ARKIV NYHETER

De 12 første nyhetene ligger på Tannhjulets forside. På denne siden ligger også de utvalgte “kollegiale” nyheter.

Du kan søke gjennom hele denne siden med Ctrl + F.

??@mntf.no. – ??@tnl.no. – ??@tannmail.no
Komputer.no har en fin artikkel om hvorfor du bør skaffe deg flere epostadresser – eller ihvertfall ha 2.

PKF ReVisjon har ogå i år laget en fin liste over de viktigste endringene

Abonnenter på E24+ får det beste fra Norges største næringslivsavis, og her deler jeg

Fra 1.7.2023 gjelder nye takster: Her finner du takstene i word.format og i pdf

Jeg lurer på om det er lov å advare hverandre på private grupper på sosiale medier mot kunder som har utestående og fremstår som “dårlige” betalere?

En av våre kontakter skriver om Strømstøtte AS og Bærum Energi AS

En ny dom fra Hålogaland lagmannsrett belyser risikoen ved å benytte oppdragstakere dersom vilkårene for oppdragstakerforhold ikke er oppfylt.

Endringer i regelverk og takster for stønad til tannbehandling fra 1. januar 2023

Vårt revisorfirma PKF Revisjon har sendt oss en verdifull oversikt over “skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023”. Den bør alle lese. Nedlastbar pdf.

  Desember 2022 fikk alle som driver “risikofylt næring” brev fra Arbeidstilsynet : Tydeligere krav til bruk av bedriftshelsetjeneste (BHT) 202212~1

Artikkelen er fra Tannteknikerforbundets “Tenner i Fokus” og gir god veiledning både ved kjøp og salg av aksjer

«Én innbygger – én journal» har vært en visjon i helsesektoren siden Stortingsmeldingen i 2012: Nå skrotes hele prosjektet – og kanskje fler e-helseprosjekt?

Vi er litt skeptiske – blir det Ta den ring og la den vandre Eller til samme melodi: “Ta fra noen og gi til andre” ?

Aligners skal ha en viktig plass i privatpraksis. Les denne artikkelen fra Tandlægebladet

Pr. 23.6.2022 har Helfo laget en veileder som går gjennom de grunnleggende vilkårene på området tannbehandling, og vurderingene som du må gjøre før du kan kreve refusjon.

Vi har oversikt over noen norske domenenavn som er til salgs

Førte seminaret til noe? Les vårt “skråblikk”

Et tvers igjennom raust arrangement: Gode kurs og vennlige, hyggelige omgivelser

NRK’s “Folkeopplysningen på TV 3.3.2022: De fleste nordmenn går til tannlegen hvert år. Er det egentlig nødvendig?

Jeg har tenkt å lage en artikkel om arbeid og trivsel blant dere som har inngått avtale med kjeder. Kan du hjelpe meg med dine erfaringer?

Denne artikkelen handler om politikere: I dette tilfellet Arbeiderpartiet som sletter websider og uttalelser som de i ettertid angrer på: Er dette sensur eller et angrep på ytringsfrihet? Demokrati?

Azento fra Dentsply Sirona kan være enkel løsning på et komplisert problem: En komplett pakke for å ferdiggjøre et ett-tannsimplantat.

Det er den vanligste årsak til tanntap etter avsluttet strålebehandling. Det viser en ny, stor studie

Her er dokumentert markedspris på bilder vi i god tro deler på Internett. Enkle, vanlige bilder finner vi i proffesjonelle bildedatabaser, til en svært hyggelig pris. 25802

Nå er de første høye krav om betaling for bilder man finner på Internett kommet til tannlegene. De kravene vi har fått se, er useriøse og basert på spekulativt grunnlag. Vi har undersøkt grundig, også ved dyktig advokat: Avvis kravet! (25668)

Kasus fra Tiddskriftet Legeforeningen juli 2021

Bruk av internett, datamaskin og mobiltelefon er utvidet under Corona-pandemien, og det er viktigere å dokumentere kommunikasjon, webinar og netthandel mm. For ikke å glemme datasikkerhet… Artikkelen her er kjemisk fri for reklame-agenda: Men for å hjelpe dere må jeg nevne programmer jeg selv har erfaring med. Det finnes alltid noe tilsvarende… Det første rådet er “ikke jag etter gratisprogrammer”. Betaling gjør ofte programmene mye bedre med flere gjennomtenkte funksjoner, og i hovdsak snakker vi om veldig lite penger for jobben de gjør. Pass deg for de program som tilbyr gratis prøvetid, men som allerede i forkant av dette ber deg om kredittkort-informasjon. Jeg holder meg langt unna slike nettsteder. CaptureWiz er et lite og enkelt screen-capture program som når det er startet, alltid “henger” i kanten på skjermen. Det er alltid der, og jeg har brukt programmet i rundt 15 år, daglig. Ett klikk, og du får noen små bilder på rekke som illustrerer bl.a.…

Legemiddelverket har egen godkjenningsordning for Nettapotek. Da er det trygt og praktisk.

16.feb.2021: Den Oslo-baserte tannhelsemyggen Labrida får global distribusjon gjennom Sveits-baserte Straumann Group

  Under et Focus-intervju Våren 2015 med min kullkamerat Per Skjelbred sa han «Jo bedre jobb vi gjør med pasienter som er utsatt for vold, jo mindre straff får den som har utført skadene». Det har jeg tenkt på ofte, og da NRK presenterte en sak 8.februar 2021 (en oppfølging av samme sak fra september 2020) «Skjerpet tiltale for påkjørsel med elsparkesykkel» med forklaring fra Politiadvokat Ingvild Nordhaug: “– Bakgrunnen for den nye tiltaleposten er at fornærmedes skade etter påtalemaktens syn nå kvalifiserer til det som straffeloven omtaler som betydelig skade.” …Jeg leste artiklene om hendelsene én gang til, og forstår at påtalemakta trolig er helt tankeløs når de starter på slike saker, og som vi reagerer negativt på «hvorfor tar ikke politiet dette mer på alvor?» når vi alle forstår at offeret er voldtatt, trakassert, rundjult eller alvorlig skadet? Er det slik at Politiet «venter og ser» om det blir en…

Du tenker ikke over det, og bruker bilder de finner på internett; på avissider, google, andre nettsider… Men det kan bli dyrt

Mange og gode webinarer du kan se UTEN å måtte logge inn eller legge igjen. Og de fleste kan du se i ettertid… Virkelig bra!

Munnbind, hansker, visir, hodeplagg,frakker: Tilgjengelighet varierer voldsomt, og prisene kan lett bli uforutsigbare

Til å være en intim-belastet gruppe, er det oppsiktsvekkende at vi er i bunnplass på smittestatistikken! HVORFOR er tannlegene oversett?

10.1.2021:  Mitt ståsted er et tydelig «ja». Tannleger- i hovedsak de private- må være Norges mest tålmodige yrkesgruppe. For minst 10 år siden ble vi lovet et Helsenett som skulle være omtrent som Kiwis slagord: Trygt, kjapt og billig. Nåja det siste ble vel  ikke sagt direkte… Men det kunne være mye datateknisk å spare sa noen. “Drøm søtt”, sa andre. Entusiastiske tillitsvalgte i NTF skrek «løp og kjøp» Nå! Framtida er her- snart! Tannleger så seg nødt til å henge med på lasset; Helfo forlangte elektronisk innsending via nettopp Helsenettet, som stort sett kun ble brukendes til det. Lenge. Lengre enn langt. Fortsatt er lovnadene svært i det blå. Og hvert år påløper utgiftene. Flere har lenge foreslått andre portaler, spesielt Altinn med argumentasjon om at kan vi levere alt av egne opplysninger burde det være sikkert nok for oppgjør. Men Helfo svarte såvidt vi minnes- at de ikke…
  AKSON er prinsippet “Én innbygger – én journal” “Målet er at helseinformasjon om deg skal være tilgjengelig på rett sted til rett tid.” – Begrenset til “helhetlig samhandling og felles kommunal journal” (Sitat Direktoratet for e-helse) Beslutningsgrunnlaget ligger i Stortingsmelding 9 (Meld. St. 9 2012–2013) – Én innbygger – én journal) fremlagt av HD 30.nov. 2012, og godkjent i Statsråd samme dag. Senere har vi vært vitne til utredninger og planer, planlagte utgifter og uforutsette utgifter, bifall og motstand på mange plan. I 2020 har Direktøren for E-helse; Christine Bergland, sagt opp sin stilling som Executive Director etter massiv kritikk og stor skepsis mot måten Direktoratet for e-helse ønsket å løse bl.a. prosjektet Akson på. I media-debatten kom det fram avsløringer om massiv bruk av konsulenter og uheldige bindinger. Tannhjulet er opptatt av å informere kollegene om selve prosjektet “AKSON” og antyde hva dette kan bety for oss. Og…

9.jan. 2021: Vi har oppdatert med alternative EPJ leverandører. Det er flere enn du tror!

Det er viktig at så mange som mulig praktiserende tannleger svarer på antibiotikaundersøkelsen 2020. Dette unike prosjektet har pågått i 30 år, og 2020 er siste runde. Så vær så snill å vær med…

NTF’s kontingent er fradragsberettiget også når du bare har næringsinntekt, svarer Skattebetalerforeningen

Lenge har norske myndigheter fryktet at studenter fra utlandet søker norske studier med vitnemål fra såkalte diplommøller, falske universiteter som deler ut vitnemål mot betaling.
Khrono har oppdaget at diplommøllene også finnes her hjemme!

Oppslag i student-mediaavisen Khrono 3.august 2020. Kvotering ved helsestudier diskuteres, og det er alltid et hett tema når det er menn skal favoriseres med tillegspoeng. Vår dekan Barkvoll er intervjuet

Fra januar 2011 til mai 2017 ble 3 135 saker fra fastlegeordningen meldt til Norsk pasientskadeerstatning. Samlet erstatningssum var på 521 millioner kroner. Artikkel fra Legeforeningens Tidsskrift

27. februar fant vi en innrømmelse på Dental Sør sine nettsider: De har feilinformert tannlegene om Digora-programmet; hele tiden.

Denne utgaven regner jeg som den aller siste vi utgir: Alle tannleger som har fått Focus i posten, har fått god informasjon om dette. Nå går vi digitalt…

Ny Høyesterettsdom 11.12.2019: Sykmeldingen er kun en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, og Nav har full rett til å overprøve den. Høyesterettsdommen 10.12.2018 “En som er sykmeldt av legen er ikke nødvendigvis syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.

Vi har forsket i fenomenet: Her finner du kunnskap du godt kan klare deg uten. Likevel, du kan bli populær om temaet dukker opp på familiemiddagen eller vennefesten. Du møter forberedt:-)

Fra 1. juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester plikt til å varsle alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet. Plikten til å varsle Helsetilsynet er lagt til virksomheten og ikke til det enkelte helsepersonell. En virksomhet kan bestå av ett enkelt helsepersonell. Varslingsplikten er fastsatt i Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenester § 6. Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser En virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, skal straks varsle Statens helsetilsyn om dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av tjenesteytelsen eller ved at en pasient eller bruker skader en annen. Varslingsplikten gjelder dersom utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko. Kriteriene for at varslingsplikten utløses er dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker som følge av ytelse…

“Helsepersonell er gitt opplysningsplikt fordi de gjennom sitt arbeid får tilgang til opplysninger om forhold som kan påvirke barns omsorgssituasjon, og fordi de har kompetanse til å vurdere dette.”

TIDSSKRIFTET forn den norske legeforening har en artikkel om behandling av akner. Høyst aktuell informasjon og til hjelp for den norske tannlege

23627 Her er presentasjonene fra foredragene: Mye nyttig informasjon for helsepersonell.

Svenske myndigheter satser stort for å bekjempe økonomisk og faglig kriminalitet utført av tannleger eller grupper av tannleger. Innsatsen heter “TROLLET”, og har ført til flere fengselsstraffer, tilbakebetaling og tilbakekalling av autorisasjon.

Denne artikkelen er funnet hos www.dental24.se, og beskriver starten på en læringsplattform. Hvems om egentlig står bak og hvilke interesser tiltaket skal fremme, har Focus ikke helt fått tak på. Men det opplyses at ihvertfall ett kommersielt foretak kommer med ressursene / pengene.

En forholdsvis ung Jan Tomassen (f. 1961) fikk sin lønn for mange års arbeide med Dental Sør. En “exit” til rett tid, til rett pris (for Jan): Vi gratulerer.

NRK presenterer 29.juli 2019 et forskningsprosjekt som avslører store problemer i medisinsk forskning: “Medisinske tidsskrifter er en forferdelig plass å publisere kliniske studier”, og peker på feilrapportering og viljen til å publisere rettelser når feil ble oppdaget.

ORIS klinikk-kjede er blitt pyntet for å tiltrekke seg investorer eller nye eiere.

Det finnes ingen “drikkevannsforskrifter” som gjelder konsument eller tannklinikker. Klinikker omfattes av generelle ansvarlighetsforskrifter, risikovurderinger og andre HMS-regler. Drikkevannforskriften gjelder vannverk, men kan gi oss enkelte ledetråder…

Itero Intraoral scanner fra 2011, daglig drift frem til jul 2018. Selges fordi klinikken er solgt til klinikk-kjede, og er “til overs”. Dette er en unik rimelig sjanse til å starte med scanning!

Kjære kolleger: Dette er en velmenende advarsel om at dere som føler klinikken utsatt, ikke må gjore noe hodestups. Artikkelen gir konkrete råd om hva dere må/kan gjøre dersom man har koliforme bakterier; eksempelvis Campylobacter eller Giardiaparasitter – drikkevannet

Focus våren 2019 ble distribuert til alle landets tannleger i månedsskiftet mai/juni. Her finner du informasjon og pdf-er av hele publikasjonen og artiklene enkeltvis.

Jobber du foran en skjerm store deler av dagen, er det kjekt å vite at arbeidsgiveren din har plikt til å dekke både synsprøve og databriller. Det gjelder alle som jobber ved terminaler med skjerm. Behovet for databriller øker med alderen

5.mai 2019 får vi denne som en nyhetsmelding fra Helsedirektoratet. Det viser seg at kostrådene er datert 14.10.2015; skal vi le eller gråte? Likevel er det greit å være forberedt når pasientene spør…

De aller fleste leser skattemeldingen sin, men alt for mange opplever det som så innviklet at de ikke sjekker tallene ordentlig. Skatteetaten har laget gode hjelpemidler. Linker her.

EHF-faktura er nå et forskriftsbasert krav når du sender faktura til offentlige kunder, under kr. 100.000: Det er framtidas faktureringsmetode, så les dette grundig.

For innsynsretten etter pasient- og brukerrettsloven er den viktigste endringen at innsynsretten som hovedregel skal være gratis. Pasienten har sannsynligvis krav på røntgenbilder i elektronisk format. 22522

Tannlegen har et tilbud om sikker sending av sensitive elektronisk brev, inkludert vedlegg med f.eks. røntgen. Logistikk tilpasset klinikkhverdagen. Billig er det også.

Enhver som behandler pasienter kommer før eller senere opp i en slik situasjon. Legeforeningens Tidsskriftet har mars 2019 en varm og engasjerende kronikk om “Foreldrefremmedgjøring. Anbefales.

6.mars 2019 NRK Radio ga leder av Sør-trøndelag tannlegeforening Tine Solheim en presis og nøytral pasientinformasjon om tannkrem-valg. Slik skal det gjøres.

Vi har tidligere beskrevet at Norwegian kundeservice (=inne-teamet) ikke alltid fungerer når problemene går ut over A4. Derfor er det hyggelig på fortelle at UTE-teamet virkelig funker. Jeg har booket Trondheim – Billund kveldstid (QP2ZHF), den eneste måten for å kunne referere fra Midt-Norgemøtet og DFA-møtet i Fredericis (DentaNet); de er jo tett på hverandre. MEN trolig grunnet Max-havariene, ble turen endret slik at den ble delt Trondheim-Oslo og Oslo-Billund. Det er jo greit. Men så ble turen Trondheim-Oslo endret, og jeg tror no at Norwegian tar hånd om det hele, så det var også greit.  Men så går ting avogtil litt tregt, så flyet fra Trondheim ble såpass sent at jeg måtte spørre purseren (eller hva han nå var 🙂 om han trodde jeg ville rekke flyet til Billund. Reaksjonen var vantro på at situasjonen i det hele tatt var kommet opp, da jeg ville lande omternt samtidig med at Billund-flyet skulle…

Artikkelen er en utfyllende kommentar til Nyhetsbrevet 31.mars 2019. Er utbredt initiativ-vegring blant byråkrater/tillitsvalgte et samfunnsproblem?

Det øker med telefonoppringninger som vi verken ønsker eller trenger. Blir du nysgjerrig på oppringninger fra ukjente nummer fra inn- og utland, og ringer tilbake? Det kan koste deg dyrt !

Her er NTFs engasjement pr. 14.mars 2019. Er det overhodet mulig å etablere en pålitelig og dokumentert webportal for tannlegepriser?

Artikkel fra Bondebladet 17.1.2019 setter lys på genmodifiserende – GMO stoffer vi finner i matvarer. Focus advarte i 2015 om at forskning viser bekymringsfulle data på Privat Label tannfyllingsmaterialer.

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringa har gitt penger for å få tida ned.

“Sugartalk” med pasientene er et uttrykk for misforstått empati, og det skaper ikke sikkerhet, tillit eller motivasjon, fortelles det i en artikkel i danske Tandlægebladet.

Tannleger er eksempler på de mest utsatte yrkesgruppene i Legeforeningens Tidsskrifts artikkel: Allergisk håndeksem skyldes hudkontakt med et stoff som igangsetter en immunologisk reaksjon. Den vanligste reaksjonen er en cellemediert, immunologisk reaksjon (type IV-reaksjon). Hyppig forekommende yrkesallergener er hårfargemidler, konserveringsmidler, metaller, gummi, formaldehyd, epoksy, akrylater og isocyanater.

Mange har blitt syke av influensa de siste ukene, men man forventer langt flere syke de neste ukene, og toppen nås muligens i månedskiftet februar/mars melder FHI. Vaksinér deg nå!

Tannleger 11 reaksjoner i 2018, mot 5 i 2017

Når tilsynene kriger mot hverandre – hvem er taperen da?: Mattilsynet publiserte 5. november 2018 en artikkel som definerte produkter med over 6% Hydrogenperoksid som ikke-kosmetiske produkter. Tannlegetidende kommenterte at tannleger dermed trolig kunne kjøpe inn slike produkter. Gleden ble kortvarig

Datatilsynet bestemte i november 2017 at legene/tannlegene får reservere seg, men Legelisten.no klaget på vedtaket. Personvernnemnda, som er klageorgan for vedtak i Datatilsynet, omgjorde vedtaket til fordel for Legelisten.no. Nemnda konkluderer med at hensynet til informasjonsfrihet veier tyngre enn personvernulempene. NRK har sin artikkel 30.januar 2019  Utdrag fra artikkel og mediadekning her: Nettsiden Legelisten.no har vunnet siste runde i striden mot mer enn 1000 leger som ville reservere seg mot karakteristikker fra pasienter. Legelisten.no har lenge vært omstridt blant helsepersonell. Datatilsynet har mottatt mange klager og henvendelser fra helsepersonell som ønsket å reservere seg fra den type vurdering som er på Legelisten. Legene peker på at faglig riktige, men upopulære avgjørelser kan føre til negativ omtale. Høsten 2017 kom et opprop der over 1000 leger søkte om å få reservere seg mot å bli vurdert av sine pasienter på Legelisten.no. Det førte til at Datatilsynet i november 2017 bestemte at legene får reservere seg, men Legelisten.no nektet…

For å benytte innslagspunkt 4: Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander, MÅ det foreligge en skriftlig erklæring fra lege/sykehus om at infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling. Nytt av dette året er at de tidligere opplistede tilstandene er fjernet.
Det er derfor av helt avgjørende betydning hvordan legen ordlegger seg i erklæringen, og Tannhjulet har laget et veiledende skriv som tannlegen kan sende med pasienten til legen; Legeinformasjon.

Tildelingsbrev er en årlig instruks fra ansvarlig departement til de enkelte underliggende virksomheter. Legemiddelverket har fått sitt fra HOD, men “Tannlege” er ikke nevnt ett eneste sted! Hva tenker vi om det?

Bentetthetsanalyse med et enkelt tannrøntgenbilde ! Tannlegene bruker en skybasert portal der etablering og installering så og si er gratis.

Helsedirektoratet publiserte 20.desember 2018 rapporten “Kunnskapsgrunnlag – Helsepersonell med utdanning frå utlandet” der overskriften er: Helsepersonell med utdanning frå utlandet er viktige bidragsytarar i norske helse- og omsorgstenester. Rapporten konkluderer bl.a. med tvil om at omfanget av utenlandsutdanning for tannleger er til nytte, og at norske myndigheter faktisk ikke har muligheter til å påvirke flommen fra EU. Henger dette på greip?

Tannlege, oralkirurg og stamcelleforsker Cecilie Gjerde er blitt superhelt i denne flotte faktabok beregnet for barn. Her finner du klipp fra NRK 12.12.2018 om nyvinninger på Helsesektoren. Bl.a. om stamceller og Scanning

“Focus” og Tannhjulet har etterhvert fått stor innsikt i webshops, netthandel, nettbutikker over store deler av verden.  Desverre er det slik at det på nettkjøp registreres utallige svindelsituasjoner gjennom hele året, men rundt juletid får vi flere henvendelser type “Vi har ikke fått det vi bestilte – hva skal vi gjøre”? Her er det du skulle gjort, eventuelt kan gjøre dersom du er ute i siste liten, nå: Næringsdrivende har lite eller ingen hjelp å hente. Privatpersoner kan få hjelp av Forbrukertilsynet – en offentlig tilsynsmyndighet, tidligere Forbrukerombudet. Ved kjøp fra ukjente nettbutikker som du er usikker på, skal du unngå å betale på forskudd Dersom du har betalt på forskudd, fra nettbutikk i utlandet, eller tror at du har bestilt i Norge, er det stort sett ingenting du kan få gjort dersom ting går galt. Her er vår siste kasus, et firma som leverer ploger etc. til jord- og skogbruk: http://www.deleks.com/ …

20181120: EFSA kom i dag med en risikovurdering av miljøgiftene dioksin og dioksinliknende PCB og mulige helseskader. Hvor høyt inntak før disse stoffene kan ha negativ påvirkning på bl.a. sædkvalitet?

19.nov. 2018: Oppdatering: Det statlige NIOM AS ble solgt til forskningsselskapet NORCE for 100 000 kroner. – Jeg finner det utrolig og uforståelig, sier odontologiprofessor Ståle Petter Lyngstadaas.

13,7%, tilsvarende ca. 110 000 pasientskader, oppsto under sykehusopphold i 2017. Helsedirektoratet regner med at omtrent halvparten kunne vært unngått.

Norsk Pasientskadeerstatning har utviklet en nettjeneste hvor du kan sjekke om du oppfyller vilkårene for å søke om pasientskadeerstatning.

Dersom pasienten har rett på tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, kan pasienten som hovedregel ikke få refusjon fra Helfo som en del av folketrygden. Internettsiden “helsenorge.no” drives av direktoratet for E-helse

2018118: Vektoppgangen i den norske befolkninga er så stor at det i dag er normalt å være overvektig. – Vi bør kanskje endre BMI-skalaen for å følge utviklinga, mener forsker.

Søndag morgen kunne TV2 fortelle Nyhetene fortelle Norge; lenge før informasjon om China, kriger og sult, at emaljefeil er den nye Folkesykdommen. Allerede i 2007 hadde Tidende en fagartikkel “Dental erosjon. Moderne tannslitasje og ny folkesykdom”.

Her finner du noen betraktninger rundt årets Landsmøte, samt referat fra enkelte forelesninger. Focus var der! Det var Helsedirektoratet også. Og Bodil Lund om antibiotikaresistens. Og noen flere…

Spørsmål om tolking av «Lov om offentlig tannhelse», § 1-3, Gruppe C2- (pasienter som mottar hjemmesykepleie over et visst tidsrom) . Ugreit og uoppklart hva som egentlig skjer!

Personlig kontakt er alltid givende, og på NorDental 2018 fikk vi en god diskusjon og informasjon i møtet med Helfo. Focus hadde forberedt seg på hvem som HELFO gjør avtale med; Hvorfor er det en personlig person og ikke en juridisk person? Er dette en viktig sak?

Bodil Lund er professor ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen. Hun er spesialist i käkkirurgi og var i 2017 dosent ved Karolinska Institutet, samt ved Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm. Hun har i mange år forsket på antibiotikabruk, smittevern og infeksjoner, og sittet i flere utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med denne tematikken. 21006.

Kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer med opp mot 50 prosent, viser stor studie! – Disse resultatene bekrefter noe vi har visst lenge, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til forskning.no. – I Norge anbefaler vi leger og pasienter å bruke så lite diklofenak som mulig: Paracetamol framfor NSAID

Vi kan ikke dy oss for å vise deg fremtidens tannlegestoler for barn. De er til salgs – i Amerika, må vite. Når får vi se første unit i skoletannpleien?

Første “Focus”-utgivelse i 2018 ble i august. I denne artikkelen finner du pdf-format av hele publikasjonen, samt de fleste artikler i pdf-format. Artikkelhenvisningene inneholder oppdateringer og henvisninger som er beregnet til bakgrunnsinformasjon om temaet.

Datatilsynet sjekket hvilke opplysninger 4 firmaer, deriblandt Schibsted, hadde lagret om brukerne på nettsidene til alle firmaene de eier. Resultatet er sjokkerende. Schibsted har alt om deg siden 2001!

Nye prioriteringer ved finansiering av kjeveortopedisk behandling: Økt støtte ved stor plassmangel i fronten. og kutt i støtte til dem med minst behov for tannregulering.

Forskjeller mellom tannblekeprodukter solgt på nett/butikk og produkter som brukes av tannlege. Masteroppgave i Odontologi UiT, vår 2015

20310 Hydrogenperoksyd i større doser er utrygt (ulovlig). Kan slike tannblekningsmidler være kreftfremkallende og ha andre utilsiktede bivirkninger?

Her kan spørres. Tidligere info om endringer etc finner du også her

20156 Av 19 blekemidler på det svenske marked, ble kun 6 godkjent av det svenske legemiddelverket

20084 6.mars 2018 kom Helsetilsynets “Tilsynsmeldingen 2017”:
Ikke ett ord om tannleger. Blir vi oversett?

Det er vel noen av oss som har tenkt at det å forfalske eksamenspapirer eller jukse med forskningsresultater eller CV er å bryte norsk lov? Vi har funnet en artikkel som presenterer “Autorisasjonsjuks kan gi fengselsstraff” som et nyhetsoppslag!

1.mars 2018 var åpningen av Norges første private sykehus på Majorstuen i Oslo, med hovedvekt på å operere kreft. Sykehuset og sykehusklinikken ble offisielt åpnet av Høyres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland.

Tenk også på at dette kan inngå som del av beredskapen på tannlegekontoret: Når du ringer 113 fra appen, sendes din posisjon automatisk til 113-sentralen slik at de får vite nøyaktig hvor du er.

Vi samler informasjon om pensjonsforsikringer på denne siden. Mye informasjon kommer fra kurs og møter vi selv har deltatt på, og vi støtter oss i tillegg på det som Focus oppfatter som kompetente, nøytrale og ærlige kilder.

19750 Hele det gjeldende “Gule heftet” i søkbar versjon finner du her

BIA – Brukerstyrt innovasjonsarena – administreres av Forskningsrådet og deler ut midler som skal fremme norsk Næringsutvikling

19486 Takket være tips fra kollega Bunes fant vi fram til verdifulle kjennelser som forteller mye om hvilke HELFO-/NAV-SAKER og diagnoser som gir refusjon. Men pass på. Les hele artikkelen:-)

Pensjonistmedlemmer som er i jobb, vil ikke lenger anses som pensjonist etter representantskapets tolkning av begrepet pensjonistmedlem og vil derfor bli ansett som ordinært medlem og fakturert i henhold til gjeldende kontingentsatser.

Vi samler friske tilbud fra de leverandørene du finner i Leverandør / Tannteknikk-registeret. Finner vi annet spennende utenfor dental-sonen, legger vi inn det også:-)

Her legger vi korte og veiledende informasjoner om internettsider som kan ha allmenn interesse.

19150 Det startet ved juletider 2017, og fortsatte inn i februar 2018: Vi oppsummerer debatten og noen hendelser i kronologisk orden

Vi har oppdaget en spennende, lokal nettavis som heter OYVNON: En nyhetsavis som tør der andre tier, og som løfter ut mange byråkrati-saker det er stillhet rundt

NB Dette er IKKE fra FINN.NO: PASS DERE: På SMS kommer “klikk her” for refusjon av beløp. SLETT øyeblikkelig og ikke trykk.

NTF har i møte med de 2 fornærmede og krenkede kolleger gitt dem en uforbeholden unnskyldning for sin oppførsel og håndtering av “Lisenstannlegesaken”. Takket være våre tillitsvalgte fikk våre kolleger en akseptabel oppreisning.

Unge menn som tar smertestillende medisiner som inneholder virkestoffet ibuprofen, får lavere nivåer av kjønnshormonet testosteron, viser dansk forskning

Med dette oppkjøpet blir LIFCO dominerende på salg av forbruksmaterialer i det norske dentalmarkedet. Nå eier LIFCO: JD, LICScadenta, Technomedics og Dental Direct. Dette kan endre maktbalansen -og prisene – i markedet.

OPPDATERT 9.1.2018 – Kriseutvalg melder at faren for atomulykker har økt. HDIR ber kommunene bestille inn utgåtte preparater. Er det ulovlig beredskap? Legemidlet “Kaliumjodid” er reseptpliktig, og har ikke markedsføringstillatelse i Norge.
Komikveld?

Skal vi slippe dette i 2018?
Leverandørene truer og lokker for at vi skal opprette E-faktura. Hva skjer når nyopprettede rutiner svikter?

Oppdatert 2.1.2018: Dette kan bety at tannfyllingsmaterialer blir tatt mer på alvor med hensyn til innholdsstoffer, produksjonssted og ansvar. Det betyr mer focus på PASIENTSIKKERHET.

Representantskapsmøtet 2017 ble avholdt 1.-2. desember på Gardermoen. Hovedstyret ble i praksis gjenvalgt; kun 2 nye tillitsvalgte. Hvem ser du her

“FOCUS” høst 2017 er utgitt 1.des. 2017. Her er litt om innholdet.

20.DES 2017 SISTE OPPDATERING: Det gikk ikke helt smertefritt i starten med overgang fra DnB til Storebrand med medlemsfordel i Akademikerne. Føler du at det forekommer dobbeltforsikring/betaling eller annet, følg med her…

Nå er det “Skatte-etaten” som er avsender for årets “Randsomeware”; ondsinnede filer som krypterer hele harddisken din.

I hver femte studie som tester behandling på norske pasienter, er resultatene ikke publisert, eller forskerne kan ikke fortelle hva som skjedde med dem. Det har forskning.no avdekket gjennom en kartlegging av to årganger med godkjente studier.

De som på forhånd trodde at IKT-fadesen i Helse Sør-Øst hvor IT-arbeidere i utlandet fikk tilgang til pasientdata hadde skremt byråkratene i Direktoratet for e-helse, må tro om igjen: Alt av IT-tjenester innen helse og sykehusvirksomhet kan flagges ut av Norge.

Saka er presentert på OYVNON sine nettsider 20.juli 2016 Saka omhandlar Lærdal kommune som nekta innsyn i kommunerekneskap i Excel-format. Sivilombudsmannen har komme til at uttrekk i Excel-format vil innehalde andre og meir detaljerte opplysningar enn PDF-format. Innsyn i Excel-format er difor innsyn i eit anna dokument. Sivilombudsmannen har komme med uttale i den såkalla «Excel-saka». Uttalen avklarar fleire rettslege spørsmål om retten til innsyn i særskilt filformat. (Foto: Arkiv) Saka omhandlar Lærdal kommune som nekta innsyn i kommunerekneskap i Excel-format. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane stadfesta seinare kommunen sitt avslag, og meinte kommunen hadde oppfylt sin innsynsplikt ved å gje innsyn i PDF-format. I det same avslaget skreiv Fylkesmannen at «det bør ikkje vere mogleg å redigere eller manipulere innhaldet i eit dokument som kjem frå eit offentleg organ». Ombudsmannen har no sett på saka og kritisert Fylkesmannen for sin uttale. Rett til innsyn i Excel-format Ombudsmannen har komme…

Vi summerer opp inntrykk. Enten du var på Nordental eller ikke, så har vi en forrykende video: “Messevandring”, her

Eller er det smartere å leie sal midt under fagsamlingen på Landsmøtet?

Dette er tittelen på en nylig publisert studie (2017) fra UiO, Det odontologiske fakultet, Avdeling for biomaterialer. Tidligere funn om dårlig dokumentasjon og egenskaper bekreftes i den nye studie, og må tas på alvor i en tid med fokus på lekkasje av biomaterialer, genmodifiserende materialer mot blant annet allergier og nedsatt fertilitet i befolkningen.

Anders, som forsker ved UiO, Institutt for klinisk odontologi, avd. for biomaterialer, mottar H.M.Kongens gullmedalje for fremragende vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo. Arbeidet er anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

Om ikke annet så av hensyn til pasientene: For de eldste og sykeste pasientene utgjør helsepersonell en vesentlig smitterisiko. Og bare 17% !! av helsepersonell vaksinerer seg.

En økende utfordring i klinikken, pasienter som har fått implantatbehandling i kjente og ukjente deler av verden: Smerter og hevelser og andre problemer: Ofte kan du ikke gjøre noe uten å kunne skru av f.eks en distanse. Men den skrutrekkeren har du ikke? Joda; du kan identifisere implantatet og du kan finne riktig verktøy – bare se:-)

Kan man bli skattlagt for «fordel ved egen bruk» av en eiendom når du ikke bruker eiendommen? Ja, mente Skatteetaten. Det mente ikke Skatteklagenemnda.

13.sept 2017 viste forbrukerinspektørene på NRK at man enkelt kan kjøpe forbudt – og svært skadelig – blekemiddel via nett. I tillegg har vi et dansk innslag om at du tror du gjør et engangsskjøp: Du “avlures” ditt kredittkort, som blir lagret hos selger, og plutselig sitter du med et abonnement som selger trekker fra ditt kort inntil du oppdager lureriet. Da er det ofte for sent! Men dette gjøres i Norge, av store, seriøse foretak som Schibsted og Dagbladet.

Arrangement- og kurskalender for tannhelsesektoren. Gratis oppføring.

Eks-fylkesdirektør Eilev Bent Rønnekleiv vart tiltala for grov økonomisk utruskap på 3,6 millionar kroner. Størstedelen av beløpet er knytt til 2013 og 2014. No er han dømd

Fra og med 1. september i år vil det være mulig å spare i aksjer og aksjefond via en særskilt konto uten at gevinster (og tap) beskattes løpende. Gevinster kan dermed reinvesteres uten beskatning, og beskattes først når midlene tas ut av kontoen. Mye av hensikten med ordningen er å stimulere småsparere til å investere i norske selskaper på Oslo børs

Dette er en start på noen råd vi gjerne gir dere, og det kommer mye mer. Nå starter sommerferien, og rådene kan være så viktige at vi distribuerer innholdet etter hvert. Dette vi trolig munne ut i en artikkel i Focus 🙂

Regjeringen har innført tvangsmulkt ved for sen innlevering av meldinger. Skattetaten følger ivrig opp – uten nåde. Dette rammer mindre bedrifter spesielt hardt, og ministeren fra FrP virker overrasket. Den beste hjelpen vi har, kan være Skattebetalerforeningen. Vi har noen artikler…

I dag kan du få behandling til redusert pris av tannleger som utdanner seg til spesialister på Det odontologiske fakultetet. Dette kan være ulovlig statsstøtte, mener Helse- og Omsorgsdepartementet.

Først og fremst fordi det er dumt; arbeidstakeren kan skade seg hos deg, forsikringer gjelder ikke, du er erstatningspliktig– og ikke minst kan straffeforfølgelse være en påkjenning. Her refererer Tannhjulet en rettssak der siste ord trolig ikke er sagt.

Helsetilsynet mener Fylkesmannen er så presset på ressurser at det kan gå ut over borgernes rettssikkerhet. Helsetilsynet har ansvar for tilsyn med spesialisthelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten i kommunene, barnevernet og sosiale tjenester. Det er Fylkesmannen som utfører de stedlige tilsyn.

29.mai 2017: Distribusjonen gir raskere enn vi hadde regnet med denne gangen:-) Vi er litt “bakpå” med underlagsinformasjon, men jobber for at det ikke skal ta for lang tid: Informasjon sendes på nyhetsbrev, og legges ut på Tannhjulet.

Kliniske studier som sponses av farmasøytisk industri har trolig mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke sponses av farmasøytisk industri. Det viser en Cochrane-oversikt. (20170510)

Dette er “spenning i hverdagen”, og vanvittig spennende lesning. Artikkelen er fra Dansk Radio, dr.dk, og gir et innblikk i hva som skjer på verdensbasis. Helseforetak er svært utsatte, og det hellige “Norsk helsenett” er sikkert ikke noe unntak. Denne artikkelen må du lese…

Risikoen for å få en sårinfeksjon etter en operativt inngrep reduseres betraktelig når man impregnerer operasjonstråden med det bakteriehemmende stoffet triklosan.

NPE finansierer sin drift og utbetalinger ved at autorisert helsepersonell – og kun disse – betaler en årlig premie. Premien er obligatorisk når man tar del i behandling av pasienter. (31.3.2017)

Regjeringen fremmer nå lovforslaget overfor Stortinget om at ansvaret for tannhelsetjenesten overføres fra fylkeskommunene til kommunene. (4.april 2017)

Oslo kommune har lagt ut anbudsbeskrivelse på leveranse av tanntekniske arbeider. I anbudsdokumentene står det at pris vektlegges 100%: Hvordan kan det være mulig? (3.4.2017)

Telefonselgere blir mer og mer aggressive og utspekulerte. FLERE GODE RÅD ER HER

I fjor fikk 175 personer erstatning etter tannlegebesøk, som ga totalt 15,6 millioner i erstatningsutbetaling

23.februar 2017 vedtok Stortinget nye strenge regler for å forhindre helseturisme og økt pasientbehandling i utlandet. Det er viktig for å forhindre økt antibiotikaresistens. Og angår også tannturisme.

Det er velkomment at Tannlegeforeningen 16.februar 2017 kom på banen med kritisk blikk på IF-reklame på vår SMS-tråd. NTF har kontaktet de forskjellige aktørene og fått deres forklaring. Det er verdifullt. Vi må ha focus på hvem som har utført handlingene. De sporene og dokumentasjonen tror vi det må være Datatilsynet eller Direktoratet for E-helse som tar ansvaret for: det er ikke godt nok at man gjemmer seg bak firmaene Dentales eller Nordic Dentalpartner. Bl.a. har Dentales 3 klinikker: Har man sendt ut fra hver og én av disse, og er evntl. andre klinikker innblandet?   NTF kritisk til tannhelseforsikring  NTF ble i slutten av januar 2017 gjort oppmerksom på ulike problemstillinger rundt markedsføring av tannforsikring på sms. Vi har fulgt opp saken og har vært i kontakt med de ulike aktørene. Vi stiller oss kritisk til flere forhold rundt forsikringen og markedsføringen av denne. SMS-utsendelse I januar ble NTF kontaktet angående…
NTF sendte nyheten om mindre endringer i “Det gule heftet” 16.februar 2017, gjeldende fra 15.feb. Tannlegeforeningen, som er opptatt av å bevare det gode forholdet til myndighetene, la informasjon ut på hjemmesiden <her . Tannhjulet har lagt ut HELE “Det gule heftet” (Rundskrivet) i kopierbar og søkbar form på sine sider. Du finner heftet på “Biblioteket”, eller trykker på bildet her  

Det var 2 tannleger som mistet autorisasjon i 2016. Dette er 4 færre autorisasjoner enn året før. Reduksjonen kan sees i lys av at antallet ferdigbehandlete saker i 2016 er 27 prosent lavere enn i 2015. Kan det være at Helsetilsynet ikke prioriterer tannhelse eller pasientsikkerhet i tannhelsen?

IT-arbeidere i India har hatt stor tilgang til Nødnettet, gjennom underleverandøren Broadnet, i strid med sikkerhetsloven. Data på avveie?

Vil ikke Colgate ha oss som “Bestevenn” lenger? Alle tannpleiere og tannhelsesekretærer som betjente det profesjonelle marked ble sagt opp i 2016, og tannlegen ansatt i Norge har også sluttet. Nå kan det jo være slik at det ikke er lønnsomt med en profesjon som blander seg inn i produkter som inneholder Triklosan og slikt, men likevel?  

Nå skal alle som er på våre lister ha mottatt “Focus”. Gi beskjed til post@focusmedia.no hvis dere mangler. Trykk på bildet så kommer du videre…

LMI, NIGeL, Legemiddelparallellimportørforeningen, Legemiddelgrossistforeningen og Apotekforeningen har nå stiftet organisasjonen NoMVO.

For å sikre at forfalskede legemidler ikke når frem til pasientene har EU utarbeidet et forfalskningsdirektiv.
Ett av tiltakene er at det innføres obligatorisk forsegling som skal vise at pakningen ikke har vært tuklet med skal alle pakningen ha en unik 2D-kode.

På NorDental traff jeg mange kolleger som kjøpte en SMS-tjeneste fra Sverige, og som ikke betalte moms på tjenesten. Det betyr at de faktisk fikk 25% rabatt i forhold til norsk leverandør. Ingen andre kolleger la til mva selv, slik at ingen betalte inn avgiften. Vi har funnet ut at Tannlegen SKAL beregne moms på tjenesten, selv om det ikke faktureres. Slik avgift skal også beregnes på liknende type tjenester som trekkes fra som praksisutgift. Det kalles omvendt avgiftsplikt. Vi har laget en spesiell artikkel på Biblioteket, som du finner her
Tannlegene Erik G.Lien og Sturle Tvedt har ledet prosjektet gjennom 3 år. Resultatet er strålende; til tross for at jeg ikke studerte i Bergen, ikke arbeidet i Bergen eller bodde i Bergen: Jubileumsboken er en levende fortelling; det er vanskelig å legge den fra seg, kanskje fordi beskrivelsene av hendelser er noe vi har visst om, har vært med på? Boken starter med å erindre fra 1991 og trekke linjer som er så interessante at jeg allerede der var tapt: Jeg var tilstede på 100års jubileumsfesten i 1991, og husker mye fra den gang. Dette ble en reise gjennom kjent historietid der jeg nå lærer om detaljene. Som tidligere nevnt; en fyldig gjennomgang kommer senere, rettere sagt i Focus i slutten av November. Hvis du vil skaffe deg egen bok, tar du kontakt med sekretar@bergentannlegeforening.no Et par utdrag fra avsnitt i innledningen i boken: “Det at forfatterne av dette bindet for…

Focus har vært på seminar om statsbudsjettet i Skattebetalerforeningens regi. Husk at det bare er FORSLAG. Stortinget vil nok ikke la alt gå uendret gjennom. Det er mange mindre justeringer, men vi velger å gjengi det som kom fram under tre hovedpunkter:
For oss som tannleger kan vi merke oss at TAK 2- beløpet forslått senkes. fra kr 2670 til kr 1900

14.okt.: Har Helsedirektoratet snudd? 13.okt. 2016 originalartikkel: For første gang har norske psykologistudenter i Budapest fått avslag på søknaden om å få lov til å ha praksisplass og jobbe i Norge. Det betyr i praksis at Helsedirektoratet på kort varsel avvikler “Lisens-psykolog” -ordningen i Norge. Det interessante er om dette kan få følger for “Lisens-tannlege”-ordningen?

Tannlege Carl Christian Blich har en kronikk 10.oktober 2016 i Dagens Medisin der konklusjonen er at “Alt tyder på at vi trenger færre enn flere spesialister i fremtidens tannhelsetjeneste”

Legemiddelverket har fått meldinger om alvorlige allergiske reaksjoner ved bruk av Zyx halstabletter. Zyx inneholder betennelsesdempende legemidler og selges reseptfritt på apotek.

Pasienter med revmatoid artritt (RA) behandles ofte med metotreksat, enten som monoterapi eller i kombinasjon med biologiske legemidler: Med utgangspunkt i tannkjøttplager som mulig bivirkning av metotreksat, illustrerer denne artikkelen fra RELIS hvor mye vi fremdeles ikke vet om samspillet mellom legemidler, sykdom og fysiologi.

Uio presenterer seg for befolkningen / pasientene under Forskningsdagene 23. og 24 september 2016 i OSLO
“Forskningstorget” er stedet, og enhver som har mulighet burde stille opp for å se hvordan kontakt med publikum kan oppnås!

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bestilte i fjor en studie på effekten av å nøytralisere snusbokser. Forskere hevder overfor VG at HOD ikke likte resultatene og derfor ikke offentliggjorde rapporten.

Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse

Det er kjent at noen legemidler kan gi legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO), også benevnt gingival hyperplasi. Tilstanden kan bli uttalt, men er reversibel ved seponering av utløsende legemiddel.

Gode råd og av og til noe kuult fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). De gode rådene finnes også på P3; lytt og lær!

Juli 2016 godkjente FDA legemidlet KOVANAZE for anestesi av overkjens tenner: 15 til 25 hos voksne og 55 til 65 hos barn, uten anestesisprøyte og nålestikk. Relevante linker: FDA  og  ADA Utdrag fra PRESS RELEASE (på denne linken):(OBS at nomenklatur for tenner i USA er forskjellig fra Europa) St. Renatus, LLC Announces FDA Approval of KOVANAZE (tetracaine HCl and oxymetazoline HCl) Nasal Spray for Use in Dentistry   July 12, 2016 – St. Renatus LLC, a privately held company based in Fort Collins, Colorado, is pleased to announce it received U.S. Food and Drug Administration (FDA) approval on June 29, 2016 for its first product, a new dental anesthetic, KOVANAZE  (tetracaine HCl and oxymetazoline HCl) Nasal Spray. This is the first product that allows for dental anesthesia to be administered through a nasal spray without using a needle. “For more than 100 years, the dental industry has delivered dental anesthesia using…

“Dette skal ikke være mystisk”; legeforeningen oppfordrer alle leger til å samtykke til at honorarer fra industrien offentliggjøres.
Nylig offentliggjorde legemiddelselskapene i Norge alle utbetalinger de har gjort til helsepersonell og helseforetak. Tiltaket fått navnet «EFPIA Disclosure Code», og målet er mer åpenhet som skal sikre tillitt til aktørene i bransjen.

Når du skriver nettadressen “www.webtannlegen.no” vil du fra 1.oktober 2019 lande på www.Tannhjulet.no/webtannlegen : en side som skal være pasientvennlig.   For deg som er interessert, har vi en statisk link til noe på vår gamle nettside på dette bildet:  

«FOCUS»-publikasjonen er nå i posten, og alle som vi har notert som mottakere vil få FOCUS senest tirsdag 24.mai.
Dersom du er tannlege, men ikke har fått “Focus” – og gjerne vil ha, send adressen du ønsker “Focus” til (merk klinikk eller privat) + epost og tlf. til post@focusmedia.no.
Den elektroniske utgaven finner du ved å trykke på bildet.

Proteket har utviklet “Proteket OnLine” – et bestillingssystem som forenkler tannlegens arbeidshverdag.
Nå mottar de “Merket for god design” fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)

Fra og med 1. juli 2016 vil den bedriftsinterne aldergrensen være 72 år hvis ikke annet innføres av bedriften. Det er derfor viktig at praksiseiere er våkne og tenker gjennom dette i tide: ER du i tvil, kontakt advokat etter å ha lest dette.

Nye EU-regler innfører koder på pakningen for å hindre falske legemidler på markedet. En unik kode skal følge legemiddelet fra produsent og ut til pasient. I tillegg er det krav om forsegling som viser at pakningen ikke har vært åpnet.

“Lisenstannlegesaken” var noe lojale medlemmer reagerte så voldsomt på at de meldte seg ut av foreningen, og skrev om saken i Tidende. Ved hjelp av Namsmannen får jeg tak i 2 avgjorte dommer, og det viser seg at NTF allerede har pådratt seg i nærheten av kr. 600.000 i saksomkostninger.

RELIS publiserte 16.februar 2016 en god og tankevekkende artikkel som du finner på denne linken

Tannhelse er ikke med:

Helsedirektoratet har utpekt representantene i Nasjonalt e-helsestyre. De skal styre IKT-utviklingen i norsk helsevesen. I planene er det totalt fravær av representanter for tannhelsetjenesten

Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året før. Årsakene til at autorisasjonen ble tilbakekalt, er i de fleste tilfeller misbruk av rusmiddel og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen. Slik atferd omfatter blant annet tyveri av legemidler.

Jon Sudbø er tilsatt som klinikkleder i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst.  Sudbø ble fratatt autorisasjon som Lege og Tannlege etter omfattende forskningsjuks i 2006, men fikk snart tilbake autorisasjon som tannlege med bl.a. begrensningen at han ikke kan ha befatning med forskning. 2009 fikk han autorisasjoner som lege og tannlege med den begrensning at han ikke kan drive med forskning; han kan drive normalt klinisk arbeid. Kilde: Wikipedia Vi finner ingen informasjoner om ansettelse på TKØst sine hjemmesider www.tkost.no, ei heller oppført under “ansatte” på nettsiden til Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst ( http://www.tkost.no/ansatte.362830.no.html )   Les mer på linken Oppsummering fra Wikipedia 

HELFO opplever i kontrollsaker, der vi etterspør dokumentasjon, at refusjonskravene ikke er godt nok dokumenterte. Fra 1. januar 2016 vil vi ha et sterkere fokus på at du må ha nødvendig dokumentasjon hos deg før du sender refusjonskravet til HELFO.
Dersom HELFO kontrollerer refusjonskravet, vil vi be deg om å fremlegge nødvendig dokumentasjon på at behandlingen var stønadsberettiget.
Informasjon om relevant dokumentasjon, pasienter med henvisning, journalkrav og eventuell tilbakekreving av stønad finner du i artikkelen som er publisert på helfo.no

SAK overføres, og utvides – Meldesystemene overflyttes – Nasjonalt råd for prioritering flyttes – Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten i Kunnskapssenteret overflyttes til Helsedirektoratet – Statens strålevern organiseres som en etat i Helsedirektoratet – Nytt direktorat for e-helse – Nytt nasjonalt klageorgan med formål en mer effektiv klagebehandling. – Folkehelseinstituttet rendyrkes.

    En profilert og respektert tannlege, mangeårig medlem av sentrale råd og utvalg, meldte seg i tidlig i 2015 ut av foreningen med begrunnelse “For å være medlem er det avgjørende for meg at jeg kan stille meg bak foreningens politikk og til dels være enig i de”. (Ref. Tidende 5/2015)   Dråpen som fikk begeret til å flyte over, var en sak NTF frontet mot Hordaland Fylkeskommune i Gulating Lagmannsrett.   SAKEN ER: En tannlegestudent utdannet i Polen får midlertidigi lisens (=Lisenstannlege), og ansettelse i Hordaland Fylkeskommune. Etter forholdsvis kort tid måtte Hordaland fylkes-kommune konstatere at saksøker, selv etter omfattende veiledning, ikke oppfylte de minimums-krav til faglig dyktighet som er nødvendig for å kunne ha det ansvar og de oppgaver som en tannlegestilling krever.   Oppsigelsen ble meddelt innen utløpet av den avtalte prøvetiden. Oppsigelsen er begrunnet i arbeidsmiljølovens særskilte vilkår for opp-sigelse av prøvetidsansatte, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. I dette…
Focus innledet kontakt med Helsedirektoratet i forbindelse med etter-behandlingen av Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Avdeling for biomaterialer ved det Odontologiske fakultet, UiO. Rapporten ble ferdig i slutten av 2013, og i februar 2014 begynte Focus å spørre HDIR om publisering og offentliggjøring av rapporten.  Vi får ikke utdypende svar eller saksdokumentasjon. Vi får svar av typen: “Tannhelseavdelingen deltok”, “utarbeidet i samråd med blant annet tannhelse-enheten” og “det er alltid en jurist som vurderer” I tannlegekretser begynte man nå å hviske om at ett materiale var kommet skikkelig dårlig ut. Focus ga seg ikke, og purret og purret. Det første svaret vi fikk var at rapporten trengte “gjennomgang av språk, ord og uttrykk” før publisering. Etter mange formelle og uformelle kontakter ante jeg etter hvert at HDIR av en eller annen grunn ikke ville utlevere noen data fra rapporten, og at det mellom HDIR og UiO utspilte seg et “spill og lek med ord”,…

Dette er tittelen på et sjarmerende intervju med helsedirektør Bjørn Goldvog i Dagens Medisin. Interessant lesning at Helsedirektoratet så gjerne vil støtte helsarbeidere slik at de får gjort jobben sin, og Guldvog beskriver iherdig hvordan han ønsker at andre skal tilrettelegge for helsearbeideren. Er det slik at helsearbeidere opplever at saker som direkte angår dem blir håndtert på en “goa måde” i HDIR ?

Riksrevisjonen kritiserer HOD for at de ikke følger opp underliggende etaters regnskaps- og rapporteringsplikt. HELSEDIREKTORATET HDIR alene har ansvaret for 40 milliARDER kroner, uten at HDIR har avgitt rapport om bruken. Alvorlighetsgraden ligger i at dette kan få konsekvenser for helsepersonells behov, mener Focus

SAK- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell bruker 3-4 måneder på å gi autorisasjon til en uteksaminert spesialistkandidat fra et norsk odontologisk lærested. I mellomtiden kan spesialistkandidaten ikke arbeide som spesialist, og pasienten får ikke refusjon fra HELFO. Denne situasjonen blir mer usannsynlig etter hvert som vi setter oss inn i den: Uten at noen tar nevneverdig notis av det, kan det virke som om SAKs utøvelse av sin funksjon som kontrollinstans overfor tannlegespesialister utdannet ved et norsk lærested der den offentlige helsetjenesten og spesialistkandidaten selv er ofre. Gjør mer skade enn gavn? Hva SAK er, ser du i spalten til høyre, og vi legger inn mer informasjon som du finner ved å klikke på SAK-logoen Staten (=vi) bruker noen millioner på å utdanne spesialister innen for eksempel kjeveortopedi eller oral kirurgi, med begrunnelsen at dette er samfunnsøkonomisk og folkehelselig interessant. Enkelte spesialiteter er så viktige for offentlig helsetilbud at fylker/kommuner vil være…

Helsedirektoratet mener at produksjonssted for komposittmaterialet 4U er en forretningshemmelighet. Focus mener at “trygg og sikker” tannlege ikke kan finne seg i slikt, og har anket avgjørelsen.

Vi tror at løpet er kjørt for telefonkataliger, internettkataloger og registre som skal omfatte hele Norge for at pasienter skal finne akkurat deg og komme til deg. Google har kommet inn på markedet, og flere og flere søker direkte der. Vi har “Ask” og “Bring” og tilsvarende, men i den store sammenheng er de ubetydelige. Selv “Gule sider” sauser til nettsidene sine med annonser som dekker hele siden bortsett fra den lille plassen for søke på navn eller telefon: Og “Gule sider” feiler utrolig mange ganger; tilsvaarende for de fleste andre søkemotorer. Det blir for Focus viktig å holde kollegene borte fra alle slike kataloger som de ikke har bedt om, eller behøver være med på. Nå har vi fått så mange henvendelser, og dokumentert sammenfallende taktikk og metoder som alle sammen er uakseptable og til dels ulovlige, at vi føler oss godt rustet til å forsvare de fleste som har kommet i…
For første gang har norske tollere beslaglagt ulovlig medisinsk utstyr som var bestilt på internett. A-nyheter skriver 18.juni 2015: Toll beslagla ulovlig kirurgisk utstyr Utstyret var kirurgiske instrumenter som var bestilt til et privat helseforetak på Østlandet. – Dette utstyret oppfyller ikke reglene for medisinsk utstyr og er derfor ikke tillatt å innføre til Norge, sier avdelingsdirektør Eivind Kloster-Jensen i Kontrollavdelingen i Toll- og avgiftsdirektoratet i en pressemelding. Utstyret kom som flyfrakt til Oslo Lufthavn Gardermoen og ble avslørt da tollvesenet deltok i en internasjonal aksjon forrige uke. 115 land deltok i aksjonen, som ble kalt Operasjon Pangea VIII. 174 ulovlige forsendelser avslørt I Norge samarbeidet Tollvesenet, Legemiddelverket, Mattilsynet, Helsedirektoratet og politiet under aksjonen, der 174 ulike, ulovlige pakker ble avslørt. Tollerne fant til sammen 14 000 ulovlige tabletter, ampuller og doser som inneholdt legemidler eller narkotika. Det ble funnet nye psykoaktive narkotiske midler og metamfetamin. Det største enkeltbeslaget var…
Tannhelseturistene advares av HDIR, NRK P1 20.7.15  Midt i Fellesferien kom NRK P1 med et innslag der Helsedirektoratet direkte advarte tannturister om stor infeksjonsfare. Bruker du en billigere tannlege i utlandet kan du ende opp med et langt sykehusopphold i etterkant. Det nedenfor er utskrift av den muntlige framstillingen på NRK Bruker du en billigere tannlege i utlandet kan du ende opp med et langt sykehusopphold i etterkant. Tannhelseturistene hadde neppe reist til Polen og Ungarn om de hadde visst hvilken smittefare de utsetter seg for sier Dag Berild, overlege ved Oslo Universitetssykehus og forsker på antibiotika. Inngrep i tennene kan medføre større risiko enn andre behandlinger sier fastlege og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Svein Høg Henriksen. “Det er altså større risiko for smitte ved kirurgisk inngrep hvor det lages sår enn ved andre besøk på sykehus hvor man kanskje bare møter en lege og ikke utsettes for inngrep. “En ting…
Det gjelder legemidler, medisinsk utstyr og dentalmaterialer: Legemiddelverket har i det siste avslørt – og sanksjonert – overfor fusk innen det felt der SLV har myndighet. Godt eksempel: Kragerø tablettproduksjon som «nekter alt» og angriper SLV for aktiviteten!!  Det er mer, så «les mer» Et kinesisk firma har forfalsket dokumentasjonen på legemiddelet meropenem som brukes mot infeksjonssykdommer ved norske sykehus:  Full stans av import av kinesisk svindel-medisin (ABC-nyheter) Legemiddelverket bruker store summer på å stanse juksemakerne i legemiddelbransjen, men de er rett og slett for mange. Greier ikke å stanse juksemakerne Legemiddelverket fant 39 avvik under et tilsyn hos suksessbedriften Kragerø tabelttproduksjon AS Tabelttprodusent får refs

NYHETER som kun er lagt på”Bare tannleger”

Passord er feil

Mistet ditt passord?

Passord er feil

Mistet passordet ditt?

Skriv inn e-postadressen din.
Du vil motta en link for å generere et nytt passord.

E-post er feil

Tilbake til Logg inn