20190101 GC LightPro -topp

ARKIV Tannbloggen fra september 2019 til desember 2019

Mer testing for Coronavirus før behandling?fjærpenn126x150

————————- 2. april 2020 ————————-

Jeg fikk nyss om en artikkel som sa at ansatte i fiskeindustrien skulle settes inn som helsearbeidere for å utføre Coronatester/prøvetaking på pasienter.
Hvorfor ble jeg ikke overrasket?
Så kom det for en dag at det var 1.april – og jeg fikk skrivekløe. Og sender Tannbloggen 2.april. For sikkerhets skyld.

 

Jeg er veldig takknemlig for at så mange skriver til meg om sine opplevelser; bekymringer og motbakker. Fortsett med det på epost direkte til meg, for nå drukner det meste av nettkommentarer og messenger. Dere skal også vite at jeg aldri har røpet en eneste kilde, og etter avtale anonymiserer vi allment interessante emner til det ugjenkjennelige  :-)

Jeg hadde jo ikke tenkt å skrive så mange og mye i Tannbloggen, men tilsig av innspill og oppmuntrende tilrop gjør at jeg utfordrer skjebnen.

Noen få har forsøkt “å sette meg på plass” for meninger, og jeg skal skjerpe meg på at jeg selv ikke skal mene så mye om mangt: De fleste uttalelser er gjort i generelle vendinger og i spørsmåls form. I motsetning til de som mener at man må unngå debatt, og derfor  må stenge ned både “Oss tannleger Imellom” og Tannbloggen”, så er jeg av den mening at debatt må være åpen for at vi skal overleve.

Vi må tåle både slemme og utidige spørsmål så lenge de er i generelle og respektfulle former. Personangrep er i en annen divisjon…
Vi må tåle at vi tenker og handler annerledes. For eksempel hva med at mange fylker stengte ned de offentlige klinikkene før FHI kom med anbefalingene? Og hva når anbefalinger tolkes forskjellig mellom FHI, HDIR og WHO? Eller resultatet av våre egne betraktninger som “Den glemte helseprofesjonen”, der frisører og fotterapeuter stenges ned?  Kan vi forvente at våre reaksjoner reflekterer dette?

Klikk på bildene eller overskriften, så kommer artiklene frem:

coron og norge 150x150 Skal vi teste alle pasienter før tannbehandling? - En tannlege henvender seg til Helsedirektoratet vedrørende smittevern. HDIR viser til FHI's anbefalinger, og legger til egenvurdering. Les selv. 24721

Konklusjonen på artikkelen er at privat tannlege kan anbefale pasienten å ta en test, før han/hun får time hos offentlig beredskapsklinikk. Spørsmålet som da dukker opp: Er dette mulig? Vi vil da kanskje ikke ha med “akutt” tannbehandling å gjøre lengre? Vanlig prøvesvartid har vært ca 2-5 døgn, men vi vet nå at prøver kan analyseres på 15 minutter. Så får vi tilgang for pasientene våre og har vi nok prøvetakere og bioingeniører til å tolke resultatene, kan dette etterhvert la seg gjøre.

 

2019 TIPS logo 150x80 Betraktninger rundt tannleger i privat sektor - Kari Odland er leder i TIPS (tidligere Praksiseierforeningen). Hennes betraktninger kan passe fint i disse Corona-tider. 24732

Dersom vi tror på at i forbindelse med beredskap og Coronasmitte er “Den glemte helseprofesjon”, så kan TIPS, tidligere Praksiseierforeningen, være en instans som må kunne trykke på våre egne jurister og foreningspolitikere? Tannleger i privat sektor vil trolig ha glede av denne informasjonen fra TIPS.

 

nettavisen 150x39 Privat testing av Corona-virus - Lege og tannlege Karl-Iver Hanvold tilbyr Coronatest til kr. 1500. Det er det mange reaksjoner på dette, men er ikke dette bare ett av mange private helsetilbud?

Det har vært lite praktisk informasjon om testing og prøvetaking av pasienter for Corona-viruset. Kanskje det er den riktige vei at dental privatpraksis kompletterer den offentlige helsetjenesten?

 

Bare vær oppmerksom på at E-boksen fort fylles opp. Myndighetsorganer er flinke til å sprute ut nyheter i disse tider. Ikke alltid er de sammenfallende heller…


broadway coronarvirus medleyDet var den alvorlige biten for denne gang. 
For å muntre dere opp, legger jeg denne linken til “musicalen” Broadway Coronarvirus Medley 

Se forøvrig på kurstilbud fra USA, så har dere noe til Påske kommer!

 

OBS: Denne nyheten ble sendt på samme epostvarsel som Tannbloggen 2.april

fastlege lov og stetoskiop Har du påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie! - Morgenen 2.april fikk jeg kaffen i vrangstrupen: Aftenposten har et oppslag “Har du fått påbud om å stenge, skal du ikke betale husleie”. Artikkel om dette ble sendt ut sammen med varsel om ny Tannbloggen. 24805

Coronapakke og sunne bedrifterfjærpenn126x150

————————- 29.mars 2020 ————————-

 

Økonomisk implikasjon for tannlegene

Redningspakker skal komme til utsatte, men sunne småbedrifter. Ordningen skal gå bredt og være generell. Det nevnes til stadighet frisører, fargehandel, reiseliv, kiropraktorer ol.  Svært sjelden nevnes tannleger. De som ble pålagt nedstengning kommer først i køen når det gjelder redningspakker. Tannleger er ikke der.

Tannleger skulle stå stand-by for å hjelpe akutte pasienter. Bare akutte ble det presisert. Selvsagt med godt smittevern- i disse mangeltider.  Uten hjelpekrefter, de er jo oftest permittert. 

Noen kolleger har imidlertid mer redsel for et økonomisk virus, for vi hører fra teknikere at kroner og broer lages, endatil 10-leddere.

De fleste som følger anbefalingene og bare tar strengt akutte, event. henviser til andre klinikker, vil slite økonomisk.

Kompensasjon vil også bli gitt til dem som får betydelig omsetningssvikt, ble det sagt på pressekonferansen. Iallefall delvis, for huseiere må også ta sin del av støyten. Så tannleger som eier lokalene sine selv og kanskje har en noe oppskalert husleie, ser kanskje også at den inntekten minker.

“Støtte skal gis til sunne bedrifter”, sies det.
Det må vel bety de klinikker som drives med overskudd? (Man vil kanskje se på snittinntekt over tre år?)

Her kommer en utfordring; tannleger er etter hvert nokså ulikt organisert.

Ansatte i eget AS kan permittere seg selv og ansatte. Tilbake står rene løpende utgifter. Disse bør være kvalifisert til delvis kompensasjon. Et usikkerhetsmoment er hvordan utbytte vil bli behandlet. Flere tannleger i AS har gitt seg selv en lønn rundt ca 7-8 G, og utdelt utbytte utover dette. Hvorvidt dette vil tas hensyn til ved en eventuell gjennomsnittsberegning gjenstår å se.

Enkeltpersonforetak (ENK) er omtrent i samme posisjon som de med eget AS, men har sannynligvis mer plunder og heft overfor NAV. Her kommer også en 80%-regel inn.

For begge disse organiseringsformene blir det spennnede å se om avbruddsforsikring kan dekke noe hvis ikke staten dekker.

Kontraktørtannleger har enten ENK eller AS, men sitter i en bedre posisjon fordi utgiftene normalt er lave. NPE er sannsynligvis den største utgiften. 

Uansett gir ikke NAV mer enn 6 G til tannlegene. Det kan nok føre til en stram livreim for mange.

  • Husk å be om avdragsfrihet på lån.
  • Be NTFs jurister om hjelp til å få NPE-aviften redusert i forhold til den tiden man ikke er i jobb.
  • Redusér alle utgifter midlertidig. Se nøye på Leasingavtaler

kjede 150x90

Hva med de ulike kjedene?

Hvordan vil myndighetene behandle dem? Mange av de tilknyttede tannlegene er kontraktører, og representerer seg selv. Ofte er hjelpepersonell ansatt i et driftsselskap, men selv om disse permitteres er utgiftene ofte høye, som husleie, strøm og forsikringer.  I hvilken grad vil myndighetene anse dette som sunne bedrifter hvor arbeidsplasser må beskyttes? Hjelpekreftene er for en stor del  nært knyttet til kontraktørene og de får sikkert jobb hvis morselskapet skulle nedlegges/gå konkurs. Driftsselskap sender ofte overskudd oppover til et holdingsselskap som kan være eid av investorer, både norske og utenlandske.

Noen av kjedene har komplekse strukturer, med en paraply over ulike datterselskap ofte med opprinnelig praksiseier som andelseier.
Et eksempel her er Orbdent AS som eier flere klinikker med kompleks struktur.
Oris Dental AS eies av et holdingselskap som har et stygt negativt resultat på driften (skyldes stort sett lønn) men som har pene finansinntekter (sannsynligvis fra «døtrene»).
Colosseum driftsselskap gir pent overskudd som vel sendes videre oppover i systemet.
Smil Tannlegesenter AS er en liten kjede. Her er driftsresultatet positivt i 2018, men negativt i 2017.
Tannfeen AS er heller ikke så stor, nå 5 klinikker.  De utmerker seg med negative resultater, og har  drevet med underskudd i tiden 2014-2018.  Ikke drevet av tannlege forøvrig.  De skal visstnok bare ha ansatte tannleger, dog litt uvisst om de kan spores langt tilbake i tid. Tro om dette blir sett på  som en sunn bedrift?

Dette kan bli uhyre spennende. Vi vet jo også at noen må ende med underskudd når kolleger underbys på pris.

Hvor sunne vil disse kjedene og klinikkene betraktes?
Er det samfunnsøkonomisk nødvendig å redde et driftsselskap? De ansatte vil få jobb hos tannleger som fortsatt vil drive klinikker i en eller annen form.
Vil venstresiden akseptere at noen aktører kan samle overskudd i finansielt konstruerte selskap?

Vi oppfordrer kolleger til å se litt på en del av kjedene og deres struktur.
Kanskje mer interessant for framtiden enn mye annet.  Regnskap og eierforhold ligger lett tilgjengelig på www.proff.no  eller på www.purehelp.no

Det enkleste for myndighetene er nok de tradisjonelle mindre praksisene utover landet. Det er flest av dem…

.

“Hjernedød” eller “Gjerne dø(d)”?fjærpenn126x150

————————- 23.mars 2020 ————————-

 

Nå har Tannlegeforeningen samlet veldig god informasjon om hvor man skal henvende seg eller henvise til, i akuttsituasjoner. NTF slår fast at det er “Den offentlige tannhelsetjenesten”, DOT. som skal organisere beredskapsklinikker som kan ta i mot pasienter med smitte eller mistanke om smitte.” I neste setning minner NTF om “at det kun skal utføres nødvendig akuttbehandling, og at privat praksis skal håndtere egne, friske pasienter og ikke henvise friske pasienter hvis ikke strengt nødvendig.”

Dette er i forhold til FHI’s anbefalinger. Men er FHI på bærtur? Hvem er i stand til å vurdere forskjell på tilsynelatende friske, men likevel smittebærende pasienter?

Det er jo et tankekors at svært mange offentlige tannklinikker stenger ned for vanlig drift – i forkant av FHI- og til tross for at man tror at smitte mellom barn er mindre utbredt. Tannlegene kan sannsynligvis beskytte seg selv med det anbefalte smittevernutstyret (som skal skiftes mellom hver pasient), mens det ligger utfordringer i den smitten som blir igjen på kontoret – i luften, på tøy, på overflater… Her er mange spørsmål; Coronasmitten ser nå ut til å eskalere mens føre-var-prinsippet ennå ikke helt har sunket inn..

Forresten, allerede nå ser vi i Oslo eksempler på den aktive tannlege som tar imot pasienter som ringer, og der alt er akutt.

Hvem kan vi stole på?
Kritikken hagler mot myndighetene; “for sent og for lite”…
“Debatten” 17.mars, ble skikkelig kritisert for å la “andre” slippe til i diskusjonsrommet. Men det engasjerer, og flere “tyngre” fagfolk støtter dr. Nyborg, og peker på at vi trenger alle synspunkter i en prekær situasjon. 

Så er det tannlegene,da: Er vi “den glemte helseprofesjon” og ressursgruppe? 
Frisører og fotterapeuter ble viktigere å permittere. Tannpleierene ble nevnt som ressurspersoner da sykehusenes personale ble satt i karantene.

Hvorfor ble det slik? 

I denne Corona-tid er vel facebookgruppen  OTI; “Oss tannleger imellom” enda mer viktig enn ellers: OTI er det eneste, åpne diskusjonsforum vi tannleger har; der vi kan lufte våre tanker. Jeg har tiltro til at tannleger, som akademikere, kan skille mellom meninger og myndighetsanbefalinger. Ja faktisk også avsløre utilbørlig egenreklame…

Om ikke Corona er ille nok, så raser børsene og oljeprisene og kronekursen: Vi må regne med at fasiten blir betydelig prisoppgang for det vi skal bruke i praksisen. Dette må slå ut i honorarene allerede snart, eventuelt må du forvente at reallønnen kan falle dramatisk! Tenk på hva alle importerte nødvendige frukter og annen vegetabilsk mat vil koste! Og er vi på vei til å måtte importere animalsk mat også? Vi snakker om 20-30 prosent merkostnad i første ledd. Hvis det er kapitalvarer du ønsker, må du passe på at prisene ikke allerede er hevet.
Løp og kjøp :-)?

20200320 Familieliv i koronatider 250x227Litt humør hjelper: Hvem husker ikke den hysterisk morsomme  Det bor en baker i Østre Aker” fra 2016 med Jon Niklas Rønning.
Nå har han vurdert hjemmesituasjonen og laget en ny sang “Familielivet i Korona-tider”: Dersom du nå depper litt hjemme, så syng med!

Det er en utfordrende tid; hold sammen, lytt til hverandres råd og oppfatninger. Og avslutt alt arbeid på vanlige klinikker, inkludert tannhelsekjeder.
For én gangs skyld: Ansvar for absolutt all akuttbehandling skal legges til Tannhelsetjenestens kompetansesentre, sykehusklinikkene og universitetsklinikkene.

 

Vi holder avstand, og satser på at Coronaviruset ikke smitter gjennom email.

Ta vare på dere selv; vi har ikke én å miste

.

Alene med Coronafjærpenn126x150

————————- 9.mars 2020 ————————-

Mandag 24.februar (!) 2020 skrev “Tannhjulet” til Folkehelseinstituttet bl.a.:

Kjære Folkehelseinstitutt v/NN; 24.2.20:

“Jeg tror at FHI overser eller undervurdererer tannklinikkenes posisjon vedr. Coronaviruset:

Tannhelsepersonell er daglig i kontakt med rundt 16-20 pasienter; nærkontakt med blod og spytt; får det på hendene og kan formidle videre spredning ganske effektivt.

Jeg har sett på informajonen til legekontorer/primærhelsetjenesten. Jeg kunne ønske mer fokus på det viktigste på en klinkende klar hovedside for tannleger.

Jeg kan tenke meg å formidle en anbefaling til tannleger, offentlig og privat gjennom “Tannbloggen” på https://tannhjulet.no/tannbloggen/

NÅ begynner det å haste, tror jeg.”

Svar fra FHI samme dag, mandag 24.feb.

“Vi skal ta en titt og se om vi lager noe spesifikt for tannlegene.”


Jeg kan ikke se at noe har skjedd:
FHI er kanskje gladere for å arrangere pressekonferanser der de kan fotograferes på rekke og rad. Eller motta pressen til intervjuer. Eller lage generelle nettsider med klikking hit og dit for å finne informasjonen? 

3.mars fikk vi info fra Tannlegeforeningen; mest henvisning til FHI og foreningens sider. 4.mars inneholdt NTFs sider mest linker til Sykmelding og Permitteringsinfo hos NAV. SNU er imidlertid enslig svale med konkret info om forholdsregler.

Imens sitter tannlegen alene med sine utfordringer: 

I utgangspunktet kan jeg nesten ikke tenke meg noe værre sted for spredning av Corona enn et tannlegekontor: Pasientene vet ikke eller er likegyldige til om de er smittet, Det borres med betydelige aerosolskyer rundt oss, pasientens blod og spytt er de  fleste steder, pasientene tar på alt på venterom og inne på klinikken, i betalingssituasjon… Og hva skal tannhelsepersonellet stille opp med? Hånddusj og “AntiBac” er umulig å få tak i, og litt sprit her og der er ihvertfall ikke effektivt mot virus. Dersom konklusjonen er at tannhelsepersonaler er spesielt utsatt i forhold til de fleste andre yrkesgrupper, er ikke tannklinikken noe greit sted å være i Corona-tider.

“Stenge ned” er et alternativ med 2 innfallsvinkler: Personalet kan sykmelde seg eller du kan sende alle hjem (= permittere).  Men hvem gir oss direkte juridiske råd, og hvem skal forhandle med myndighetene om spesielle vilkår i en spesiell situasjon? Ingen, selvfølgelig: Det er den enkelte klinikks ansvar å vurdere når og om personalet skal ha godkjent sykmelding, samt selvfølgelig ta utgiftene. Permittering er heller ingen gratis løsning: Og hvis noen tror NAV vil og kan gi helsepersonell i vår situasjon spesiell hjelp og spesielle vilkår, kan du bare følge lenkene på NTFs hjemmeside.

Oppdat 12.mars:
Endelig ikke helt alene med Corona? :

Et utvalg presseklipp 12.mars:

Se artikkelen “Ikke lenger helt alene med Corona”

 

 
Kan det virke urettferdig at tannlegene må betale prisen for en landsomfattende epidemi der FHI stiller seg uforstående (eller tause) til at offentlige instanser nekter utsatte pasienter å bli testet for Corona, og i samme åndedrag anbefales å gå på jobb?

 

2020 NTFs symposium 250x172 15gr skjevDet skal bli spennende å se hva som skjer med “NTF’s Symposium 2020” 12.mars.
Blir det en forventingsfull forsamling av smitteutsatte kolleger som møter smitteutsatte tannhelsesekretærer og tilreisende foredragsholdere? Vil økonomi trumfe ansvarlighet?
–>Planlagt arrangert i en hotellkjede som allerede har varslet permitteringer grunnet Corona!
10.mars ettermiddag fikk de som har meldt seg på, beskjed om at Symposiet er avlyst 

 

Viktige betraktninger finner du i artikkelen “Alene med CORONA…” nedenfor.

“God bedring”

.

Vårt siste “Focus” toppes med Digora-seier

————————-28.  februar 2020————————-

Tusen takk for alle tilbakemeldinger og hyggelige kommentarer som respons på at “Focus” i trykt versjon nå er historie…

At vi har korrekt epostadresse, mobilnummer og postadresse vil bety mye for vår kontakt mot og informasjon til deg. Veldig ofte er bare én av de nevnte adresser riktig, og da vil vi ved returer likevel kunne finne fram slik at informasjon kan nå deg.

 

Musefelle tannlegemann 192x172Vi ble i går tipset om en større artikkel på Dental Sør sin hjemmeside: Dental Sør, som fikk rettighetene til Digora i 2017, forteller på sin nettside at “de ikke visste” om Digora-programmet ville fungere etter 1.1.2020, og at de ikke hadde fått svar fra KaVo før desember 2019. Men nå er det slik at vi har en epost fra Dental Sør, datert mai 2018 om at Dental Sør hadde vært i kontakt med KaVo. Allerede da fortalte Dental Sør at Digora ville slutte å virke, så tannlegene “måtte” oppgradere eller skifte program!  

Vi tar Dental Sør sine innrømmelser som bekreftelse på at det vi har fortalt og advart om siden 2017 er sant:
Digora fungerte da, fungerer nå og vil fungere videre! Samme budskap har vi utrettelig formidlet gjennom “Focus”, Tannhjulet og Tannbloggen.

Dental Sør forteller også historien om Dental Digitals konkurs i 2015, da Dental Digitals leder snøt og bedro alle han kunne for å redde sitt eget skinn. I forkant betalte forresten Dental Digital så mye penger til Dental Sør sine eiere at det godt kan ha vært en medvirkende årsak til konkursen. “Høk over høk”, kan man si?

Dental Sør har med sine innrømmelser sannsynliggjort at tannlegene med overlegg blir forledet til å endre programvare eller kjøpe ny programvare med nye betingelser.
Kan det være på tide at mange tannleger vil kreve penger tilbake, og installasjoner omgjort? Og det gjelder ikke bare tjenester og produkter levert av Dental Sør. Det kan være betydelige beløp å spare for Den offentlige Tannhelsetjenesten, tannklinikk-kjeder og for uavhengige, privatpraktiserende tannleger.

 

Nedenfor her finner du en artikel “Focus og Tannhjulet har snakket sant om Digora hele tiden…” med kopi av  Dental Sør sin nettside i går, samt noen fakta om lisenser, oppgradering og ny-installasjoner.

Siste trykte publikasjon “Focus” – ever!

————————-11.  februar 2020————————-

I løpet av en drøy uke skal du ha “Focus Vår 2020” i postkassen.
Dette er den siste trykte publikasjonen “Focus” som jeg har planer om å utgi.

Det er selvsagt vemodig , men de fleste ting her i livet har en slutt.

 

2020FTV FORSIDEN 150x212 10gr WInnholdsmessig har jeg valgt å gå mer på fag enn å spissformulere saker vi har rundt oss og som dere er vant med å se i “Focus”: Denne siste utgaven har et bildegalleri over kjeveortopedikasus som skal og kan vurderes i forbindelse med helseministerens utspill om frafall av stønad.
I artikkelen ble det dessverre glemt å gi kjemperos og takk til leder av Kjeveortopediforeningen NKF, Jon Egil Tønnevold Fiane: Han fant mange fine bilder til meg – og til deg: Vi har en unik samling, trykte kjeveortopedikasus – som du må ta vare på.

Komposittkameratene stilte også opp og fant både informasjon og gode bilder til artikkel om store komposittfyllinger i posteriore tenner.

 

Uten at jeg ville innse det, kan det ha vært en belastning at det skulle være det siste “Focus”:
Det skal bli fint å konsentrere seg om Tannhjulet og Tannbloggen. Der kan jeg ta mange saker straks de er aktuelle, og på digitalt vis linke til underliggende informasjon.

Og det er nok å ta av fremover:
De siste par månedene har jeg fått spesielt mange innspill og tips. Særlig om TIPS; det som egentlig skulle være en praksiseierforening. På Vestlandsmøtet diskuterte mange at leder og et styremedlem i dengang  Praksiseierforeningen solgte seg til Oris. Da hastet det veldig med et ekstraordinært årsmøte der man endret både det ene og det andre; særlig vakte navnet TIPS beundring. Når de som foreningen var laget av og for, nå melder seg ut, hvem skal da ta seg av midlene (Rettsfond etc) de vender ryggen til?

Norsk Helsenett er mange tannlegers tvangstrøye. Hva når man ikke får sendt oppgjør til Helfo – og journalleverandøren ikke leverer og skylder på en annen leverandør? Alle sitter stille i det lengste, og alle skylder på alle. Men det er jo slik at leverandørene (også) betaler !  til NHN for å få være i denne sandkassen. Kanskje må NHN fronte alt ansvaret, også det økonomiske?

Så er det Digora, da: Scanneren og program fortsetter å fungere, og vil fortsette med det til tross for skremsler fra enkelte leverandører. Det er også flere som leverer gratis løsninger for dere som har fått angst :-) 

Jeg følger opp med egne artikler om de aktuelle sakene.

Hygg dere med å lese Focus når den kommer. Jeg er spent på om vi får noen tilbakemeldinger og tanker om “Blir vi for mange tannleger?

Du kan kommentere her,
hvis du ikke vil sende kommentar til kaare@tannhjulet.no

Vestlandsmøtet

————————-19.  januar 2020————————-

Vestlandsmøtet er et hyggelig og faglig innholdsrikt møte, der man får anledning til å møte utstillere i rolige former og der man får tid til å snakke med kolleger. Fantastisk også at man erkjenner at lunsjen var mangelfull, for deretter å tilby refusjon til dem som ber om det. Det har vi aldri opplevd! 

Utstillingen var oversiktlig og romslig, men følelsen er at det over alt blir færre utstillere og færre tannleger på utstillinger. Det hjelper kanskje ikke å invitere tannpleiere og hjelpepersonell?
Vi besøkte så og si alle utstillingsstandene, men de store nyheter uteblir. Fremdeles irriterer jeg meg over firma som hevder at de “støttet av tannleger” , “brukes av flest” tannleger eller er “1.klasse”; men det får vi komme tilbake til. Opus var også der, og kommentarer om oppgraderingsversjoner regner jeg med at de fleste av dere vil se etter i Facebook-forumet “Oss tannleger imellom”.
Konklusjonen forøvrig er at det er viktig og hyggelig å møte leverandørene ansikt til ansikt, særlig når settingen er så trivelig og raus med både snacks og kaffe hele tiden.

20200119 Tannbloggen bilde Vestland kartDebatten “Utdannes det for mange tannleger?” var tydeligvis noe mange så fram til med spenning. Det summet av forventning før start.
Prof. Jostein Grytten viste SSB sine data, samt det faktum at SSB ser ut til å konkludere med behov for flere tannleger og tannpleiere. Grytten var meget presis i sin motargumentasjon og mente at vi nå ser et mettet marked i store deler av landet. Antall tannleger som utdannes i Norge har holdt seg stabilt de siste årene, omtrent 120 stk pr år, mens de to siste årene har utenlandske tannleger som har fått autorisasjon vært omtrent 200 pr. år.
Som en tankevekker presenterte Universistetslektor Kjetil Reppen kasus som bar tydelig preg av overbehandling.
Etter disse 2 innledningene startet debatten, ledet av en oppegående Siv Fossåskaret som elegant skar gjennom tåkeprat. Meget bra når vi hadde under 2 timer på hele seansen. Debatten ble likevel litt opphetet, og du skal få mer informasjon i en bred omtale i Focus om 3 uker.

Fagprogrammet startet som vanlig med “påmeldingskurs” torsdag. Vi synes det var svært gode tema, og fremhever tannbesparende restaurering med kompositt, og workshop innen kirurgiske teknikker. Fredag og lørdag harutstilling og løpende, åpne foredrag det tydeligvis var stor interesse for: “Alle” forsvant fra utstillingshallen :-).  Selveste Uriasposten; siste foredrag lørdag, ble uttrykkelig gjort til skamme av Komposittkameratene: Fullt hus på temaet “Vi strekker indikasjonene for direkte restaureringer. Hvor går grensen?”  

For ikke å glemme Festaftenen: Konemor og jeg ble plassert på hvert vårt bord, og fikk ulike impulser. Jeg var så heldig å være bordkavalér til en yngre kollega som hadde et hode det gikk fort rundt i og som i tillegg hadde observasjoner og refleksjoner om mye av det som er viktig. Der lærte jeg mye.

Egentlig så mye at jeg trenger litt tid til å fordøye alt. Til neste “Tannbloggen”!
Ha en fin uke! 

 

Nyttårsløfter eller nyttårsønsker?

————————-15.  januar 2020————————-

Vi har en god tradisjon i å ønske hverandre et godt nytt år: I godt lag – og på sosiale medier – forteller vi om hva vi skal gjøre (bedre) neste år. Erfaring viser at dette som oftest er ønsker; “Nyttårsønsker”.  Eller gode forsetter om man vil…

De mer sikre handlinger vi ønsker å gjøre, kaller vi “Nyttårsløfter”:

 

Fremtidsfullmakt er et av mine nyttårsforsetter, og er ett av de tema jeg skal gjøre mye for å informere om. Erfaringsmessig er Fremtidsfullmakt noe alle burde etablere; det er aldri for tidlig. Vi skal skrive grundig om det i Focus, men allerede nå finner du en artikkel her slik at du kan forberede deg.

Er vi eller blir vi for mange tannleger? Viktig for deg og for de som kommer etter oss: Vestlandsmøtet 17. januar 2020 har avsatt 2 timer til debatt “Utdannes det for mange tannleger”. Focus er på plass og vil sende referat så fort som mulig.

HELFO for dummies 200x285

 

HELFO og “Det gule heftet” blir vi aldri helt kloke på, og Inger-Lise skal være med som kursholder både på januarkurs og i Buskerud TF. Focus formidler så godt vi kan, og Tannhjulet har samlet all informasjon: Opp til høyre på tannhjulet.no finner du banneret som skal være tilgjengelig hele året. Informasjonsskrivet til leger finner du også der. Og alt som før var i “Det gule heftet”. Og SMT-lista på forhåpentlig forståelig og søkbart vis. 

 

Men vi nyttårsønsker å gjøre så mye mer!!

 

“God bedring”, ønsker barna våre.

Men Tannhjulet og Tannbloggen ønsker dere alle et riktig godt og fredfullt Nytt År.

 

Vil du legge inn en kommentar? Klikk her

Hvor mye faglig oppdatering orker vi?

————————-22. desember 2019————————-

Nå har den største aksjeposten i ORIS skiftet eiere – til utlandet ved Bridgepoint Capital Development. I melding til de ansatte fokuseres det på at man nå samler inn krefter for å satse stort på faglig kompetanse, og vil bygge ut sitt “Oris Academy“.

Colosseum-kjeden har hatt sitt “Colosseum Academy” i lengre tid. Ved en intern rokkering er én person dedikert til oppgaven med  å sørge for faglige mål  og spisskompetanse både innenlands og utenlands  i et stort og moderne kurslokale på Majorstua.

Tannfeen; også en dental klinikk-kjede, er på hugget med å skulle utvide til rundt 10 klinikker i 2020, og søker allerede etter egen fagperson som skal sikre det faglige innhold.

Parallellt med dette har vi alle produsenter og leverandører som tilbyr kurs og omfattende etterutdanning innen de forskjellige disipliner; endo, implantatbehandling, reguleringsskinner mm.

julenissen skolebenken 200x190Hvor står Tannlegeforeningen i dette?
Klinikk-kjedeansatte går på egne kurs. Den offentlige tannhelsetjenesten arrangerer sine kurs. Om flere leverandører blir rausere med kurstilbudene, blir ikke saken bedre.
Hovedstyret fikk på Representantskapet i år gjennomslag for senkede kurskrav, til færre kurstimer og kortere intervaller. Augustkursene forsvant og det ryktes at januarkusrene har mindre påmelding. Holmenkollesynposiet er  (forløpig?) en vinner. Kan det ende med at flere føler medlemsavgiften i NTF unødvendig etter hvert? Kostbar blir den ihvertfall når du er kontraktør.

Kan praksisen med å godkjenne ulike leverandørkurs ha vært spiker’n i kisten?

Står vi i fare for kurstilbud som er for omfattende, i en konkurranse der NTF “gir opp”?


Vi får forresten en ny dental klinikk-kjede i januar: Da åpner BLID AS (Askeladden.co – OBS at det er .co) klinikk på Grünerløkka. Samme firma som hadde frisør-suksessen Cutters.

Til slutt: Vil tannleger føle seg slik mange pasienter nok føler det når gamletannlegen har solgt pasientporteføljen?  LIC Scadenta har kjøpt kundeporteføljen, pluss noen eksklusive agenturer, av Dentatec AS. Det er hverken galt eller ufornuftig, men jeg vil mer enn gjerne ha kommentar på reaksjonen når LIC Scadenta ringer DEG, og forteller at du som kunde er solgt til DEM. :-)

Focus, Tannhjulet.no og Tannbloggen ønsker deg og dine 

“En riktig God Jul og et fredelig Nytt År”

JULENISSE LIGGe 600X47

Er det beste å bli tannlege?

————————-13. desember 2019————————-

 

Tannhelsetjenestens arbeidsmarked engasjerer alltid.

Redaktørens leder i Tidende nr 9/2019 “Det går an å bli noe annet enn tannlege” ble oppfattet av undertegnede som noen fine betraktninger om det å ikke nødvendigvis MÅTTE bli tannlege.
Det neste nr. 10 med President-innlegget “Klart du skal bli tannlege!” er spesielt på flere måter. Interessant å sammenligne de to innleggene:

Du finner pdf-bilder av innleggene i Tidende ved å trykke på denne linken

Presidenten mener at det er mange andre oppgaver tannleger kan ta fatt på. Tja, det kan muligens være et ” marked” for blodtrykksmåling, diabeteskontroll og flere spennende legelignende oppgaver.

For meg reiser det flere spørsmål: Ta den minst kommersielle delen først: Ved funn- hva så? Skal man henvise legen for videre utredning- og sannsynligvis ny kontroll av samme funn? Dobbelt arbeid, muligens også dobbel kostnad, minst. For tannlegen vil måtte inngå avtaler om honorar og oppgjør. Man glemmer kanskje også at KI (kunstig intelligens) er på full fart inn, og blodtrykk kan enkelt måles på Super’n?  Selvsagt har vi mange tannhelsefaglige oppgaver å løse, odontofobe, utsatte grupper, økonomiske dårlig stilte, institusjons- og sykehuspasienter. Sikkert mange flere også.
Men NTF må ta innover seg at de fleste i disse kategoriene svært sjelden har mulighet til å betale eller komme seg til privat tannlege ei heller betale av egen lomme. Så lenge det offentlige ikke tar et større økonomisk ansvar enten via trygden, kompetansesentrene eller flere offentlige ansatte, er det sannsynligvis utopi å anta at dagens tannleger skal ha nok til å å fylle dagene med nødvendig tannlegeri, iallefall i større byer.

Presidenten hevder at disse bekymringene i stor del kommer fra det sentrale Oslo. Det er helt sikkert områder i landet hvor private kan slå seg ned og ha mer enn nok å gjøre. Men slik sammensetningen av unge studenter er, vil både kjønn og etnisitet neppe tilsi at mange er interessert i rypejakt på Finnmarksvidda som aktivum for arbeidssted.

Altså heier vi på redaktørens leder inntil myndighetene prioriterer de nevnte grupper med tannhelsehjelp i form av friske penger.

 

I denne settingen synes jeg KI; Kunstig Intelligens, er uhyre spennende.  KI invaderer helsetjenesten generelt; sykehus og spesialister spesielt. Tidspunktet for når KI rammer tannhelsen med full kraft, er trolig bare et prioriterings- og økonomispørsmål. Se artikkel nedenfor.

21 tanker for det 21 århundre HARARI BOK 10gr 200x250Jeg leser ikke mye, men konemor befalte å lese Harari: “21 tanker for det 21.århundre”. Den er besettende, skremmende og tankevekkende. Er Kunstig Intelligens “frihet”? Hva gjør KI med oss, hvor ender vi? Samt mye, mye mer…

Men nå er det juletid- og lesetid. Og i pakt med tiden er analoge papirutgaver “ut”, og mobil/PC lar deg lese eller lytte til boken. En kontakt til  storytel logo 54x30, som tydeligvis er vant til å lytte (!) gjorde at Frida kontaktet tilbake, og vipps fikk vi ta del i en kampanje med uforpliktende gratis prøveperiode i 30 dager. Se nedenfor.

Da er vel julen reddet?

Og med det ønsker jeg dere en riktig god førjulstid – og julaften dersom dere ikke får nytt brev innen den tid:-)

PS: Siden det er fredag den trettende, ville jeg ikke skremme tidlig på dagen.
Vil du vite mer om fredag 13.? Klikk her :-)

 

Vil du gi en KOMMENTAR? Det gjør du her

Vi finner oss jo i det meste?

————————-27.november 2019————————-

 

Høsten er jakttid. I påsken døde min trofaste hund “Fenni” av alderdom: Jeg gråt mye; det er merkelig hvordan man blir glad i sine firbente venner – jeg savner henne ofte.

IMG_2836Til alt hell har jeg barnebarnet “Dina”. Starten av jakten gikk temmelig dårlig, og savnet etter Fenni ble ikke mindre.  Men etterhvert har Dina tatt ansvar, og blir bedre og bedre elghund.
Årets jakt er merkelig: Hovedmålet er jo elg. Men stadig vekk ble vi “forstyrret” av hjort som kom mer frem, som tok oppmerksomheten til Dina – og som gjorde at det er jaget mer hjort enn elg.

Og slik har jeg det i Tannedammen også: Det er større artikler jeg arbeider med, men stadig vekk glimter det til med “ting som haster i nuet”.  Og derfor er dt jaktet mer på “småting” enn de tyngre saker:
For et par uker siden snappet jeg opp en melding på “Oss tannleger imellom” om at noen depoter både skriftlig og muntlig forsøker å lure våre kolleger og arbeidsgivere til å kjøpe tjenester vi ikke trenger. En kollega fikk tilbud om konvertering av Digora bildedatabase til den nette sum av kr. 35.000, samt årlig avgift kr. 5000 (trolig pr. arbeidsstasjon). Jeg skrev om det samme i et 2017 Nyhetsbrev: Denne gangen er svindelforsøket godt dokumentérbart; kolleger som har gått i garnet bør kunne kreve pengene tilbake. Se artikkelen nedenfor.

Jeg fikk også tips om at den siste oppdateringen til OPUS har så mange feil/bugs at man har måttet avinstallere oppdateringen. Dersom man har mange arbeidsstasjoner blir dette ofte en kostbar affære med ekstern kompetanse for å oppdatere. Da er det vel legitimt å spørre hvem som skal betale tannklinikken for alt ekstra arbeidet? Og hvem skal fronte tannlegenes krav? Eller avfeies slike krav med at “shit happens” og at “dette er en del av risikosport ved å ha egen praksis?  Noen som har erfaring?

Høstmørket har en egen sjarm. Med snø blir det lyst og vakkert. Og glatt.

Men “Tannhjulet” har pigger; vi finner fram…

 

Vil du gi en KOMMENTAR? Det gjør du her

Presentasjon av Tannbloggen.no
Og
 en “godis”…

————————-20. oktober 2019————————-

 

“Focus Nyhetsbrev” startet jeg med for 15- 20 år siden, for å utvikle en brobygger mellom publikasjonen “Focus” og internettsiden Webtannlegen som senere ble til Tannhjulet.no

Nå vil jeg gjerne bli mer digital. Jeg har jo inntrykk av at dere har satt pris på mine nyhetsbrev, og har lenge fundert på hvordan en omlegging skulle bli best mulig. Så kom “Tannbloggen.no” seilende på ei fjøl – og jeg grep sjansen til å lage en plattform der vi kan få enda bedre kontakt. 

Forventningene er at jeg fremdeles skal klare å være meg selv, bare litt løsere, litt oftere og litt mindre pretensiøs (?). Men som alltid, med kritiske skråblikk og Focus på å gjøre hverdagen til den praktiserende tannlege best mulig.

Tannbloggen vil være en underside på Tannhjulet.no.
Forsiden på Tannhjulet vil som tidligere presentere bilder og linker til nyheter og artikler, mens det under hvert blogginnlegg vil finnes artikler, nyheter, produkter mm. som jeg anser relevant for Tannbloggen der og da.
Tannbloggen vil foreløpig også publiseres på facebooksiden Tannhjulet, slik at dere kan legge inn kommentarer; Ros&ris.

 

Har du noen ideer, råd eller veiledning å komme med i denne sammenheng? Alle kommentarer vil bli satt stor pris på:-)

sukkertoy samhold 200x168

 

Forøvrig noterer vi oss at NTF forlenger den tidlige og rimeligere påmeldingen til Landsmøtet. Begynner det å tynnes litt i salene? Mange om beinet? 

Flere depoter og markedsførere har sine godkjente kurs. Vi ser også at etpar av de store tannklinikk-kjedene reklamerer for sine «Academy», selv i Tidende.  Lekre og velutstyrte kurslokaler med potensiale til kursdeltakere fra hele Europa, minst,- uten flyskam. Smart måte å utdanne sine egne til det man spesifikt vil satse på, enten det er aligners, bleking, markedsføring eller hva det måtte være? Kursmarkedet kan synes lukurativt. 

Selvstendige tannleger kan kanskje kjenne en liten bismak ved å putte kurspenger i lommene til en utenforstående, gjerne utenlandsk investor, framfor egen fagforening? 

Om man tør spørre?

Start på høstens aktiviteter!

————————-13.september 2019————————-

I løpet av sommeren har det kommet inn kommentarer om “Tannhelseforsikringer”, og det er tydelig at temaet opptar mange.

 

Tannhelseforsikring er i utgangspunktet noe pasientene tegner for å få rimeligere finansiering av sine tannlegeutgifter, og skal i utgangspunktet ikke engasjere oss tannleger. Men slik blir det selvfølgelig ikke; forsikringsselskapene vil stresse tannlegene til å utlevere journalopplysninger og pasientene vil stresse oss for at mest mulig tannbehandling skal betales av forsikringen de har tegnet.
Allerede nå ser vi at noen forsikringsselskap er ganske kritisk restriktive til hva de aksepterer som  nyoppstått behandlingsbehov. Da ser vi at pasientene i stor grad bebreider tannlegen: Derfor må tannlegen være på vakt, være godt orientert og kunne videreformidle positivt hvilke(t) forsikringsalternativ pasienten bør velge. Jeg har en klar formening om hvilke forsikringsselskap som fremstår som rause eller knotete…

Krav om god dokumentasjon av behandling og utlevering av journalopplysninger er noe som vil angå samtlige praktiserende tannleger. Pasientene skaffer seg informasjon om hvilke rettigheter de har: Tannhjulet holder deg oppdatert.

 

Det er overraskende at kolleger, særlig de som jobber der, ikke har fått med seg at tannklinikk-kjeden Oris er lagt ut for salgInternasjonalt. Og at det kommer flere nyetableringer/salg.
Det samme gjelder salg av leverandører som Dental Sør. Eller salg av dentallaboratorier.

 

Felles for det jeg nevner over, er at hele tannhelsetjenesten blir enda mer påvirket av økonomer og finansakrobater. Årsaken er at det tilsynelatende er god butikk i tannhelsetjeneste. Det igjen betyr at “dette går ikke over“; vi må være orientert, forberedt og istand til å gjøre det beste ut av situasjonen. Det dreier seg om integritet og at vi må stå sammen. Vårt neste “Focus” vil sette søkelys på dette; følg med!

 

Det er håp i hengende tanntråd: Jeg ønsker dere alle en god start på høsten, enten dere jakter på dyr eller en god hverdag.

Sommeren er her

————————-27.juni 2019————————-

De fleste tar vel en velfortjent sommerferie nå?  “Tannedammen” tar likevel ikke helt ferie; det er ganske mye som skjer, så jeg skal ta det punktvis:

Vannkvalitet på Askøy har fått mye oppmerksomhet, uten å vektlegge at vannproblemene i Bergen 2004 og Oslo 2007 var vel så dramatiske. Men da var ikke media så aktive. Men fordi jeg engasjerte meg i å foreslå en godt og rimelig løsning, har jeg pløyd metervis av artikler og referanser. Og i dag fant jeg en lang artikkel på Mattilsynet, og det var en gjennomgang av vannbehandling beregnet for husholdninger (og derfor også tannklinikker – min kommentar). Ikke helt uventet for meg ble det satt store spørsmålstegn ved reklamerte referanser, og på en pen måte ble det sagt at de fleste leverandører hadde upålitelig dokumentasjon og produkter som ikke holdt mål, parret med konsulenter som ikke hadde kompetanse.  
Og i går dumpet det ned i epostkassen min et “sikkerhetsvarsel” som advarte alle med en unit fra før 2017. Ikke bare var det en god timing, men å lage en skremsels-epost som munner ut i mersalg – høyst sannsynlig uten grunn – er vel kanskje litt drøyt. Og når man deretter presenterer en mastodontisk praktløsning til over 200.000 kroner – uten UV – uten dokumentert virkning eller rot i virkeligheten, da kjenner jeg at bunnen er nådd.

Amalgamutskillere er også en stor belastning for mange, og igjen finner jeg klinikker som har gitt carte blance til leverandøren: Stor klinikk, 4 små sedimenteringskar type SRAB til kr. 5.500 pr stk pr. år, og noen elefantastiske separasjonstanker som ingen på klinikken kan håndtere når de slutter å fungere: Kan det bli bedre?

ORIS pyntet brud_106x150

Klinikk-kjedene går ikke så altfor godt, skrev vi i siste Focus: Nå vil investor og tannlegene i Oris selge seg ut, og i en “konfidensiell” invitasjon ser vi hvordan ORIS-kjeden markedsfører seg overfor investorer her og i den store verden. Og at “tannlegedrevet” ikke lenger er så viktig. Det bør kunne starte en diskusjon om hvordan “den frie og selvstendige tannlege” skal kunne klare seg i tiden fremover.

Det er planen at jeg gjennom sommermånedene skal legge ut artikler om de nevnte temaene – og litt annet. Du finner konkret og praktisk veiledning; så les av og til det som skrives på Tannhjulet. Eller send meg en epost.

–  Focus er å holde deg oppdatert
Bruk sommeren til å tenke på om du kan gi meg noen tips!


 

«Focus Vår 2019» er utsendt, avfallshåndtering er sentralt

————————-4.juni 2019————————

«Focus Vår 2019» er utsendt, og skal ligge i postkassen din senest i morgen, betinget av at vi har riktig postadresse til deg.

«Focus Vår 2019» ligger elektronisk på tannhjulet i flere versjoner; utgave med sideoppslag (bla-utgave), vanlig pdf med nedlastingsmuligheter, samt hver enkelt artikkel i egen pdf-format. Du finner alt når du lukker denne siden.

utsnitt forside amalgam 200x115Utskiftingstakt og utgiftsnivå for å levere amalgamavfall er hovedtema, basert på at mange privatpraktiserende tannleger og fylkestannlegen i Hordaland reagerte på de årvisse store regninger for denne tjenesten.

Den viktigste kunnskapen jeg får ut av dette, er at vi er omgitt av påstander om fakta, det henvises til lover og regler som av og til ikke finnes, og det konstrueres miljø-ord som skal påvirke vår adferd og handlinger.

Jeg oppdager at mange “kildehenvisninger” er en stafettpinne, hvilket vil si at leddene bringer informasjonen ukritisk videre, basert på tillit.
Det samme gjelder de leverandører som av ulike årsaker har ønsket å sette bort håndtering av amalgamfiltre til en underleverandør, basert på tillit.

Denne gangen tror jeg Focus på vegne av tannlegene har gjort en grundig gjennomgang av lovverket, og har gitt en klar konklusjon.

Vi står oftest alene i praksisen med ansvar for avfallshåndtering: Send inn dine synspunkter i en epost.
“Hvis man står med dritt opp til halsen, gjelder det å ikke henge med hodet”

–  nei, se FREMOVER
Det kan vi f.eks. gjøre sammen?

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn