men følelsen er at det over alt blir færre utstillere og færre tannleger på utstillinger. Det hjelper kanskje ikke å invitere tannpleiere og hjelpepersonell?
Vi besøkte så og si alle utstillingsstandene, men de store nyheter uteblir. Fremdeles irriterer jeg meg over firma som hevder at de “støttet av tannleger” , “brukes av flest” tannleger eller er “1.klasse”; men det får vi komme tilbake til. Opus var også der, og kommentarer om oppgraderingsversjoner regner jeg med at de fleste av dere vil se etter i Facebook-forumet “Oss tannleger imellom”.
Konklusjonen forøvrig er at det er viktig og hyggelig å møte leverandørene ansikt til ansikt, særlig når settingen er så trivelig og raus med både snacks og kaffe hele tiden.

20200119 Tannbloggen bilde Vestland kartDebatten “Utdannes det for mange tannleger?” var tydeligvis noe mange så fram til med spenning. Det summet av forventning før start.
Prof. Jostein Grytten viste SSB sine data, samt det faktum at SSB ser ut til å konkludere med behov for flere tannleger og tannpleiere. Grytten var meget presis i sin motargumentasjon og mente at vi nå ser et mettet marked i store deler av landet. Antall tannleger som utdannes i Norge har holdt seg stabilt de siste årene, omtrent 120 stk pr år, mens de to siste årene har utenlandske tannleger som har fått autorisasjon vært omtrent 200 pr. år.
Som en tankevekker presenterte Universistetslektor Kjetil Reppen kasus som bar tydelig preg av overbehandling.
Etter disse 2 innledningene startet debatten, ledet av en oppegående Siv Fossåskaret som elegant skar gjennom tåkeprat. Meget bra når vi hadde under 2 timer på hele seansen. Debatten ble likevel litt opphetet, og du skal få mer informasjon i en bred omtale i Focus om 3 uker.

Fagprogrammet startet som vanlig med “påmeldingskurs” torsdag. Vi synes det var svært gode tema, og fremhever tannbesparende restaurering med kompositt, og workshop innen kirurgiske teknikker. Fredag og lørdag harutstilling og løpende, åpne foredrag det tydeligvis var stor interesse for: “Alle” forsvant fra utstillingshallen :-).  Selveste Uriasposten; siste foredrag lørdag, ble uttrykkelig gjort til skamme av Komposittkameratene: Fullt hus på temaet “Vi strekker indikasjonene for direkte restaureringer. Hvor går grensen?”  

For ikke å glemme Festaftenen: Konemor og jeg ble plassert på hvert vårt bord, og fikk ulike impulser. Jeg var så heldig å være bordkavalér til en yngre kollega som hadde et hode det gikk fort rundt i og som i tillegg hadde observasjoner og refleksjoner om mye av det som er viktig. Der lærte jeg mye.

Egentlig så mye at jeg trenger litt tid til å fordøye alt. Til neste “Tannbloggen”!
Ha en fin uke! 

 

Nyttårsløfter eller nyttårsønsker?

————————-15.  januar 2020————————-

Vi har en god tradisjon i å ønske hverandre et godt nytt år: I godt lag – og på sosiale medier – forteller vi om hva vi skal gjøre (bedre) neste år. Erfaring viser at dette som oftest er ønsker; “Nyttårsønsker”.  Eller gode forsetter om man vil…

De mer sikre handlinger vi ønsker å gjøre, kaller vi “Nyttårsløfter”:

 

Fremtidsfullmakt er et av mine nyttårsforsetter, og er ett av de tema jeg skal gjøre mye for å informere om. Erfaringsmessig er Fremtidsfullmakt noe alle burde etablere; det er aldri for tidlig. Vi skal skrive grundig om det i Focus, men allerede nå finner du en artikkel her slik at du kan forberede deg.

Er vi eller blir vi for mange tannleger? Viktig for deg og for de som kommer etter oss: Vestlandsmøtet 17. januar 2020 har avsatt 2 timer til debatt “Utdannes det for mange tannleger”. Focus er på plass og vil sende referat så fort som mulig.

HELFO for dummies 200x285

 

HELFO og “Det gule heftet” blir vi aldri helt kloke på, og Inger-Lise skal være med som kursholder både på januarkurs og i Buskerud TF. Focus formidler så godt vi kan, og Tannhjulet har samlet all informasjon: Opp til høyre på tannhjulet.no finner du banneret som skal være tilgjengelig hele året. Informasjonsskrivet til leger finner du også der. Og alt som før var i “Det gule heftet”. Og SMT-lista på forhåpentlig forståelig og søkbart vis. 

 

Men vi nyttårsønsker å gjøre så mye mer!!

 

“God bedring”, ønsker barna våre.

Men Tannhjulet og Tannbloggen ønsker dere alle et riktig godt og fredfullt Nytt År.

 

Vil du legge inn en kommentar? Klikk her

Hvor mye faglig oppdatering orker vi?

————————-22. desember 2019————————-

Nå har den største aksjeposten i ORIS skiftet eiere – til utlandet ved Bridgepoint Capital Development. I melding til de ansatte fokuseres det på at man nå samler inn krefter for å satse stort på faglig kompetanse, og vil bygge ut sitt “Oris Academy“.

Colosseum-kjeden har hatt sitt “Colosseum Academy” i lengre tid. Ved en intern rokkering er én person dedikert til oppgaven med  å sørge for faglige mål  og spisskompetanse både innenlands og utenlands  i et stort og moderne kurslokale på Majorstua.

Tannfeen; også en dental klinikk-kjede, er på hugget med å skulle utvide til rundt 10 klinikker i 2020, og søker allerede etter egen fagperson som skal sikre det faglige innhold.

Parallellt med dette har vi alle produsenter og leverandører som tilbyr kurs og omfattende etterutdanning innen de forskjellige disipliner; endo, implantatbehandling, reguleringsskinner mm.

julenissen skolebenken 200x190Hvor står Tannlegeforeningen i dette?
Klinikk-kjedeansatte går på egne kurs. Den offentlige tannhelsetjenesten arrangerer sine kurs. Om flere leverandører blir rausere med kurstilbudene, blir ikke saken bedre.
Hovedstyret fikk på Representantskapet i år gjennomslag for senkede kurskrav, til færre kurstimer og kortere intervaller. Augustkursene forsvant og det ryktes at januarkusrene har mindre påmelding. Holmenkollesynposiet er  (forløpig?) en vinner. Kan det ende med at flere føler medlemsavgiften i NTF unødvendig etter hvert? Kostbar blir den ihvertfall når du er kontraktør.

Kan praksisen med å godkjenne ulike leverandørkurs ha vært spiker’n i kisten?

Står vi i fare for kurstilbud som er for omfattende, i en konkurranse der NTF “gir opp”?


Vi får forresten en ny dental klinikk-kjede i januar: Da åpner BLID AS (Askeladden.co – OBS at det er .co) klinikk på Grünerløkka. Samme firma som hadde frisør-suksessen Cutters.

Til slutt: Vil tannleger føle seg slik mange pasienter nok føler det når gamletannlegen har solgt pasientporteføljen?  LIC Scadenta har kjøpt kundeporteføljen, pluss noen eksklusive agenturer, av Dentatec AS. Det er hverken galt eller ufornuftig, men jeg vil mer enn gjerne ha kommentar på reaksjonen når LIC Scadenta ringer DEG, og forteller at du som kunde er solgt til DEM. 🙂

Focus, Tannhjulet.no og Tannbloggen ønsker deg og dine 

“En riktig God Jul og et fredelig Nytt År”

JULENISSE LIGGe 600X47

Er det beste å bli tannlege?

————————-13. desember 2019————————-

 

Tannhelsetjenestens arbeidsmarked engasjerer alltid.

Redaktørens leder i Tidende nr 9/2019 “Det går an å bli noe annet enn tannlege” ble oppfattet av undertegnede som noen fine betraktninger om det å ikke nødvendigvis MÅTTE bli tannlege.
Det neste nr. 10 med President-innlegget “Klart du skal bli tannlege!” er spesielt på flere måter. Interessant å sammenligne de to innleggene:

Du finner pdf-bilder av innleggene i Tidende ved å trykke på denne linken

Presidenten mener at det er mange andre oppgaver tannleger kan ta fatt på. Tja, det kan muligens være et ” marked” for blodtrykksmåling, diabeteskontroll og flere spennende legelignende oppgaver.

For meg reiser det flere spørsmål: Ta den minst kommersielle delen først: Ved funn- hva så? Skal man henvise legen for videre utredning- og sannsynligvis ny kontroll av samme funn? Dobbelt arbeid, muligens også dobbel kostnad, minst. For tannlegen vil måtte inngå avtaler om honorar og oppgjør. Man glemmer kanskje også at KI (kunstig intelligens) er på full fart inn, og blodtrykk kan enkelt måles på Super’n?  Selvsagt har vi mange tannhelsefaglige oppgaver å løse, odontofobe, utsatte grupper, økonomiske dårlig stilte, institusjons- og sykehuspasienter. Sikkert mange flere også.
Men NTF må ta innover seg at de fleste i disse kategoriene svært sjelden har mulighet til å betale eller komme seg til privat tannlege ei heller betale av egen lomme. Så lenge det offentlige ikke tar et større økonomisk ansvar enten via trygden, kompetansesentrene eller flere offentlige ansatte, er det sannsynligvis utopi å anta at dagens tannleger skal ha nok til å å fylle dagene med nødvendig tannlegeri, iallefall i større byer.

Presidenten hevder at disse bekymringene i stor del kommer fra det sentrale Oslo. Det er helt sikkert områder i landet hvor private kan slå seg ned og ha mer enn nok å gjøre. Men slik sammensetningen av unge studenter er, vil både kjønn og etnisitet neppe tilsi at mange er interessert i rypejakt på Finnmarksvidda som aktivum for arbeidssted.

Altså heier vi på redaktørens leder inntil myndighetene prioriterer de nevnte grupper med tannhelsehjelp i form av friske penger.

 

I denne settingen synes jeg KI; Kunstig Intelligens, er uhyre spennende.  KI invaderer helsetjenesten generelt; sykehus og spesialister spesielt. Tidspunktet for når KI rammer tannhelsen med full kraft, er trolig bare et prioriterings- og økonomispørsmål. Se artikkel nedenfor.

21 tanker for det 21 århundre HARARI BOK 10gr 200x250Jeg leser ikke mye, men konemor befalte å lese Harari: “21 tanker for det 21.århundre”. Den er besettende, skremmende og tankevekkende. Er Kunstig Intelligens “frihet”? Hva gjør KI med oss, hvor ender vi? Samt mye, mye mer…

Men nå er det juletid- og lesetid. Og i pakt med tiden er analoge papirutgaver “ut”, og mobil/PC lar deg lese eller lytte til boken. En kontakt til  storytel logo 54x30, som tydeligvis er vant til å lytte (!) gjorde at Frida kontaktet tilbake, og vipps fikk vi ta del i en kampanje med uforpliktende gratis prøveperiode i 30 dager. Se nedenfor.

Da er vel julen reddet?

Og med det ønsker jeg dere en riktig god førjulstid – og julaften dersom dere ikke får nytt brev innen den tid:-)

PS: Siden det er fredag den trettende, ville jeg ikke skremme tidlig på dagen.
Vil du vite mer om fredag 13.? Klikk her 🙂

 

Vil du gi en KOMMENTAR? Det gjør du her

Vi finner oss jo i det meste?

————————-27.november 2019————————-

 

Høsten er jakttid. I påsken døde min trofaste hund “Fenni” av alderdom: Jeg gråt mye; det er merkelig hvordan man blir glad i sine firbente venner – jeg savner henne ofte.

IMG_2836Til alt hell har jeg barnebarnet “Dina”. Starten av jakten gikk temmelig dårlig, og savnet etter Fenni ble ikke mindre.  Men etterhvert har Dina tatt ansvar, og blir bedre og bedre elghund.
Årets jakt er merkelig: Hovedmålet er jo elg. Men stadig vekk ble vi “forstyrret” av hjort som kom mer frem, som tok oppmerksomheten til Dina – og som gjorde at det er jaget mer hjort enn elg.

Og slik har jeg det i Tannedammen også: Det er større artikler jeg arbeider med, men stadig vekk glimter det til med “ting som haster i nuet”.  Og derfor er dt jaktet mer på “småting” enn de tyngre saker:
For et par uker siden snappet jeg opp en melding på “Oss tannleger imellom” om at noen depoter både skriftlig og muntlig forsøker å lure våre kolleger og arbeidsgivere til å kjøpe tjenester vi ikke trenger. En kollega fikk tilbud om konvertering av Digora bildedatabase til den nette sum av kr. 35.000, samt årlig avgift kr. 5000 (trolig pr. arbeidsstasjon). Jeg skrev om det samme i et 2017 Nyhetsbrev: Denne gangen er svindelforsøket godt dokumentérbart; kolleger som har gått i garnet bør kunne kreve pengene tilbake. Se artikkelen nedenfor.

Jeg fikk også tips om at den siste oppdateringen til OPUS har så mange feil/bugs at man har måttet avinstallere oppdateringen. Dersom man har mange arbeidsstasjoner blir dette ofte en kostbar affære med ekstern kompetanse for å oppdatere. Da er det vel legitimt å spørre hvem som skal betale tannklinikken for alt ekstra arbeidet? Og hvem skal fronte tannlegenes krav? Eller avfeies slike krav med at “shit happens” og at “dette er en del av risikosport ved å ha egen praksis?  Noen som har erfaring?

Høstmørket har en egen sjarm. Med snø blir det lyst og vakkert. Og glatt.

Men “Tannhjulet” har pigger; vi finner fram…

 

Vil du gi en KOMMENTAR? Det gjør du her

Presentasjon av Tannbloggen.no
Og
 en “godis”…

————————-20. oktober 2019————————-

 

“Focus Nyhetsbrev” startet jeg med for 15- 20 år siden, for å utvikle en brobygger mellom publikasjonen “Focus” og internettsiden Webtannlegen som senere ble til Tannhjulet.no

Nå vil jeg gjerne bli mer digital. Jeg har jo inntrykk av at dere har satt pris på mine nyhetsbrev, og har lenge fundert på hvordan en omlegging skulle bli best mulig. Så kom “Tannbloggen.no” seilende på ei fjøl – og jeg grep sjansen til å lage en plattform der vi kan få enda bedre kontakt. 

Forventningene er at jeg fremdeles skal klare å være meg selv, bare litt løsere, litt oftere og litt mindre pretensiøs (?). Men som alltid, med kritiske skråblikk og Focus på å gjøre hverdagen til den praktiserende tannlege best mulig.

Tannbloggen vil være en underside på Tannhjulet.no.
Forsiden på Tannhjulet vil som tidligere presentere bilder og linker til nyheter og artikler, mens det under hvert blogginnlegg vil finnes artikler, nyheter, produkter mm. som jeg anser relevant for Tannbloggen der og da.
Tannbloggen vil foreløpig også publiseres på facebooksiden Tannhjulet, slik at dere kan legge inn kommentarer; Ros&ris.

 

Har du noen ideer, råd eller veiledning å komme med i denne sammenheng? Alle kommentarer vil bli satt stor pris på:-)

sukkertoy samhold 200x168

 

Forøvrig noterer vi oss at NTF forlenger den tidlige og rimeligere påmeldingen til Landsmøtet. Begynner det å tynnes litt i salene? Mange om beinet? 

Flere depoter og markedsførere har sine godkjente kurs. Vi ser også at etpar av de store tannklinikk-kjedene reklamerer for sine «Academy», selv i Tidende.  Lekre og velutstyrte kurslokaler med potensiale til kursdeltakere fra hele Europa, minst,- uten flyskam. Smart måte å utdanne sine egne til det man spesifikt vil satse på, enten det er aligners, bleking, markedsføring eller hva det måtte være? Kursmarkedet kan synes lukurativt. 

Selvstendige tannleger kan kanskje kjenne en liten bismak ved å putte kurspenger i lommene til en utenforstående, gjerne utenlandsk investor, framfor egen fagforening? 

Om man tør spørre?

Start på høstens aktiviteter!

————————-13.september 2019————————-

I løpet av sommeren har det kommet inn kommentarer om “Tannhelseforsikringer”, og det er tydelig at temaet opptar mange.

 

Tannhelseforsikring er i utgangspunktet noe pasientene tegner for å få rimeligere finansiering av sine tannlegeutgifter, og skal i utgangspunktet ikke engasjere oss tannleger. Men slik blir det selvfølgelig ikke; forsikringsselskapene vil stresse tannlegene til å utlevere journalopplysninger og pasientene vil stresse oss for at mest mulig tannbehandling skal betales av forsikringen de har tegnet.
Allerede nå ser vi at noen forsikringsselskap er ganske kritisk restriktive til hva de aksepterer som  nyoppstått behandlingsbehov. Da ser vi at pasientene i stor grad bebreider tannlegen: Derfor må tannlegen være på vakt, være godt orientert og kunne videreformidle positivt hvilke(t) forsikringsalternativ pasienten bør velge. Jeg har en klar formening om hvilke forsikringsselskap som fremstår som rause eller knotete…

Krav om god dokumentasjon av behandling og utlevering av journalopplysninger er noe som vil angå samtlige praktiserende tannleger. Pasientene skaffer seg informasjon om hvilke rettigheter de har: Tannhjulet holder deg oppdatert.

 

Det er overraskende at kolleger, særlig de som jobber der, ikke har fått med seg at tannklinikk-kjeden Oris er lagt ut for salgInternasjonalt. Og at det kommer flere nyetableringer/salg.
Det samme gjelder salg av leverandører som Dental Sør. Eller salg av dentallaboratorier.

 

Felles for det jeg nevner over, er at hele tannhelsetjenesten blir enda mer påvirket av økonomer og finansakrobater. Årsaken er at det tilsynelatende er god butikk i tannhelsetjeneste. Det igjen betyr at “dette går ikke over“; vi må være orientert, forberedt og istand til å gjøre det beste ut av situasjonen. Det dreier seg om integritet og at vi må stå sammen. Vårt neste “Focus” vil sette søkelys på dette; følg med!

 

Det er håp i hengende tanntråd: Jeg ønsker dere alle en god start på høsten, enten dere jakter på dyr eller en god hverdag.

Sommeren er her

————————-27.juni 2019————————-

De fleste tar vel en velfortjent sommerferie nå?  “Tannedammen” tar likevel ikke helt ferie; det er ganske mye som skjer, så jeg skal ta det punktvis:

Vannkvalitet på Askøy har fått mye oppmerksomhet, uten å vektlegge at vannproblemene i Bergen 2004 og Oslo 2007 var vel så dramatiske. Men da var ikke media så aktive. Men fordi jeg engasjerte meg i å foreslå en godt og rimelig løsning, har jeg pløyd metervis av artikler og referanser. Og i dag fant jeg en lang artikkel på Mattilsynet, og det var en gjennomgang av vannbehandling beregnet for husholdninger (og derfor også tannklinikker – min kommentar). Ikke helt uventet for meg ble det satt store spørsmålstegn ved reklamerte referanser, og på en pen måte ble det sagt at de fleste leverandører hadde upålitelig dokumentasjon og produkter som ikke holdt mål, parret med konsulenter som ikke hadde kompetanse.  
Og i går dumpet det ned i epostkassen min et “sikkerhetsvarsel” som advarte alle med en unit fra før 2017. Ikke bare var det en god timing, men å lage en skremsels-epost som munner ut i mersalg – høyst sannsynlig uten grunn – er vel kanskje litt drøyt. Og når man deretter presenterer en mastodontisk praktløsning til over 200.000 kroner – uten UV – uten dokumentert virkning eller rot i virkeligheten, da kjenner jeg at bunnen er nådd.

Amalgamutskillere er også en stor belastning for mange, og igjen finner jeg klinikker som har gitt carte blance til leverandøren: Stor klinikk, 4 små sedimenteringskar type SRAB til kr. 5.500 pr stk pr. år, og noen elefantastiske separasjonstanker som ingen på klinikken kan håndtere når de slutter å fungere: Kan det bli bedre?

ORIS pyntet brud_106x150

Klinikk-kjedene går ikke så altfor godt, skrev vi i siste Focus: Nå vil investor og tannlegene i Oris selge seg ut, og i en “konfidensiell” invitasjon ser vi hvordan ORIS-kjeden markedsfører seg overfor investorer her og i den store verden. Og at “tannlegedrevet” ikke lenger er så viktig. Det bør kunne starte en diskusjon om hvordan “den frie og selvstendige tannlege” skal kunne klare seg i tiden fremover.

Det er planen at jeg gjennom sommermånedene skal legge ut artikler om de nevnte temaene – og litt annet. Du finner konkret og praktisk veiledning; så les av og til det som skrives på Tannhjulet. Eller send meg en epost.

–  Focus er å holde deg oppdatert
Bruk sommeren til å tenke på om du kan gi meg noen tips!


 

«Focus Vår 2019» er utsendt, avfallshåndtering er sentralt

————————-4.juni 2019————————

«Focus Vår 2019» er utsendt, og skal ligge i postkassen din senest i morgen, betinget av at vi har riktig postadresse til deg.

«Focus Vår 2019» ligger elektronisk på tannhjulet i flere versjoner; utgave med sideoppslag (bla-utgave), vanlig pdf med nedlastingsmuligheter, samt hver enkelt artikkel i egen pdf-format. Du finner alt når du lukker denne siden.

utsnitt forside amalgam 200x115Utskiftingstakt og utgiftsnivå for å levere amalgamavfall er hovedtema, basert på at mange privatpraktiserende tannleger og fylkestannlegen i Hordaland reagerte på de årvisse store regninger for denne tjenesten.

Den viktigste kunnskapen jeg får ut av dette, er at vi er omgitt av påstander om fakta, det henvises til lover og regler som av og til ikke finnes, og det konstrueres miljø-ord som skal påvirke vår adferd og handlinger.

Jeg oppdager at mange “kildehenvisninger” er en stafettpinne, hvilket vil si at leddene bringer informasjonen ukritisk videre, basert på tillit.
Det samme gjelder de leverandører som av ulike årsaker har ønsket å sette bort håndtering av amalgamfiltre til en underleverandør, basert på tillit.

Denne gangen tror jeg Focus på vegne av tannlegene har gjort en grundig gjennomgang av lovverket, og har gitt en klar konklusjon.

Vi står oftest alene i praksisen med ansvar for avfallshåndtering: Send inn dine synspunkter i en epost.
“Hvis man står med dritt opp til halsen, gjelder det å ikke henge med hodet”

–  nei, se FREMOVER
Det kan vi f.eks. gjøre sammen?

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn